Faxe bugt modtog ikke trykprøvningsvandet fra Baltic Pipe.

Fredag 12. november 2021 kl. 11:23

Faxe bugt modtog ikke trykprøvningsvandet fra Baltic Pipe.
Indlæg af:
Erik Rasmussen,
landmand og byrådsmedlem for Venstre


I sidste uge udbragte jeg trykprøvningsvandet fra Baltic Pipe projektet, på mine 50 hektar landbrugsjord i Roholte sogn.

Jeg blev d. 12. oktober 2021 kontaktet af Energinet som spøger om jeg kunne være interesseret i at udbringe de 12.780 m3 trykprøvningsvand på min jord, som således ville være afslutningen på den danske del af projektet.

Jeg var meget positivt indstillet for dette forslag, for som flere øvrige medlemmer af Teknik og Miljøudvalget i Faxe kommune, var jeg meget bekymret over hvis trykprøvningsvandet blev udledt direkte til Faxe bugt.

Miljøbeskyttelsesloven skelner hårdt mellem udledning til overfladevand og udledning til jord. Det er forbundet med større risiko at udlede til havet, hvis det skulle vise sig at trykprøvningsvandet indeholder højere koncentrationer end først antaget i ansøgningen.

Jeg har udbragt trykprøvningsvandet, efter prøveudtagning og disse prøver har bekræftet at jeg ikke har udbragt trykprøvningsvand som overskrider grænseværdierne i tilladelsen fra Faxe kommune, faktisk så viser prøverne at trykprøvningsvandet er tæt på drikkevandskvalitet, med undtagelse af jern og zink som ligger en smule over. Jeg har medsendt prøveanalysen til avisen sammen med dette indlæg.

Christina Birkemose, socialdemokrat og medlem af Teknik- og Miljøudvalget udtrykker til ”Sjællandske” 28. oktober 2021, at hun er bekymret for hexavalent chrom på landbrugsjord, men som prøveresultaterne viser er indholdet af dette stof, heller ikke at detekterer i udtagningerne af prøvevandet.

Jeg er lidt ærgerlig over at venstrefløjen altid skal klandre landbruget for at belaste vores miljø og natur og ofte på et usagligt grundlag og uden dokumentation. Jeg er en ansvarlig landmand og borger som aldrig kunne finde på at ødelægge eller belaste mit levebrød ved, at udbringe forurenet byslam eller andet affald af tvivlsom karakter på min landbrugsjord.© Copyright 2022 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.