Mens vi venter på Faxe Kommunes sundhedspolitik

Fredag 22. oktober 2021 kl. 10:17

Mens vi venter på Faxe Kommunes sundhedspolitik
Fritz Christensen. Privat foto

Indlæg af:
Fritz Christensen, lokalformand, Dansk Folkeparti Faxe.
Kildebakkevej 35, Dalby, Haslev

Efter at forslag til sundhedspolitik 2021-2025:

https://www.faxekommune.dk/system/files/upload/Senior__Sundhedsudv_%282021%29_17-08-2021_Dagsorden_%28ID3436%29/Bilag/sundhedspolitik_2021-25_0.pdf blev sendt til tælling af høringssvar fra en række høringsberettigede instanser:

https://www.faxekommune.dk/system/files/upload/Senior__Sundhedsudv_%282021%29_17-08-2021_Dagsorden_%28ID3436%29/Bilag/oversigt_over_hoeringssvar_0.pdf var deadline for et revideret udkast til fremlæggelse for Senior & Sundhedsudvalget den 29. september og med godkendelse i byrådet den 14. oktober.

Dog var punktet ikke at finde på dagsordenen for de nævnte møder.

Et ankepunkt var blandt andet den manglende beskrivelse samspillet mellem mål og ressourcer.

Et eksempel på dette er det nære sundhedsvæsen, hvor kommunen overtager plejefunktionen fra sygehuset, når patienten udskrives som færdigbehandlet.

I dokumentet er det nære sundhedsvæsens overordnede samspil mellem sygehusvæsen, praktiserende læger og kommunen ganske vist beskrevet, men hvad dette betyder for den allerede hårdt pressede hjemmepleje i Faxe Kommune eller hvilke minimumskvalitetskrav, som patienten ved udskrivning fra sygehus kan forvente fra kommunen, nævnes ikke i udkastet,

Vigtigt for borgeren er ikke den overordnede politik, men hvad man kan forvente af samspillet mellem sygehus og den kommunale pleje ved udskrivningen.

Hermed endnu en gang min opfordring om udarbejdelse af en kommunal minimums kvalitetsstandard for området, således at både borgeren, de pårørende og den kommunale hjemmepleje på forhånd er forventningsafstemt omkring det videre plejeforløb efter udskrivelse fra sygehuset.

© Copyright 2022 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.