DN vil have naturfredning i Denderup Vænge
Dansk Naturfredningsforening vil have naturfredning i Denderup Vænge, blandt andet af hensyn til hasselmusen. PR foto

DN vil have naturfredning i Denderup Vænge

Søndag 22. november 2020 kl. 11:45

Rønnede: Skovområdet Denderup Vænge vest for Rønnede bør fredes. Det mener Danmarks Naturfredningsforening (DN), der netop har igangsat et fredningsarbejde for området.
Denderup Vænge er rig på sjældne naturtyper, og i det varierede terræn findes flere sjældne arter, fremgår det af en pressemeddelelse.

Snart kan skovens natur blive sikret og beskyttet gennem en fredning. Danmarks Naturfredningsforening har nemlig besluttet at arbejde for en fredning af området, og inviterer derfor Faxe og Næstved Kommuner til et samarbejde om fredningsprojektet.

Med fredningen ønsker foreningen at give naturen i skoven den ultimativt bedste beskyttelse.

– Formålet med fredningen er at bevare den biologiske mangfoldighed, så de arter, der er i fare for at forsvinde i den danske natur, får bedre vilkår. Flere af arterne i skovområdet er nogle vi har et nationalt og internationalt ansvar for at værne om, og i DN mener vi, at en fredning er nødvendig for at sikre gode naturforhold, udtaler Palle Ystrøm der er formand i DN-Faxe.

Denderup Vænge bliver i folkemunde kaldt for Bjergskoven.

Det skyldes, at skoven ligger på et af Sjællands højeste punkter og samtidig rummer flere imponerende smeltevandsdale.

Den mest markante smeltevandsdal er Brødebækken, der omkranses af høje skrænter, som nogen steder er helt op til 25 meter høje.

På skrænterne vokser der majestætiske gamle bøgetræer og bækken snor sig vildt i bunden af dalen.

De specielle forhold i smeltevandsdalene giver sammen med de gamle træer et særligt klima, og Brødebækken er derfor hjemsted for flere sjældne planter.

Ser man sig godt for, på sin skovtur, kan man være heldig at finde orkidéer, ulvefod eller den sjældne småbladet milturt, der ikke findes andre steder på Sjælland.

Vender man hovedet lidt opad, kan man også få et sjældent glimt af sortspætten, den majestætiske trane eller måske i skumringen se en af de flere forskellige flagermusearter, der fanger aftensmaden langs skovbryn eller ved Denderup Sø.

At skoven rummer alle disse forskellige arter vidner om et højt naturindhold, som er værd at beskytte.

Denderup Vænge er også hjemsted for Danmarks eneste syvsover den bemærkelsesværdige hasselmus.

Hasselmusen, der faktisk slet ikke er en mus, men derimod en syvsover, findes kun meget få steder i landet og er alvorligt truet fordi, den mangler egnede levesteder.

Den er helt afhængig af sammenhængende naturområder i lysåben skov og en rig undervegetation af buske.

Hasselmusen foretrækker nemlig at klatre fra gren til gren, i stedet for at gå på jorden.

Netop de lysåbne skove er en sjældenhed i Danmark, hvor man igennem århundreder har optimeret skovdriften til produktion.

DN har de seneste år forsøgt at hjælpe Hasselmusen ved, i samarbejde med Faxe Kommune, at opsætte redekasser i Gavevænge Skov, syd for Denderup Vænge.
Arbejdet har haft en god effekt på bestanden, men der er brug for en større indsats hvis man skal sikre Hasselmusen i området.

- Vi ved, at Hasselmusen er sårbar og truet af for små lokale bestande. Derfor er der brug for at sikre dens levesteder i et større område, udtaler Palle Ystrøm.

- Fredningen skal medvirke til, at skoven drives på en måde, så der også er plads til hasselmusen, tilføjer han.

Denderup Vænge er ældgammel skov, og rummer stadig lommer af lysåben natur og flere steder står gamle krogede træer.

Særligt de gamle træer og det døde ved i skoven er altafgørende, for de er nemlig levested og mad for eksempelvis. fugle og svampe.

Man siger, som tommelfingerregel, at der kan være op til 1000 arter tilknyttet et gammelt egetræ.

De gamle træer er altså værd at bevare, men de kan desværre fældes uden varsel.

- Problemet er, at sådan som lovgivningen er skruet sammen, så er naturen ikke beskyttet mod ødelæggelse. Skovloven dikterer at produktion har første prioritet i skoven, også selvom det er i modstrid med naturbeskyttelsen, udtaler Palle Ystrøm.

Fredningsarbejdet skal derfor gå målrettet ind og sikre en bæredygtig skovdrift, der giver plads til naturen i skoven, står der i pressemeddelelsen.

Af Peer Rasmussen
© Copyright 2021 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.


Redaktion

Desktop version