Så røg den sidste respekt

Torsdag 27. juni 2019 kl. 10:30

Så røg den sidste respekt
Indlæg af:
Mogens Saaby Nielsen
Bonderødvej 30
4640 Faxe

Hvor var det forstemmende at følge Byrådsmødet i Faxe sidste torsdag. Lars Folmann blev endnu en gang stukket i ryggen af sine koalitions ”fæller” fra Borgerlisten, og ikke mindst Venstre, under behandlingen af forslaget om at tilbagekalde politianmeldelser i spildevandssager, da der er konstateret fejl i næsten halvdelen af forvaltningens udstedte påbud.

Blå bloks valgløfter og konstitueringsaftale gav netop borgerne i Faxe Kommune tilsagn om, at flertallet vil arbejde for at sætte ”mennesket før systemet”, og specifikt for spildevandsområdet, i henhold til Administrationsgrundlaget, gennemføre konkrete, reelle vurderinger, i dialog med de berørte, og ved tvivlstilfælde, gennemføre sporstofprøver for at afklare, hvorvidt et påbud skal fastholdes eller slettes.

Desværre må man konstatere, at for Borgerlisten og Venstre er disse løfter og tilsagn til vælgerne åbenbart kun varm luft. Begge partier har, igen, valgt at stemme direkte imod de forslag, som Eli Jacobi Nielsen og Lars Folmann, DF, støttet af Mikkel Dam, LA, har rejst i indeværende valgperiode. Erik Rasmussen, V, stemte dog for forslaget denne gang!

Borgerlisten tav, men stemte imod. Fra Venstre fik vi igen en intetsigende standard reaktion, hvor gruppeformanden ikke kunne forstå, hvorfor byrådet skulle forstyrres med dette. Sagen burde forblive ”nede” i TMU, så Venstre fortsat kan lave ”Ole Lukøje” finten, og derved lade som ingenting (min fortolkning, men find mødet på Kommunetv, hvis man ikke tror mig).

Min påstand er, at de fleste byrødder, inkl. borgmesteren, simpelthen er bange for chefgruppen i Administrationen – så bange, at man hellere ignorerer de nævnte tilsagn end vover at pålægge forvaltningen at lave deres arbejde ordentligt.

For forvaltningen laver fejl! Det blev klart beskrevet under punktet om Borgerrådgiverens årsrapport. Her brillerede Venstres gruppeformand igen med en flok intetsigende floskler, der mundede ud i at ”tage rapporten til efterretning”, hvilket i Venstre terminologi betyder at lægge den i en fjern skuffe!

Lars Folmann supplerede sit indlæg med eksempler fra borgere, hvor sagsbehandling samt sporstofprøve gennemførelse er blevet gennemført særdeles ”kreativt” fra forvaltningens side. Dette kan jeg ubetinget tilslutte mig!
I vores tilfælde er der tvivl om §35, pkt. 2, dvs. ”bidrager vi til forurening af det målsatte vandløb”, da vi ligger ca. 2 km fra åen. Undersøgelser i Slagelse konkluderer, at forurening ikke kan konstateres ved afstande over 700m!
Efter sporstofprøven, var den mundtlige tilbagemelding, at der ikke kunne konstateres, at sporstof var nået frem til åen.

Derefter 3 mdrs. tavshed! Men vupti: 2 timer efter, at mit indlæg om dette var offentliggjort i lokale medier, fik jeg en henvendelse fra en ny sagsbehandler, at hun netop var i gang med at færdiggøre sin (altså en ny) undersøgelse nede i skoven. Der fik jeg forklaret, at hun ved flere lejligheder i den tre mdrs. periode havde hældt mere sporstof i for hver 3-400m, hvorfra hun mente, at den første sporstofprøve var nået til. Ved denne metode blev det ”bevist”, at vores udledning når frem!

Hun var måske bevist, at sporstof kan føres frem, hvis man tilfører mere undervejs, hvorimod, at vores udledning når frem, er bluf!

Dette galimatias fik mig til at henvende mig direkte til Borgmesteren. I hans svar fremgik, at alt var gået rigtigt til, og at ”loven desværre ikke hjemler, at de må undersøge efter pkt. 2”, hvilket er direkte forkert. Kommunen er forpligtet til at dokumentere endda tre punkter i §35. Under alle omstændigheder har det nuværende byråd jo selv pålagt forvaltningen at gennemføre en reel og retfærdig sagsbehandling via Administrationsgrundlaget.

Resultat: Påbuddet fastholdes. Dette kan forvaltningen roligt gøre, da det er nævnt i bekendtgørelsen, at afgørelser ikke kan ankes, hvorimod vi ”bare” kan lægge sag an mod Kommunen!
Som bekendt er det forsøgt tidligere, og da ansatte Kommunen en af landets førende (og dyreste) advokater, som med god støtte af en ”kreativ” vidneforklaring kørte den stakkels sagsøger over!

Jeg var ret aktiv i den forrige valgkamp, hvor jeg anbefalede, at vi fik et nyt flertal og en ny borgmester. Dette skete som bekendt, og jeg troede naivt, at vi fik et bedre byråd, der havde mod til at rette op på de urimeligheder, som forvaltningen i mange tilfælde udsatte mange borgere for.

Desværre har det vist sig, at især Venstre gang på gang laver ”strudsen” og er ligeglad med de intentioner, som de stillede os vælgere i udsigt.
Jeg vil gerne rose DF og LA for at forsøge at gennemføre de hensigter, som det Blå flertal gav tilsagn om. I er svigtet af de to øvrige partier! Jeg håber, at vælgerne i Faxe vil huske på dette i 2021.

Til den tid vil jeg igen arbejde for, at Faxe Kommune får et nyt flertal og en ny borgmester!


© Copyright 2020 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.