Faxe Kommune: ny strand og gode til at holde budgettet

Torsdag 12. april 2018 kl. 11:51

Faxe Kommune: ny strand og gode til at holde budgettet
Er der tre der står sammen i byrådet så er det Camilla Meyer, Socialdemokratiet, Mikkel Dam, Liberal Alliance og Nadia Bruun Thurø fra Enhedslisten. Måske ikke en helt rigtig betragtning, når det gælder politikken, men billedet viser at i Faxes byråd har man det godt med hinanden - trods politiske uenigheder

Byrådsmøde den 11. april: Faxe Ladeplads får nu en ny strand. Eller rettere så genetableres den strand der for år tilbage lå mellem lystbådehavnen og Faxe Å. Det sker som led i kystbeskyttelsen.

Der har været mange planer om hvordan man sikrer området mod oversvømmelser, men nu er man kommet frem til at den bedste kystsikring sker ved at lave en 20 meter bred strand på området. Det har Kystdirektoratet givet tilladelse til.

Tidligere er der afsat 4,6 millioner kroner til kystsikring, men beslutningen om en ny strand som kystbeskyttelse gør projektet dyrere. Derfor bevilgede byrådet yderligere 3 mill. til kystsikring, og besluttede samtidig at der hvert 4. år afsættes 2 mill. til sandfodring og vedligeholdelse.

På byrådsmødet kunne formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Eli Jacobi Nielsen oplyse at Kystdirektoratet samme dag havde givet dispensation, således at sandfodringen kan begynde til oktober - det betyder, at der er håb for at området er mere sikret i forbindelse med efterårs- og vinterstormene.


Regnskab 2017
Byrådet godkendte kommunens regnskab for 2017. Et regnskab der viser et overskud på 55 millioner kroner.

Mange penge, som der kunne ansættes mange pædagoger, lærere og hjemmehjælpere for, vil mange mene. Men når man sammenholder det med et budget på omkring 2,2 milliarder kroner, så er det nu meget godt ramt.

Der var da også ros fra de fleste politikere til økonomien. René Tuekær fra Borgerlisten roste kommunens tidligere borgmester, Knud Erik Hansen, for hans arbejde med at få et budget i balance, men samtidig undrede han sig over at der er områder i kommunen, som ikke bruger de bevilgede penge.


Anlægsarbejder udført
En lang række anlægsarbejder er blevet afsluttet, hvorfor byrådet skulle godkende alle opgaverne.

Ofte hører man at stat og kommuner er dårlige til at holde et anlægsbudget. Sådan er det ikke i Faxe Kommune. Her er der tjek på tingene - sådan nogenlunde...

Der var brugt færre penge på nedrivningspuljen end budgetteret - altså den pulje hvor private kan få tilskud til nedrivning af bygninger. Godt 400.000 mindreforbrug.

Nyt tag på Rolloskolen blev heller ikke så dyrt som beregnet, ligesom indretning af demensboliger i Haslev nærmest passede på kroner og ører. Her var der et mindreforbrug på 35.000 kr.

Trafikreguleringen i Rønnede ramte også plet. Et mindreforbrug på 38.000 kr. ud fra et budget på 8,5 mill. Her skal det dog bemærkes at man for et par år siden måtte bevilge ekstra 3 mill. for at få udført de opgaver man ønskede.

Istandsættelsen af Haslev Seminarium kostede mange penge. Budgettet lød på 15,545.000 kr. Det budget holdt ikke. Der var en 50’er i overskud. Jo, 50 kr...
Her skal det bemærkes, at det oprindelige budget lød på 7 mill. men det blev forhøjet til de 15 mill i 2016.


Klippekort til plejehjem
Faxe Kommune har modtaget 2.420.887 kr. fra staten til ekstra hjælp til beboere på plejehjem - klippekort, kaldes ordningen.

Her kan beboerne få en halv times hjælp om ugen til hvad de måtte ønske - så som besøg i forretninger, en køretur, besøg på kirkegården. Den halve time kan „spares op“ så man f.eks. kan få to timer én gang om måneden.


Madsynergi må udvide
Byrådet vedtog en lokalplan der giver Madsynergi i Roholte mulighed for at udvide virksomheden.


Spørgetid
Første punkt på byrådsmøder er altid „Spørgetid“. Her fik Jørgen Eberhardt ordet. Han er borger i kommunen, og faglig sekretær i BUPL.

Han spurgte byrådet om kommunen, hvis der kommer en konflikt - hvor kommunen kommer til at spare mange lønkroner - vil bruge pengene på velfærd.
Spørgsmålet kom sandsynligvis fordi et flertal i Økonomiudvalget ikke kunne støtte Enhedslistens forslag om at de eventuelt sparede penge, skulle gå tilbage til de områder hvor de hører hjemme.

Svarene fra byrødderne kendte man nærmest på forhånd. Flertallet mente fortsat, at man ikke skulle blande sig i overenskomstforhandlingerne, men vente med at træffe en beslutning, til der var noget at beslutte...

Majbritt Egelund Rasmussen, nyvalgt formand for De Radikale, spurgte byrådet hvad der sker på „pædagog-området“ på kommunens daginstitutioner.

Under valgkampen var det fremme, at der mangler mange pædagoger i kommunen, og alle partier lovede den gang, at man skulle op på det nødvendige antal pædagoger, men foreløbig er intet sket.

Formanden for Børn og Læring, Mikkel Dam fra Liberal Alliance, fortalte at sagen ikke er glemt. Man afventer en rapport, hvorefter sagen vil blive taget op i udvalget. En rapport der kommer inden længe.

Tekst og foto: Torkild Svane Kraft

© Copyright 2019 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.