Eco Valley i nye klæder, ingen Spjellerup-garanti - godt styr på anlægudgifter

Mandag 24. april 2017 kl. 10:37

Eco Valley i nye klæder, ingen Spjellerup-garanti - godt styr på anlægudgifter
Formanden for Spjellerup Friskole og Fribørnehave, Claus Pedersen, stillede spørgsmål til byrådet - eller rettere, talte varmt for at kommunen skulle stille garanti for lån

Det blev der blandt andet vedtaget på torsdagens byrådsmøde:

Spjellerup Friskole og Fribørnehave havde ansøgt kommunen om at stille garanti for et lån på 3,5 millioner kroner til en betragtelig udvidelse og renovering af skolen. Den ansøgning gav anledning til en del debat.

Lars Christensen fra Enhedslisten sagde blandt andet at man må sætte tæring efter næring. Vil skolen udvide, så må skolen spare op. Samme holdning havde flere partier - ligesom der var bekymring for, at stillede man garanti til Spjellerup Friskole, risikerede man at flere ville anmode om garantistillelse.

Byrådet besluttede at afvise skolens anmodning om garantistillelse. Kun Venstre og Dansk Folkeparti ønskede at stille garanti.

Havde kommunen valgt at stille garanti, skulle de 3,5 millioner deponeres - altså trækkes ud af kommunens budget. De kunne altså ikke bruges til andre formål.

Eco Valley
Der er ikke solgt én eneste grund i erhvervsområdet ved Rønnede. Det er ingen glade for, så derfor foreslog Eli Jacobi Nielsen fra Dansk Folkeparti, at der skulle udarbejdes en ny lokalplan, der gjorde op med „den grønne profil“ og gjorde området til et almindeligt erhvervsområde.

Det forslag gav anledning til en lang debat - og en afbrydelse af byrådsmødeet - så partierne kunne snakke sammen om fremsatte ændringsforslag.

Enden på det hele blev at der skal udarbejdes en ny lokalplan for Eco Valley.

Ordlyden, der blev støttet af Venstre, DF og Borgerlisten, lyder sådan:
„Et flertal, bestående af Venstre og DF er enige om, at der skal udarbejdes en ny lokalplan til erstatning af Lokalplan 1000-51, hvori krav/ønsker om specifikke miljødimensioner m.m. udelades og det i stedet pointeres, at der er tale om et alm. erhvervsområde.

Værdigrundlaget for området, udarbejdet i konceptet Ecopark Rønnede annulleres og alle henvisninger hertil, i lokalplanen, salgsmateriale og kommunikationen fjernes.

Flertallet er enige om, at udarbejdelse af en ny lokalplan først skal igangsættes når den nye planlov er vedtaget.“

Lyskryds i Faxe
Lige siden Rådhusvej i Faxe blev forlænget, er der sket utroligt mange færdselsuheld i krydsset Rådhusvej/Præstøvej.

Der er lavet flere tiltag til at komme ulykkerne til live, men intet har hjulpet. Byrådet vedtog derfor at der nu skal etableres lysregulering i krydset.

Udsigtsplatform i kalkbrud
Byrådet har tidligere bevilget 3,6 millioner til opførelse af udsigtsplatformen Prismet i Faxe Kalkbrud - men det er ikke nok.

Stigende stålpriser og en fordyrelse af funderingen gør projeket 1,2 millioner dyrere. De ekstra penge gave byrådet på torsdagens møde - så nu bliver Prismet opført.

Bortset fra Dansk Folkeparti stemte samtlige partier for den ekstra bevilling. Prismet er ikke en kommunal opgave, sagde Eli Jacobi Nielsen.

Møllevangsskolen
Man går nu, som et led i Ejendomsstrategien, i gang med renovering af Møllevangsskolen.

Den skimmelramte Blok F nedrives, der gennemføres interne arbejder i fællesrum, omklædningsrum opdeles efter ønske fra idrætsforeningen. Der lægges nyt tag på Rønnedehallen for 2,5 millioner kr. og der etableres depotrum til erstatning af containere.

Haslev midtby
Der skal udarbejdes en ny lokalplan for Haslev bymidte. Et forslag til denne plan blev fremlagt på byrådsmødet - og det blev vedtaget at sende planen i offentlig høring i otte uger.

Desuden blev det vedtaget at der holdes et borgermøde den 16. maj om lokalplanen. Du kan senere læse mere om planen i Haslev Posten.

Udvidelse af brugsen Karise
Byrådet vedtog en ændring af detailhandelsbestemmelserne. Tidligere var det muligt at have butikker på op til 2500 kvadratmeter. Med vedtagelse af de nye bestemmelser er der nu mulighed for at have butikker på op til 3500 kvadratmeter.

Anledningen til ændringen skyldtes et ønske om udvidelse af Superbrugsen i Karise. Med vedtagelsen kan brugsen nu gå i gang med en betragtelig udvidelse.

Anlægsregnskaber
Ikke mindre end 23 anlægsopgaver var på byrådets dagsorden. Ikke en igangsættelse af projekterne, men en afslutning.

Det er nemlig sådan at byrådet skal godkende regnskaberne når anlægsopgaver er gennemført.

Og hvordan er det så gået med de mange anlægsopgaver - for der tales jo ofte om at alle offentlige anlægsopgaver altid overskrider budgettet.

Der var da også nogle opgaver der overskred budgettet, men til gengæld mange hvor prisen viste sig at blive lavere end budgetteret.

Sammenlagt blev der brugt 5.446.000 kr. mindre end budgetteret på de 23 anlægsopgaver, så i Faxe Kommune kan man altså godt finde ud af at planlægge anlægsopgaver der holder budgettet.

Af Torkild Svane Kraft

© Copyright 2021 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.