Fiskerihavnen i respirator

Torsdag 30. september 2021 kl. 10:53

Fiskerihavnen i respirator
Indlæg af:
Jørn Engelbrecht,
Søvej 5,
Faxe Ldp.

Baggrunden for nedenstående indlæg er mit mangeårige engagement i havnen. Dels som medlem af sejlklubben og det oprindelige havnebyggeudvalg, dels som medlem af havnebestyrelsen og regnskabsfører for lystbådehavnen og dels som lystsejler gennem mere end 50 år. Alting har sin tid, og i skrivende stund med en gulnet dåbsattest i hælene har alderen indhentet mig. Jeg har derfor ikke længere båd eller bådplads i havnen og har derfor heller ikke direkte personlige interesser forbundet med dette indlæg. Så er det på plads!

Den 11. november 1970 stiftedes Fakse Ladeplads Sejlklub. Det skete bl.a. med henblik på at arbejde for etablering af en lystbådehavn. Det skulle dog blive en lang og til tider udsigtsløs anstrengelse med masser af bump på vejen. Først elleve år senere i marts måned 1981 forelå der efter et konstruktivt samarbejde mellem daværende Fakse Kommune, Fakse Ldp. Fiskeriforening, Strandjagtforeningen og Sejlklubben et konkret forslag til en kombineret Fiskeri- og lystbådehavn. Desværre var vejen ikke dermed ryddet. Først i 1984 var man nået så langt, at havnebyggeriet efter afholdt licitation kunne igangsættes.

Organisatorisk blev Fiskeri- og lystbådehavnen etableret som et fælles selskab med én bestyrelse. Denne organisationsform holdt indtil fiskerne på et tidspunkt ønskede at udtræde af fællesskabet for at danne deres eget havneselskab. Sådan blev det, og fra og med 1. januar 2008 har havnene været organiseret i to selvstændige selskaber.

Flere år inden opdelingen var antallet af fiskere i tilbagegang, og på et forholdsvis tidligt tidspunkt fik fiskerne derfor af Fakse Kommune og daværende Storstrøms Amt tilladelse til som en midlertidig ordning at udleje pladser i fiskerihavnen til lystbåde. Det skete med henblik på at styrke økonomien i fiskerihavnen. Tilladelsen var bl.a. nødvendig fordi der i lejekontrakten for fiskerihavnens bagland var en bestemmelse om (§3), at det lejede areal kun måtte anvendes i forbindelse med at anlægge og drive en fiskerihavn med tilhørende faciliteter. Bestemmelsen fremgår fortsat af den seneste lejekontrakt fra 2010.

Økonomisk har det vist sig at være et stort plus for fiskerihavnen. F.eks. betalte fiskerne selv i årene 1990 – 1995 tilsammen 25.000 kr. i årligt kontingent. Dette beløb faldt i senere regnskaber til 11.000 kr. og i de seneste år har beløbet været 0 kr. Det skal ses i lyset af, at de samlede indtægter fra lystsejlerne allerede i 2010 beløb sig til ca. 144.000 kr. i alt. Det er på denne baggrund, at overskriften på dette indlæg skal ses.

For ca. 3 år siden stoppede den sidste aktive fisker, og fiskerihavnen fungerer nu de facto helt og holdent som lystbådehavn. Det er derfor ikke mærkeligt, at tanken om lystbådehavnens overtagelse af fiskerihavnen har meldt sig. Muligheden har været omtalt i pressen, og den sidste aktive fisker, Claus Jensen har i den forbindelse udtalt, at lystbådehavnen efter hans vurdering nærmest forventede at få fiskerihavnen foræret. En opfattelse, som dog næppe holder i byretten. Spørgsmålet er så, hvad havnen skal koste, og hvem er det egentlig der sælger den? Er det fiskerne eller kommunen eller begge parter?

Den samlede anlægssum beløb sig i sin tid til ca. 2.1 mio. kr. Dengang indskød Fiskeriforeningen på de dengang aktive fiskeres vegne samlet set ca. 480.000 kr. Resten, ca. 1,6 mio. kr. finansieredes ved indskud fra Fakse Kommune og det daværende Storstrøms Amt. Det som fiskerne således med rette kan tilkomme ved et salg, må derfor være det oprindelige indskud reguleret i forhold til prisudviklingen. Som grundlag for en beregning heraf vil det være rimeligt at sammenligne med prisudviklingen i lystbådehavnen, hvor pladserne i dag handles til de oprindelige priser plus 54 %. En sådan regulering vil betyde, at Fiskeriforeningens indskud i dag kan værdisættes til ca. 740.000 kr. Derfor må det være det beløb, som Lystbådehavnen i givet fald skal betale til fiskeriforeningen. Resten må skulle afklares mellem Faxe Kommune og Lystbådehavnen.

© Copyright 2021 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.