Man har et standpunkt - om mental sundhed

Fredag 12. februar 2021 kl. 13:41

Man har et standpunkt  - om mental sundhed
Marianne Ørgaard, Lokallisten
Indlæg af:
Marianne Ørgaard,
Lokallisten (L)
Medlem af Senior og Sundhedsudvalget.
1. Viceborgmester.


Fra eksperter kommer der nu dagligt opråb om danskernes mentale sundhed, og om hvordan COVID-19 virkninger og restriktioner påvirker vores dagligdag.
Vi påvirkes alle på en ellers anden måde: børn, unge, forældre, nybagte forældre, ældre, kort sagt alle aldersgrupper.

Der bliver bl.a. talt om mistrivsel, stress, angst og ensomhed. Alle er faktorer der kan give os varige mén, og hvor man kan bekymre sig om, hvor vidt den menneskelige pris kan blive for høj.

Jeg rejste på vegne af Lokallisten (L) spørgsmålet på mødet i Senior & Sundhedsudvalget (SSU) den 2. februar 2021.

Jeg var utrolig glad for den meget positive tilkendegivelse der kom fra udvalget.
„Udvalget ønsker en drøftelse på et ekstraordinært udvalgsmøde den 9. februar kl. 15.30 om hvilke handlemuligheder vi har for, at afbøde de mentale følgevirkninger der, grundet COVID-19 situationen, påvirker mange borgere, med henblik på videresendelse til Byrådet”.

Sagen går ind over flere centre og udvalg, derfor følte jeg mig fortrøstningsfuld over tilkendegivelsen fra SSU. Og med beslutningen om at sagen kunne videresendes til byrådet, ændrede jeg strategi og rejste derfor ikke sagen i mine øvrige udvalg.

Set i bagklogskabens ulidelige klare lys, må jeg dog erkende at det var en forkert beslutning. Og jeg kan i den grad ærgre mig over min ændrede strategi.

På det ekstraordinære udvalgsmøde i SSU den 9. februar, kunne jeg allerede under godkendelse af dagsorden, mærke hvor vinden bar hen.

Socialdemokratiet godkendte: „Med den bemærkning, at Anne Camilla Meyer (A) og Steen Andersen (A) kritiserer den fremlagte forhastede proces, som ikke i tilstrækkelig grad får inddraget øvrige relevante fagudvalg”.

Kritikken går selvfølgelig på den meget korte behandlings procedure, hvilket jeg også må medgive er ret usædvanlig. Men set i alvorens lys, er det ikke en beslutning der kan og må trækkes i langdrag. Det er vitterlig her og nu vi skal sætte en handling ind.

Det kan efter min bedste overbevisning ikke vente i hverken 3 eller 4 måneder. Skadevirkningerne kan hermed blive uoverskuelige og den menneskelige pris blive ubetalelig.

SSU traf efterfølgende denne beslutning:

„Udvalget ønsker at sende sagen med de respektive bilag videre til behandling i Børn & Læringsudvalget, Socialudvalget samt Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Udvalget ønsker at følge indsatserne under Center for Sundhed & Pleje, så længe der er mulighed for at benytte frie ressourcer under Covid-19 pandemien. Sagen sendes ud fra ovenstående ikke videre til Byrådets behandling”.

Udvalget traf dog beslutninger vedrørende yderligere tiltag på vores eget område, bl.a.:

„Pop-up kaffe ved ældreboligområderne og frivilligkoncerter udenfor plejecentrene. Etablering af nye mindre netværk de ældre imellem med fokus på, at frivillige rykker ud hvor de isolerede ældre bor og skaber hyggelige og opmuntrende arrangementer ved de ofte meget stille ældreboligområder”.

Jeg er af den holdning at mental sundhed er vigtig for alle borgeres trivsel, og det derfor netop hører under Sundhedsudvalgets arbejdsopgaver.

Jeg må blankt erkende at jeg er skuffet over den retræte der kom fra Socialdemokratiet. Udvalget kunne selvfølgelig have valgt, at gennemtrumfe en beslutning uden om Camilla Meyer og Steen Andersen, men signalværdien i, at det ikke er et enigt udvalg der haster en sag igennem, sender et helt forkert signal og ville sandsynligvis i den grad have forplumret sagens videre forløb.

Jeg havde også den mulighed selv at sende sagen i byrådet, hvilket jeg selvfølgelig overvejede, men det ville standse sagen, indtil den var behandlet i byrådet.

Dette ønskede jeg selv sagt ikke, da det er yderst vigtigt at der iværksættes initiativer nu. Jeg glæder mig da over, at der dog kom focus på sagen og der på ældreområdet sker opprioriteringer.

Politik kan til tider være temmelig udfordrende, og i dette tilfælde må jeg konstatere at borgernes mentale sundhed, ikke opprioriteres.
„Man har et standpunkt - til man tager et nyt”...

© Copyright 2021 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.