Magt og afmagt

Tirsdag 28. september 2021 kl. 10:32

Indlæg af:
Birgitte Sørensen, Skovvang 22, Haslev


Hvornår er noget i almenvellets interesse? Det er et centralt – og overset – spørgsmål i sagen om ringvejen.

En kommune kan alene ekspropriere til anlæg af vej, når almenvellets interesser kræver det jf. Grundlovens § 73.

Er det i almenvellets interesse at sikre fremkommeligheden på veje, hvor der selv uden ændringer i dagens vejnet ikke er kapacitetsproblemer i 2029?

Er det i almenvellets interesse at sprede trafikken fra 3 centrale trafikveje til andre hårdt belastede trafikveje i byen?

Er det tilstrækkelig argumentation for almenvellets interesser at forsøge at legitimere ringvejen med ny og begrænset boligudbygning uden for perspektivarealerne i Kommuneplanen?

Det kan jo lyde sympatisk at ønske ny boligudbygning. Men når det omhandler den private ejendomsret, tenderer det magtmisbrug at ty til at gennemtvinge en ringvej på et spinkelt fagligt grundlag for derigennem at gøre lodsejernes ejendom (huse og jord) uanvendeligt og derved ’tvinge’ dem til at udstykke deres private ejendom, så der i flertalsgruppens optik kan opnås visionær udvikling af Haslev Øst.

Præmissen for ringvejen er central. Ringvejen er en politisk bestilling fra DF og ikke et forslag fra administrationen.

Der mangler proportionalitet, nødvendighed og forholdsmæssighed i forhold til at foretage så indgribende tiltag som ekspropriering er i forhold til ringvejen.

Hvordan sikrer vi retssikkerheden og tilliden til et system, der udøver den ultimative magt uden først at afsøge mindre indgribende tiltag?

© Copyright 2021 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.