Det går den rigtige vej men der er stadig plads til forbedringer

Tirsdag 8. december 2020 kl. 12:02

Det går den rigtige vej men der er stadig plads til forbedringer
Indlæg af:
Allan Tirsgaard,
Røn Alle 2-4,
Haslev

Faxe opnår en 66. plads (+24 pladser ift. 2019) i årets undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne.

I slutningen af oktober måned kommenterede jeg lidt på erhvervsklimaet i kommunen - på baggrund af, at vi i 2019 havde scoret meget ringe i Faxe Kommune.

Det ser i den nylig opgjorte erhvervsklima undersøgelse bedre ud. Kommunens erhvervsliv vurderer kommunen mere positivt, så vi rykker 24 pladser frem. Det er bestemt flot, set i lyset af den ringe placering i 2019. Det skal dog nævnes, at vi fortsat er i den ringeste 3. del - så vi er ingenlunde i mål endnu, men det er en positiv rejse, som er påbegyndt.

Der, hvor vi fortsat har de største udfordringer, er infrastruktur og - ikke overraskende - på vores skoler og deres sammenspil sammen med det lokale erhvervsliv.

På infrastruktursiden har vi jo følgende store udfordringer. Jeg nævner i flæng, Østbanen mangler fortsat nye skinner. Ramperne ved Ulse er endnu ikke påbegyndt samt internt i kommunen, er der altså rigtig langt (og dyrt) med kollektiv transport imellem vore byer.

Indenfor kollektiv transport har jeg tidligere opfordret til, at vi undersøger mulighederne for at gøre det mere simpelt at tage busserne - skal vi, som i flere andre kommuner, undlade at opkræve betaling?

Andre kommuner har med succes implementeret det (Nævner gerne Ikast Brande, som jo ligger nr. 1 på DI listen) og samtidig sparet så mange penge på administration, at det samlet set er en gevinst for kommunen - og ikke mindst til gavn for skoleelever, pendlere og pensionister som bruger busserne. Det er bare et af de områder, som kan løfte vores image.

På skoleområdet mangler vi fortsat en samlet tilgang i kommunen - Det er her, der mangler nogle kreative tanker og muligheder for at sætte personalet mere frit. Det er her, vi scorer ringest. Jeg har meldt ud, at jeg gerne ser den gamle håndværker-højskole indtænkes i en strategi, og det bør være realistisk i et OPP samt genindføre mulighederne for indførelse af individuelle profilspor a la den internationale linje, som tidligere har været i Karise. Lad os skabe „Skolernes kommune - version 2.0”.

I fald der snarligt etableres motorvej / Rute 54 kunne jeg godt se potentialet i fx transportuddannelse i Rønnede.

Det er en stor glæde at se, at brugen / inddragelse af private leverandører er et af de steder, hvor kommunen har den absolutte største fremgang. En dynamisk kommune har et tæt sammenspil, og bruger det lokale erhvervsliv, og jeg er meget fortrøstningsfuld med den nye ledelse i kommunen, så det samarbejde bliver endnu bedre. Jeg er ikke i tvivl om, at der er et stort, uforløst potentiale i kommunen, hvor vi med fordel kan facilitere en positiv udvikling.

Fra Det Konservative Folkeparti deltager vi gerne i alle de tiltag, som er med til at forbedre vilkår for både beboere og erhvervsliv, så vi i 2030 har en af de mest velfungerende kommuner i Danmark.

© Copyright 2021 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.