Faxe Kommune og sprøjtegift

Fredag 17. juli 2020 kl. 10:37

Faxe Kommune og  sprøjtegift
Indlæg af:
Jens Møller Hansen
Bregentvedvej 19
Haslev


På Faxe kommunes hjemme side kan man læse:
For at sikre rent drikkevand til os alle, er vigtigt at beskytte grundvandet. Det gør vi i kommunen gennem indsatsplaner. Disse planer beskriver grundvandsbeskyttende tiltag i de områder, hvor vandværkerne indvinder grundvandet til drikkevand. Som grundejer kan du være med at beskytte vores grundvand blandt andet ved at undgå at bruge pesticider i haven.

At kommunen så på fortovet, i rendestenen på veje og stier selv pøser Roundup ud, betyder åbenbart ikke noget for fremtidige generationers muligheder for rent drikkevand.

Heller ikke selvom vi allerede nu ser resultatet af tidligere tiders brug, i form af målbare restkoncentrationer, samt stadig flere vand indvindingsbrønde der må lukkes pga. for store koncentrationer af bl.a. Roundup.

Sprøjtning foretages ukritisk, f.eks, havde vi dagen inden ordnet fortovet foran vores hus, så der ikke var noget ukrudt, men sprøjtes skulle der alligevel!
Det fremgår ikke af kommunens hjemmeside at det er besluttet at bruge pesticider.

Ved dagplejemødre, børnehaver, vuggestuer og skoler, at de skal formane børnene ikke at plukke blomster, sutte på græs, mm når de er ude og gå en tur?
Jeg vidste det ikke.

Størstedelen af Faxe kommune er faktisk udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Om det borgerlige flertal vi har fået i Faxe kommune, bevist lader hensyn til ussel mammon (for at kunne prale at en skattenedsættelse) gå forud for fremtidige generationers muligheder for at kunne nyde et glas rent drikkevand, kan jeg ikke sige. Men jeg frygter det.

Min opfordring til politikkerne, er at de træder i karakter og omgående genindfører pesticidfri vedligehold af kommunens arealer. Så bør kommunen samle det resterende lager af pesticider og få det destruereret miljøforsvarligt, det hører ikke hjemme i vores natur.
© Copyright 2020 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.


Redaktion

Desktop version