Borgerlisten og ejendomsstrategien

Tirsdag 21. april 2015 kl. 11:17

Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Borgerlisten og ejendomsstrategien
Af Borgerlistens byrådsgruppe; Torben Reiner Jensen, Marianne Ørgaard, René Tuekær og Martin Hillerup.

Et flertal i byrådet valgte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015, at et forslag vedrørende en optimering af Faxe Kommunes bygninger, skulle – fuldt indfaset – give en driftsbesparelse på 12 millioner kroner om året.

Borgerlisten ønskede ikke på forhånd at indgå en aftale om et sådant stort beløb – og vi mener at ejendomsstrategien er begyndt ’bagvendt’, hvor budgetflertallet på forhånd har opsat et besparelsesmål – uden på forhånd at kende til de muligheder, der først nu er løftet sløret for. Det kan give en risiko for at man vælger løsninger, der dybest set ikke er nødvendige og som vil skabe store unødige forringelser for borgerne.

Derfor indgik vi ikke i et budgetforlig, men fremviste vores eget forslag, hvor vi satte et mål om en driftsbesparelse til kr. 3 mio. kr. i 2015 og årene fremover (de ejendomme som lå lige for at nedrive, bl.a. Grøndalsskolen i Haslev) og herefter ville sætte et beløb, når vi kendte til de enkelte forslag i ejendomsstrategien og som man ville kunne samle byrådet om i så vigtig en sag.

Det bliver nævnt at ingen børn bliver flyttet til anden lokalitet, uden at det som minimum bliver tilsvarende – eller endda endnu bedre – end den nuværende placering. I Borgerlisten har vi vores tvivl, om forslagene overhovedet kan lade sig gøre inden for de økonomiske og fysiske rammer, der er beskrevet i de forskellige forslag.

Nu er der fremkommet 10 forslag, der hver især skal enten vedtages, ændres eller forkastes af byrådet. Overordnet mener vi at der er en ensidighed i forslagene, hvor hovedparten af de største ændringer foreslås udført øst for motorvejen. Det er således de større byområder i Dalby, Karise, Rønnede, Faxe og Faxe Ladeplads der må ’holde for’ i de forskellige forslag. Det mener vi er en skævvridning af kommunen og en markant centralisering. Denne centralisering vil efter vores skøn være negativ for udviklingen og bosætningen i disse byer, da mangfoldigheden dermed fjernes helt. Øget bosætning skal vel være en målsætning for hele vores kommune.

Borgerlisten undrer sig over, at der er kommet forslag i ejendomsstrategien, der indebærer en større rokade og fraflytning af de forskellige administrationsbygninger. Det har der ikke været tale om fra begyndelsen, men er åbenbart fundet nødvendigt at medtage, for at kunne opfylde budgetflertallets budgetmæssige mål.

Borgerlisten går ikke ind for, at de små børn (0 – 6-årige) skal være placeret på en folkeskole. Det er der efter vores mening slet ingen fornuft i. Det bliver til skade for børnene og er udelukkende en tænkning i at spare kvadratmeter – der er ingen pædagogiske argumenter for disse forslag.

Byrådet er blevet præsenteret for et såkaldt ’skuffe-projekt’ der vedrører udskolingen (7. – 9. klasserne) på folkeskolerne. Et projekt der eksisterer, men som man ikke ønsker at medtage på nuværende tidspunkt og dermed ikke er kommet i høring. Hvorfor eksisterer der sådan et næsten ’hemmeligt projekt’, som borgerne ikke vil blive inddraget i på nuværende tidspunkt?

Generelt synes vi at forslagene har taget ’overhånd’ – og at en fornuftig optimering af bygningsmassen i Faxe Kommune burde kunne gennemføres, uden at ændre og ødelægge masser af gode kulturer og institutioner.

Eksempler:
Vi mener at der også i fremtiden bør være en kommunal administrationsbygning i Faxe by. Da kommunen blev dannet, var der en enighed om at jobcenter og forskellige sociale afdelinger, passede godt til området med de større industrivirksomheder, der har mange ansatte på et afgrænset geografisk område. Og at man fjerner en arbejdsplads med cirka 100 ansatte fra en by af Faxe’s størrelse, må man ikke underkende betydningen af. Dette forslag må øjeblikkeligt tages af bordet.

Vi mener at en tidligere beslutning om at rømme Lysholm Skole og sælge den, skal føres ud i livet nu, hvor Vibeengskolen er i fuld aktivitet. Det er ikke rimeligt, at der i en tid med forslag om at minimere bygningsmassen, skal ’findes på’ nye tiltag for at bibeholde en gammel skolebygning.

Vi syntes det var en god og rigtig beslutning, at lade Grøndalsskolen rive ned. Den er nedslidt og vi har ikke behov for at benytte den til andre kommunale aktiviteter. Området er attraktivt og kan helt sikkert sælges til en interesseret privat aktør, der fx vil bygge boliger.

Det foreslås at der skal bygges en ny børneinstitution i Haslev. Når netop øvelsen var at få færre kommunale kvadratmeter, mener vi ikke forslaget bør vedtages. Der må netop kunne bruges andre kommunale bygninger i området.

Vi støtter at ungdomsklubben (SFOIII) og dagplejen flytter til lokaler på Bavneskolen i Dalby. Det kræver dog, at der bliver tilføjet/bygget det nødvendige antal kvadratmeter, for at dette kan lade sig gøre. Dernæst vil der blive voldsomt brug for parkeringspladser.
Vi ønsker at Dalby Børnehus skal blive på nuværende matrikel.

Den gamle blok på Møllevangsskolen, der nu har stået ubrugt hen i rigtigt mange år, bør rives ned. Den blev lukket af pga. omfattende skimmelsvamp. Vi mener ikke at der er nogen idé i at bruge mange penge på at forsøge at renovere den.

I Karise ønsker vi at Børnehuset bliver på deres nuværende placering. Og SFO’en kan efter vores mening ikke rykke ind på Karise skole-afd. Særligt vil der blive en stor forringelse af ude-arealerne, der er helt i top på nuværende placering.
Der er i forslaget ikke taget højde for de massive trafikale og parkeringsmæssige problemer, der nødvendigvis vil opstå i forbindelse med, at Børnehuset placeres i blok A, samt indskolingen og Tandhjulet SFO samles i blok D.
Det vil ikke med de nuværende forhold være fysisk muligt, at skabe ansvarlige trafikale forhold.

I Faxe by støtter vi at Bakkedal fraflyttes og rykker ind på Rolloskolen. Men vi mener at et forslag om at nedlægge SFO-Rollingen er upassende. Det blev i 2013 af byrådet sikret, at SFO-Rollingen skulle bestå i årene fremover. Og da der netop er udført en omfattende renovering af institutionen, der har de flotte, praktiske og meget børnevenlige udearealer, vil vi i Borgerlisten – igen - kæmpe kampen for at bevare institutionen på den nuværende beliggenhed.
Og vi ønsker at børneinstitutionen Heimdal bibeholdes i eksisterende bygninger. Det er jo en ganske ny institution.

Dagplejehuset har et stort befolkningsunderlag, der dækker Faxe Ladeplads, Faxe by og til dels Rønnede. Det vil derfor være mest hensigtsmæssigt at det bliver liggende i Faxe by.

I Faxe Ladeplads skal man være meget opmærksom på, at Sømandshjemmet er bindeled til de mange vand-aktiviteter gennem hele året – og særligt i sommerperioden. Derfor skal det grundigt overvejes, hvis ændringer ønskes foretaget. Vi ønsker ikke at børneinstitutionen Mælkevejen flyttes over på Hylleholt skole-afd. – men den ret nye institution skal selvfølgelig bibeholdes i nuværende bygninger.© Copyright 2021 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.


Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Kommentar:
 
Navn:
 
For at indsende din kommentar skal du indtaste billedets tal og bogstaver i feltet nedenfor.
Kan du ikke se hvad der står så klik på billedet for at få en ny.

Indtast nummer og bogstaver .


Flere nyheder i denne sektion:

- Hylleholt kirkegård - en perle i Faxe Ladeplads
- Den gamle stub o lad den stå
- SF ønsker alle en god 1. maj
- Asocialdemokratisk fremmedfobi
- Strandparken skal ikke åbnes op
- Godt det lykkedes med Østbanen
- Nu rykker det for Østbanen
- To spørgsmål til borgmester Ole Vive
- Livet leves lokalt - nærheden skal tilbage
- Forfølgelse af naturven
- Strandparken skal forbedres - ifølge kommunen
- Lad fortsat naturen råde i Strandparken
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst