Naturvold, støjværn eller losseplads?

Fredag 28. august 2020 kl. 10:28

Naturvold, støjværn eller losseplads?
Indlæg af:
Lars Folmann
Byrådsmedlem
Dansk Folkeparti


- Ved borgerne i Nielstrup hvad de får, hvis det projekt Teknik- og Miljøudvalget igangsatte miljøgodkendelse af i onsdag bliver realiseret?

Min umiddelbare vurdering er, at det er et „kinderæg” med alle 3 overraskelser. Inden projektet får lov at løbe løbsk vil jeg anmode politikere, borgere og lodsejere tænke sig rigtig godt om.

Det er et faktum, at det er planen at jordvolden skal indeholde jord i op til forureningsklasse 3, altså er der tale om en losseplads, eller det der også kaldes et deponi. Private må ikke oprette deponier, så derfor kan man kun gøre det hvis man kan dokumenterer at man samtidigt ”nyttiggør” den forurenede jord og det er derfor man så opretter et ”anlæg” i form af en ”støjvold”. Hvorfor hedder det så en ”naturvold” i projektbeskrivelsen? Det tror jeg er fordi den støjdæmpende virkning som volden vil have, ikke lever op til kravene for dæmpning, da den kun er ca. 1½ km. Lang og derfor ikke vil have virkning på den støj der kommer fra nord og især syd for anlægget.

Man laver altså en del krumspring for, at ramme de huller der er i loven for at projektet kan gennemføres og samtidigt afkaste profit til firmaet der har tilbudt projektet.

Så disse forhold vil jeg anmode, at politikkerne har i baghovedet næste gang sagen kommer på dagsordenen, ligeledes vil jeg bede lodsejerne der lægger areal til projektet bemærke at de alene vil være ansvarlige i tid og evighed, for at der ikke sker udsivning af forurenende stoffer til de underliggende grundvandsmagasiner.

Hvis der er behov for en støjvold ved Nielstrup, vil jeg foreslå at kommunen gennemfører projektet således at deponiet bliver indrettet i fuld længde sydpå og i henhold til bedst kendte teknologi, erfaringer og med kommunen som bygherrer, administrator og vagthund af hvad der bliver afleveret af forurenet jord, samt at den kæmpe overskydende profit dette deponi vil kunne indbringe, bruges på udvikling af Nielstrup og Ulse, f.eks. en cykelsti til Haslev med et rullende fortov ved siden af.

Hvis der er interesse for den løsning, vil jeg på vegne af borgerne i Nielstrup og Ulse, gerne stille det ændringsforslag at denne mulighed undersøges.
© Copyright 2020 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.


Redaktion

Desktop version