Slut med slam i Køge Bugt

Tirsdag 18. oktober 2022 kl. 13:37

Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Slut med slam i Køge Bugt
Indlæg af:
Venstres miljøordfører, Jacob Jensen,
opstillet i Sjællands Storkreds

Havet er en afgørende ressource. Ikke bare for livet på landjorden, men for den mangfoldighed af dyre- og planteliv, der lever under havets overflade. Desværre er havmiljøet ligesom resten af vores natur og miljø hårdt presset. Det er en trist udvikling, som vi fra politisk hånd skal gøre, hvad vi kan for at vende, så havmiljøet sikres langt bedre for de kommende generationer.

Når forhandlingerne om en ny havplan bliver genoptaget efter folketingsvalget, er det derfor også en vigtig prioritet for Venstre at stramme reglerne for dumpning af slam i havet - også kendt som klapning. Metoden kræver allerede i dag en myndighedstilladelse fra Miljøstyrelsen, fordi klapning kan medføre algeopblomstring og iltsvind og dermed kan være potentielt skadelig for havmiljøet.

Alligevel har vi den seneste tid set grove eksempler på, at metodens alvorlige miljømæssige konsekvenser er blevet overset. Her tænker jeg selvfølgelig på anlægningen af den kunstige ø, Lynetteholmen, hvor massive mængder næringsholdigt slam fra havbunden blev dumpet i Køge Bugt. I juni i år satte Venstre og en række andre partier dog en endelig stopper for klapningen, efter det bl.a. kom frem, at miljøkonsekvensrapporten for projektet baserede sig på en 40 år gammel ubrugelig artikel fra USA.

Sagen om Lynetteholmen demonstrerer tydeligt, at der er behov for at skærpe kravene til dumpning af slam i havet. Selvfølgelig kan det være nødvendigt at grave op i havnebassiner for at holde sejlrenden farbar og dermed sikre aktiviteten i og omkring de danske havne. Men det er ikke ensbetydende med, at slammet bør dumpes tilbage i havet.

I stedet mener jeg, at vi i som udgangspunkt bør deponere eller genanvende det opgravede slam til andre formål som f.eks. opfyldning. Desuden skal kravene til indholdet af tungmetaller og næringsstoffer skærpes, når Miljøstyrelsen fremover vurderer ansøgninger om klapning. Og så skal de steder, hvor klapning i sidste instans eventuelt kan tillades, udpeges langt mere restriktivt - både i forhold til, hvor miljø- og strømforholdene kan håndtere det, og i forhold til årstidens indflydelse på algevæksten.

Jeg er glad for, at vi i sommers fik sat en stopper for dumpningen af slam i Køge Bugt. Havet er en alt for følsom organisme til, at vi kan tillade de mængder slam, der bliver dumpet i dag.


© Copyright 2023 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Flere nyheder i denne sektion:

- Blomstrende bymidte, eller er det bare vildt med vilje?
- Retninger er sat - vi er klar til et godt 2023
- Ukraine skal stoppe krigen
- Skal det være Laplands Allé?
- Haslev, fra stationsby til pendlerby
- Teestrup Nederenvej og Teestrup Grusvej
- Tænd lys i mørket
- Svar fra Faxe Forsyning
- Åbent brev til Faxe Forsyning
- Den rådne banan
- Tak for hjælpen
- Trivsel og kultur, kan vi være dette bekendt?
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst