Ornelauget i Ulse

Onsdag 4. januar 2023 kl. 08:37

Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Ornelauget i Ulse
Der findes desværre ingen billeder af ornelauget i Ulse, men her ses landmænd på staldvandring i grisestald i Faxe 1970erne.

Ornelauget i Ulse
Der var engang: Det gamle ornelaug for Ulse, Olstrup og Skoverup var aktivt 1854-1946. Faxe Kommunes Arkiver har en meget udførlig beretning over ornelaugets virke, som i 1943 er udarbejdet af Hemming Jensen, Skoverup og Jens Nielsen, Olstrup, der begge var medlemmer af ornelauget ved dets nedlæggelse.


Af beretningen fremgår, at ornelauget blev dannet for at fremme svineavlen i Olstrup, Ulse og Skoverup byer. På den tid var der ikke nogen stor produktion af flæsk, og der fandtes sjældent orne på bøndergårdene. Bønderne var derfor henvist til herregårdene Gisselfeld og Bregentved, når svineavlen skulle opretholdes. Det var besværligt at transportere søerne den lange vej til orne på herregårdene.

Så i 1854 tog daværende sognefoged Ole Christoffersen i Ulse initiativ og sammenkaldte til et møde for at få oprettet et ornelaug, som i første omgang kom til at bestå af ni medlemmer, alle fæstebønder i Ulse, Olstrup og Skoverup byer. Tre gårdmænd ville ikke være med i lauget.

Laugets vedtægter var kortfattede og mundtlige og bestod i, at hvert medlem skulle levere to skæpper byg årlig til den mand, som skulle holde ornen i det kommende år og have ornegildet.
Året regnedes fra fastelavn til fastelavn og ornegildet holdtes altid i årets fastelavnsuge, hvis der ikke indtraf særlige forhindringer.

Kort, øl og brændevin
I beretningen beskrives ornegildets forløb:
”Gaardm. Ole Christoffersen, Ulse havde Ornen det første Aar - fra Fastelavn 1855. Mændene mødte efter Tilsigelse Kl. 2 Eftermiddag i Fastelavnen hos den, der skulde have Ornen i det kommende Aar (Ornegildet fra den første Begyndelse) Mændene drak Kaffe og man gik saa en Omgang ud for at bese Ornen og den øvrige Besætning og Bedrift, naar dette var foretaget gik man ind for at spille Kort og Kl. ca. 6 blev der spist til Aften. Beværtningen var efter Reglerne i al Beskedenhed, i Aftenens Løb fik man et Par Glas Punch og en Kaffetaar, Kortspillet fortsattes til man saa ved Totiden sluttede af med et Maaltid Mad, der bestod af Smørebrød med gl. Øl og Brændevin til.”

Der blev betalt laugspenge, 1 kr. årligt, til den, der holdt gildet, når man ud på natten var færdig med at spille kort. Den gamle skik fandt sted op til 1945.

Endvidere forpligtigede medlemmerne sig til at betale en bøde, hvis de lod nogen af de tre gårdmænd, der ikke ville være med i lauget, få deres søer bedækket ved laugsornen. Overtrædelse af denne paragraf har kun fundet sted én gang i laugets historie og det formodes, at bøden er anvendt til et ekstra glas ved det førstkommende ornegilde.

Kvindekamp
Ved gildet i 1878 skete der pludseligt noget. Gildet blev holdt hos Niels Hansen, Bedstedgård, og her protesterede hans kone, Marie, kraftigt imod, at kvinderne ikke kunne komme med til gildet.

Året efter, i 1879, blev kvinderne indbudt og deltog herefter i det årlige ornegilde.

Det berettes videre, at gilderne, efter at konerne var begyndt at deltage, udviklede sig i ”høj grad”. Beværtningen er nu ”nærmest lige så flot, om ikke en Grad mere, som ved store Sølvbryllupsfester.”

Beretningen om ornelauget slutter med en betragtning om, at når lauget eksisterede i så mange år, skyldtes det nok i høj grad det selskabelige samvær ved gilderne. Men lauget understøttede også egnens svineavl, hvilket især var tiltrængt i årene omkring 1890.
Af Inger Milo, Faxe Kommunes Arkiver

https://arkiv.faxekommune.dk, søg i samlingerne på https://arkiv.dk eller følg os på facebook https://www.facebook.com/faxekommunesarkiver

© Copyright 2023 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Flere nyheder i denne sektion:

- Lad os sammen gøre en lille forskel
- Politiet havde travlt her i kommunen
- Klubmesterskab i HTT
- Keramik med sjæl - ny udstilling på Emmaus
- Kolde gys, varm sauna, kaffe og suppe
- Sangaften med Arne Andreasen
- Haslev Garnfestival - nu over to dage
- Jensens Jazz Serenaders spiller i Huset40
- Vi slæber overflødig emballage hjem
- Ib Arnoldi er død
- Henrik cyklede over 12.000 km.
- Petri og Lars Hannibal på Vemmetofte Kloster
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst