Åbent brev til Faxe Forsyning

Onsdag 30. november 2022 kl. 09:46

Åbent brev til Faxe Forsyning
Indlæg af:
Rune K. Hansen
Brochsvej 5
4640 Faxe

Vi har nu også modtaget en tredje plastbeholder samt fået om-mærket den eksisterende beholder.

Jeg finder det stærkt kritisabelt at man som forsyning ikke finder en løsning hvor vi ikke skal have denne ekstra beholder.
Vi har på vores grund for år tilbage indrettet plads til de 2 plastbeholdere som har været i ordningen, derfor er vi hverken interesseret i denne ekstra beholder, samt vi vil ikke ændre på grundens indretning for at få plads til en beholder som ikke er eget ønske.

Jeg læser i artikel på Faxenyt.dk af 11-08-2022, om den ny affaldsordning og kan også her læse at ordningen er vedtaget således at der skal sorteres i samme 10 fraktioner landet over. Det undrer mig dog at man som forsyning, som burde handle i kundernes (borgernes) interesse ikke har været mere kritisk for disse ordninger, der må også være et økonomisk aspekt i dette.

I artiklen står ligeledes at der i Faxe Kommune i 2021 sorteres 51% og hvis borgerne, som det så flot udtrykkes, fortsætter det gode arbejde vil målet om 55% kunne nås i 2025!!

Altså ved at der ofres mange penge på nye plastbeholdere til alle husstande (ca. 17.000 stk.), jeg formoder der indkøbes nye renovationsbiler (stk. pris pr. bil anslået 2.5 – 3 mio.kr.) til at tømme disse beholdere, ansættes folk til at betjene bilerne, samt den gene vi som borgere har med placering af beholderen, så vil vi kunne sortere yderligere 4 %!!! Her taler vi om at der nu sorteres 2 ekstra fraktioner, Mad- og drikkekartoner samt blød plast.

Samtidig blev der pr. 1 januar 2022 indført nye tiltage med mulighed for farligt affald samt storskrald, vel at mærke 2 tiltag som er obligatoriske og ikke kan fravælges!! Altså en ekstra skjult skat.

Endnu en plastbeholder blev sat på vores grund til farligt affald, en beholder som vi ikke benytter, idet vi tager farligt affald med på de lokale genbrugsstationer. Der er selvfølgelig borgere som ikke har mulighed for selv at køre til genbrugspladser, her er det en udmærket løsning, dog har jeg svært ved at se hvorfor der skal ligges et ekstra gebyr på alle husstande for både farligt affald og storskrald når det ikke benyttes. Vi betaler i forvejen alle til genbrugspladsen, og hvis man som borger ikke har mulighed for at benytte denne, burde affald kunne afhentes uden ekstra omkostninger og være en del at det beløb der betales til genbrugspladsen.

Til Storskraldsordning er også hjemkøbt minimum 1 stk. lastbil til afhentning af affald, mit bedste bud er at denne bil har en værdi på ca. 1.000.000 kr.

Jeg håber Faxe Forsyning kan give brugbare svar på hvorfor vi borgere skal have hver vores genbrugsstation på egen grund, samt forklare de økonomiske forhold i et projekt som dette.
© Copyright 2023 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.


Redaktion

Desktop version