Kan plastic komposteres?

Fredag 26. maj 2017 kl. 13:09

Kan plastic komposteres?
Indlæg af:
Eli Jacobi Nielsen
Byrådsmedlem, Dansk Folkeparti, Faxe
Prins Buris Vej 19, Karise

I september/oktober 2016 blev der udlagt en større mængde materialer, forurenet med plastic o.lign. på nogle marker ved Ulstrupvej/Pasbjergvej. En operation der indebar store gener for beboerne i området, gennem lugtgener og stærk trafik med store køretøjer på de små veje i området. Kommunen oplyste på forespørgsel at der var tale om et jordforbedringsprodukt ”Struktur 0-30” fra firmaet RGS90, udvundet af bark, blade mm, der pga en urenset lastbil var blevet forurenet.

Udbringningen var ikke anmeldt, men iIflg kommunen blev produktet klassificeret som ”kompost” med reference til §2 stk 2 i slambekendtgørelsen. Iflg dette er der ikke behov for en tilladelse til udbringning efter §19 i Miljøbeskyttelsesloven, men i kommercielle forbindelser skal kompostprodukter dog anmeldes til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen bl.a. med deklaration af produktets indholdsstoffer. Det har indtil videre ikke været muligt at finde en sådan deklaration for produktet ”Struktur 0-30” men når det sker, er plastic næppe opført som en del af indholdet!

I 2016 blev der foretaget en større manuel indsamling af miljøfremmede objekter på markerne. Man kan vælge at acceptere forklaringen om at produktet ER kompost, ikke frasoldede restprodukter fra produktionen, og at plastictilførslen var et uheld. Det vækker dog undren at leverandør, modtager og udbringer ikke blev indskærpet at dette ikke måtte gentage sig, og at man ikke udbad sig varsel/anmeldelse af fremtidig udbringning, for at kunne kontrollere denne.

Nu har forløbet gentaget sig, og det er først efter situationen er omtalt på de sociale medier at der skrides ind, formentlig med at påbud iflg. Miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 12 stk. 2, om at rydde op på området, hvilket igen sker manuelt.

Med denne historik må det være på tide at forlange en deklaration for indholdet i materialet, samt foretage analyser af det udlagte for at undersøge om/hvilke andre miljøfremmede stoffer der er tilført, og i givet fald få fjernet den forurenede jord.

Man ynder som bekendt at holde miljøfanen højt i Faxe kommune, jvf f.eks. hele spildevandsdebatten, her er en oplagt lejlighed til at vise at man lader handling følge ord.

© Copyright 2021 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.