Miljøstyrelsen går soleklart imod byrådsmedlemmernes beslutning

Tirsdag 23. juni 2020 kl. 11:29

Miljøstyrelsen går soleklart imod byrådsmedlemmernes beslutning
Indlæg af:
Heidi Zethof
Egedevej 156
Frenderup
4640 Faxe


Alle 25 byrådsmedlemmer har indtil nu været enige om, at erstatte Faxes skønne natur med industrielle solcelleanlæg ved Jomfruens Egede.

Dette på trods af, at solcelleparkerne skal placeres, hvor der i kommuneplanen står; Overordnet er stort set samtlige arealer tilhørende Lystrup og Jomfruens Egede godser omfattet af kommuneplanens udpegning for særligt bevaringsværdige landskaber, hvor større tekniske anlæg generelt set bør undgås.

Normalt ville sagen være afgjort her. Der står jo sort på hvidt, at området ikke er egnet til disse industrielle anlæg, men i Faxe kommune går Byrådspolitikkerne i stedet for ind og ændrer kommuneplanen, så tilladelsen til de kæmpe anlæg i naturskønne omgivelser kan gives. Dette til trods for massiv borgermodstand.
Hvis det var lovligt, så ville det jo være det vilde vesten, og det undrer mig, at ingen af de 25 byrådsmedlemmer har sat spørgsmålstegn ved denne fremgangsmåde.

Heldigvis har vi en Planlov med Statens interesser i kommuneplanlægningen, og det er her, at der er kommet statslige indsigelser.

Citat fra Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg nr. 27 fra Erhvervsstyrelsen på vegne af Miljøstyrelsen.

„Miljøstyrelsen har været i dialog med kommunen og besigtiget arealet. Miljøstyrelsen finder det umiddelbart ikke muligt at sikre det karakteristiske herregårdslandskab, hvis der etableres solcelleparker på en betydelig del af de åbne, ubebyggede markflader. Kommuneplantillægget indeholder afværgeforanstaltninger i form af beplantningsbælter, men disse vil ifølge Miljøstyrelsen være en væsentlig forringelse af den visuelle oplevelse af de åbne markflader og udsyn til skovområderne, der er kendetegnet for dette landskab.
Kommuneplantillægget må således betragtes som uforeneligt med de hensyn, som landskabsudpegningerne i kommuneplanen skal varetage, og Miljøstyrelsen vurderer, at forslaget ikke er forenelige med de nationale interesser for landskabsvaretagelsen.”

Normalt kunne sagen endnu engang være afgjort her. Der står jo igen sort på hvidt, at området ikke er egnet til disse industrielle anlæg, men i Faxe kommune giver Plan & kulturudvalget, der er ansvarlig for området, ikke op. De sætter nu administrationen til at finde en løsning, så Godset kan få sine solceller.

Plan & Kulturudvalget afventer nu administrationens forslag til den videre sagsbehandling. Sagen har stået på i to år.

Hvem har det endelige ansvar, er det borgmesteren eller Plan & Kulturudvalget med René Tuekær som formand? Eller er det meget belejligt alle politikkerne, så der realt ingen ansvarlige er?

Måske var alle byrådsmedlemmerne, dengang de stemte for, at man kunne arbejde videre med forslaget, ikke helt bekendt med sagens omfang og indhold? Måske tænkte I ikke på, hvor meget 183 ha egentlig er, og måske var alle byrådsmedlemmerne ikke ude og se områderne det drejer sig om, inden I stemte? Miljøstyrelsen har besigtiget arealet, og kom med indsigelsen 4. juni 2020, og det undrer mig, at de ikke blev taget med på råd i starten af processen.
I hvert fald er forslaget om den gigantiske solcellepark ikke lovligt placeret, og det er nu, at der er mulighed for, at fornuften sejrer og politikkerne får projektet stoppet, inden administrationen bruger mere tid på et projekt, der så åbenlyst ikke er til kommunens bedste.

Her kan du bl.a se hele miljøstyrelsens indsigelse samt den meget massive borgermodstand, www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-23-06-2020 - sag nr. 86
© Copyright 2020 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.


Redaktion

Desktop version