Med eltog til Rødvig og Faxe Ladeplads
Stationen i Faxe Ladeplads. Foto: Torkild Svane Kraft

Med eltog til Rødvig og Faxe Ladeplads

Onsdag 29. juni 2022 kl. 14:20

Med eltog til Rødvig og Faxe Ladeplads
Aksel Wolter, leverer Verdens Gang
Verdens Gang: Alene i Region Sjælland, forventes der frem mod 2035, at skulle investeres mindst 3,6 milliarder kroner i lokalbanerne (2021 priser). En opgave, der er umulig for Region Sjælland at løse. Alene sporrenoveringen af Østbanen vil i nuværende priser beløbe sig til omkring 1,1 milliard kroner.
Den østsjællandske lokalbane Østbanen strækker sig over omkring 50 km fra Køge til Faxe Ladeplads, med en forgrening fra Hårlev til Rødvig. Sporene er omkring 40 år gamle, hvilket svarer til den gennemsnitlige levetid for et jernbanespor.

Som totalrådgiver for Lokaltog A/S assisterer Atkins med at projektere forbedringerne på sporanlægget, herunder udveksling af skinner, sveller og skærver samt renovering af afvandingssystemet. Østbanen har 15 stationer / trinbræt. To stationer i Rødvig og Faxe Syd ombygges i forbindelse med renoveringen.

Lokaltog A/S arbejder på at forhandle med tilbudsgiverne om en revurdering af projektet. Lokaltog A/S er et aktieselskab, hvor trafikselskabet Movia er hovedaktionær og ejer godt og vel 75 procent af selskabet. De øvrige aktier ejes af kommunerne Faxe, Gribskov, Guldborgsund, Halsnæs, Hillerød, Helsingør, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lolland, Odsherred, Slagelse, Sorø og Stevns samt private investorer.

• Man skal kigge på, om man for eksempel kan lave noget af projektet i deletaper, der hvor det er mest pressende. Der er mange ting i gang nu, men jeg har i sagens natur ikke de færdige løsninger, siger Heino Knudsen, der er formand for Region Sjælland.

• Jeg mener, at tiden er løbet fra Lokaltog A/S og Movia. De er ikke længere i stand til, at løse deres opgave med at sørge for, at lokalbanerne kobles på det statslige jernbanenet på en trafiksikker og tidssvarende måde.

Det er Region Hovedstaden og Region Sjælland som finansierer driften på lokalbanerne. Det er desuden regionerne der finansierer og beslutter store infrastrukturprojekter på lokalbanerne. En opgave, som de tydeligvis ikke har økonomiske midler til at løse.

Den rigtige løsning er, at polikerne på Christiansborg via Transportministeriet gradvist lader de 9 lokalbaner overgå til DSB / Bane Danmark, så en fremtidssikret finansieringsplan for drift og vedligeholdelse kan komme på plads, og ikke er afhængig af enkeltbevillinger fra forhandlinger i Transportudvalget.

Eller med andre ord. Alt togtransport i så lille et land som Danmark skal varetages af DSB og Bane Danmark, og ikke i fremtiden overlades til private / kommunale / regionale organisationer.

De 9 lokalbaner skal være forsøgsbaner for moderne togdrift med eltog, som lades op ved deres endestationer. Erfaringer på disse mindre strækninger kan skabe viden om en elektrificering i resten af Danmark og Europa, hvor grimme master med køreledninger til togenes strømforsyning skæmmer landskabet erstattes af moderne eltogs teknologi.

Af Aksel Wolter
© Copyright 2022 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.


Redaktion

Desktop version