Indeklima, erhvervsliv, børn, for stramme tøjler og...

Torsdag 15. juni 2017 kl. 10:35

Indeklima, erhvervsliv, børn, for stramme tøjler og...
Farvel til Peter Joensen

Indeklima, erhvervsliv, børn, for stramme tøjler og...
Niels Jørgen Haslev - flyttet ind og smidt ud...
Byrådsmøde den 14. juni 2017: Byrådsmødet blev endnu en gang afviklet i dårlig luft. Indeklimaet er simpelthen under al kritik i byrådssalen i Haslev. Desuden er det stadig svært at høre hvad der bliver sagt.


- Det er da ikke til at holde ud at sidde der, sagde en tilhører - udenfor - under en lille pause. Og så tilføjede hun, og en anden, at det er utroligt man ikke har en bedre lyd i lokalet. Hvis der sidder nogen og hvisker, er det umuligt at høre hvad et byrådsmedlem siger.

Men bortset fra det, så blev mødet indledt med at sige farvel. Det var nemlig Peter Joensens sidste byrådsmøde i Faxe Kommune. Han flytter til Kalundborg og afløses af Michael Christensen, og fik en lille gave af borgmesteren, og mange positive ord med på vejen fra de øvrige byrådsmedlemmer.

Erhvervsvenlig?
Første punkt på et byrådsmøde er altid at borgere får mulighed for at stille spørgsmål. Det benyttede Niels Jørgen Haslev sig af.

Han er iværksætter. Har startet en lille virksomhed i første omgang drevet fra hjemmet, men han ville gerne flytte kontoret ud af huset, og Business Faxe anbefalede at han lejede sig ind i Vækstfabrikken i det gamle rådhus i Rønnede.
- Det lød også rigtig godt. Et kontor, fælleslokaler, printer, kopimaskine og fællesskab. Det var lige noget for mig, selv om huslejen var en anelse høj, fortalte Niels Jørgen Haslev.

Men det var ikke godt. Han var kun lige flyttet ind på sit kontor, før han fik besked om at flytte til andet kontor, fordi kommunen havde lejet hans lokale.
Så flyttede han kontor. Var der meget kort tid og blev så sat på gaden, fordi kommunen ikke ville leje ud til Vækstfabrikken.

- Er det den måde hvorpå man vil tiltrække iværksættere, spurgte Niels Jørgen Haslev det samlede byråd.

Og så kom politikerne på banen. Borgmesteren oplyste at byrådet for et år siden besluttede at man ikke ville fortsætte den økonomiske støtte til Vækstfabrikken. Man mente pengene til iværksætteri kunne bruges mere fornuftigt andre steder.
Dorte Nybjerg (V), formand for Erhvervs- og kulturudvalget, fortalte at kommunen har henvendt sig til Business Faxe og Vækstfabrikken for at høre om de ville leje lokalerne af kommunen, men de er ikke vendt tilbage. Derfor meddelte kommunen at man ville leje ud til andre.

Andre politikere kom også på banen, og ord som skuffende og rod hos Business Faxe var oppe at vende og René Tuekær sagde at en sådan sag giver stof til eftertanke - og man må da også sige at uheldige sager tilknyttet Business Faxe hober sig op.

Flere Vuggestuepladser
Heldigvis var der da også positive sager på dagsordenen. F.eks. at der oprettes 20 ekstra vuggestuepladser i Karise. Dertil blev der bevilget én million kroner.

Årsagen hertil er at der er født flere børn i Karise end prognosen ellers sagde, og - ikke mindst - at der kommer mange nye familier til byen i forbindelse med opførelsen af Permatopia.

Borgerrådgiveren
- Jeg kunne tage mit talepapir fra 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016, sagde Marianne Ørgaard fra Borgerlisten, da byrådet behandlede Borgerrådgiverens årsrapport.

Og det hun mente var, at der var samme kritikpunkter år efter år, nemlig for lange svartider og for mange ankesager der tabes - 60%.

- Bør vi ikke sætte os ned og se hvad der er galt? Er medarbejderne for overbebyrdede af arbejde eller har de for stramme tøjler, spurgte Marianne Ørgaard.

Finn Hansen (S), formand for beskæftigelsesudvalget forklarede at man nøje gennemgik hvert enkelt kritikpunkt fra borgerrådgiveren meget nøje, og at det har medført færre og færre klager inden for „hans“ område.

Styrelsesvedtægt
Kommunen skal have revideret styrelsesvedtægten - altså retningslinjer for hvordan „butikken“ drives - herunder hvilke politiske udvalg der skal være, og hvilke områder hvert udvalg skal tage sig af.

Det er en sag der skal behandles på to byrådsmøder inden endelig vedtagelse. Der var mange forslag til ændringer i forhold til det forslag der var fremlagt - så mange at det virkede noget uoverskueligt.

Det fik Martin Hillerup (L - Borgerlisten) til at foreslå at man ikke skulle stemme om ændringsforslagene, men drøfte dem frem til andenbehandlingen af punktet.
Efter en lille pause hvor partierne kunne tale sammen indbyrdes, blev det vedtaget, at borgmesteren vil indkalde gruppeformændene til yderligere drøftelser.

Hjemmeplejen flytter
Hjemmeplejen, der ellers holder til i lokaler i Faxe Hallen, flyttes til Faxe Sundhedscenter - som et led i Ejendomsstrategien - besluttede byrådet.

Det vil sige at lejemålet med Faxe Hallen opsiges, hvorved der kan spares op mod 300.000 kr. Umiddelbart noget der lyder fornuftigt, men også kun umiddelbart, mente Martin Hillerup fra Borgerlisten. For netop den lejeindtægt er en forudsætning for hallens eksistens, skriver kommunen i et notat.

Derfor mente Martin Hillerup, at man først skulle tage stilling til flytning af hjemmeplejen, når der var lavet en aftale der sikrede Faxe Hallens fortsatte drift.
Det var resten af byrådet ikke enige i, hvorfor forslaget blev vedtaget - dog med håndslag på at der skal findes en god løsning, så Faxe Hallen kan leve godt videre.

Boliger, solceller og udvikling af kystområder
Byrådet godkendte „Skema B“ for opførelse af 32 boliger på Skovholmgård i Haslev. Byggeriet bliver lidt dyrere end først oplyst, men kan altså nu gå i gang - og boligerne forventes indflytningsklare til efteråret 2018.

Det blev også vedtaget at Bregentved må opføre et solcelleanlæg ved Turebylille på et område mellem motorvejen og den gamle hovedvej. Anlægget vil årligt producere 19 millioner kilowatt hvilket svarer til 7.600 husstandes årlige el-forbrug.

Kun Martin Hillerup var imod projektet som han fandt alt for stort at placere i området.

En ny lov gør det muligt at udvikle kystnære området - f.eks. med sommerhuse - dog således at kommunen skal ansøge Erhvervsministeriet herom senest 15. oktober.

Byrådet vedtog at Erhvervs- og kulturudvalget kan arbejde med muligheden for at udvikle sommerhusområder ved Faxe Ladeplads.

Tekst og foto. Torkild Svane Kraft

© Copyright 2021 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.