En teknisk forvaltning i frit fald

Torsdag 30. september 2021 kl. 11:17

En teknisk forvaltning i frit fald
Indlæg af:
Lars Folmann
Borgmesterkandidat
Dansk Folkeparti i Faxe

I næsten ét år har politikkerne i Faxe kommune været uvidende om, at administrationen i Faxe kommune, tilsyneladende af egen drift, har afvist at miljøsagsbehandle dele af skinnerenoveringsprojektet af ”Østbanen” og oversendt ansøgningen til Miljøstyrelsen (MST) til videre behandling.

Jeg er ikke uenig i at det fremsendte projekt, i kraft af to delprojekter som blev tilføjet skinnerenoveringsprojektet og udstrækningen hen over 3 kommuner gør, at den formelt skal miljøsagsbehandles af MST.

Det jeg opponerer så stærkt i mod er, at ansøgningen vedrørende Østbanens krydsningsspor i Faxe Syd, ikke blev forelagt teknik- og miljøudvalget og åbenbart ej heller direktion og borgmester. Det fremgår tydeligt af den delegationsplan som udvalget arbejder efter, at ”sager der skønnes at have væsentlig økonomisk eller politisk betydning” skal behandles i udvalget.

Hvis udvalget havde fået sagen op for et år siden, ville vi have rettet uformel henvendelse til regionsrådet og meddelt dem at projektet kunne forsinkes, fordi de to delprojekter forhindre, at man kan tale om en ”en-til-en” renovering og derfor ville skulle miljøsagsbehandles fra start som ved et ”nyt” projekt. En sådan meddelelse til regionen ville helt sikkert have afstedkommet en revurdering af projektet og vi ville således ikke have spildt 11 måneder på at vente og renoveringen kunne således have været i fuld sving nu.

Tid er en vigtig faktor i dette Østbaneprojekt. De sidste to år har togsættene kørt med nedsat fart for at overholde sikkerheden på den nedslidte bane og man må formode at der på et tidspunkt bliver udstedt et kørselsforbud såfremt skinnerne ikke snart skiftes. Sker dette vil driften af Østbanen blive udført med ”tog-busser” og så bliver det meget svært at få passagererne tilbage i toget hvis de f.eks. har indkøbt en bil for at klare sine transportbehov og uden passagerer så er grundlaget for jernbanedrift borte og grundlaget for Østbanen, som vi kender den i dag.

På Østsjælland åndede alle lettet op, da vi fik oplysning om at finansiering til renoveringen var med i ”Infrastrukturaftale 2035”. Nu er det bare sådan at de 700 mio. kr. der er afsat ikke ved navns nævnelse er øremærket Østbanen, men alle lokalbaner i de 5 regioner. Det vil sige at forsinkes renoveringen yderligt i op til 2 år så kan der være risiko for at pengene er fordelt til andre renoverings projekter der er sagsbehandlet og ligger klar til udførsel.

Dette er ikke første gang administrationen i Faxe kommune handler dumt eller illoyalt overfor de folkevalgte og her tænker jeg især på håndteringen af kommunens økonomi og modviljen til at udfører de politiske beslutninger i spildevandssagerne i ”det åbne land”.

Ole Vive, du skuffer fælt ved at udtale, at du ”ikke forventer at blive informeret” om håndteringen af sager af denne kalibre. Hvordan kan du passe dit borgmesterjob, når du ikke mener, at du har behov for at blive informeret om så vigtige afgørelser, som har stor betydning for borgerne og udviklingen af vores kommune?

Jeg mener illoyalitetens bæger nu er fuldt og vi kan kun komme videre ved at omstrukturer ”Center for plan og miljø” og forlange den kvalitet i udvalgs- og borgerbetjeningen som vi rettelig har krav på.

© Copyright 2021 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.