Udvidelse af solcelleprojekt ved Freerslev

Mandag 19. september 2022 kl. 15:04

Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Udvidelse af solcelleprojekt ved Freerslev
Indlæg af:
Mogens Ibenfeldt
Den gamle skole i Freerslev
Freerslev Bygade 1
4690 Haslev


Det er interessant, at det store fokus på klimakrisen har betydet, at vi kaster os hovedkulds ud i nye projekter, som på den ene eller anden måde skal være med til at redde kloden fra den kommende globale opvarmning.

Der bliver ikke stillet spørgsmål til projekterne - kunne det eventuelt være gjort på en anden måde, som var mere hensigtsmæssig og ikke havde så store konsekvenser for de mennesker, som bliver berørt, men stadig være et godt klimaforbedrende projekt.

For tiden er man ved at opstille en større solcellepark langs Køgevej ned mod den lille landsby Freerslev. Det har igennem sommeren betydet store støjmæssige gener, som har betydet, at det næsten har været umuligt at opholde sig udenfor.

Nu er der imidlertid et nyt og væsentlig større projekt på vej, idet Bregentved og deres energiselskab BeeGreen har ansøgt om en væsentlig udvidelse af solcelleprojektet. Sådan som ansøgningen er udformet, vil det betyde, at landsbyen Freerslev vil blive fuldstændig pakket ind i solceller. Det vil totalt ødelægge det miljø, som i dag omfatter en gammel rytterskole, en skole fra 1868 samt en middelalder landsbykirke. En kultur vil forsvinde hvis det tillades at gennemføre den voldsomme udvidelse af det eksisterende solcelleprojekt. Samtidig vil det betyde store gener for beboerne såvel under etableringen som efterfølgende, hvor solcelleparken vil skæmme landskabet voldsomt. Selvfølgelig vil der blive etableret beplantningsbælter, men disse vil på ingen måder være i stand til at tage udsynet for de gigantiske solcelleflader. Endvidere plantes der først til efter etableringen, hvilket betyder, at der i en lang årrække vil være frit udsyn til solcelleparkerne.

Ved en mindre omplacering af de arealer, som er en del af ansøgningen, kan man undgå en total omklamring af landsbyen Freerslev, til glæde for landsbymiljøet og de berørte beboere, samt det rige fugleliv med mange rovfugle, som i dag lever i området.

Det kunne være interessant, om man før ansøgninger vedrørende så omfattende projekter, kunne have en dialog med Bregentved og deres nye energiselskab BeeGreen, for om muligt at diskutere alternative placeringer, der ville tilgodese de berørte beboere i et rimeligt omfang. Herved kunne man give beboerne i Freerslev en mulighed for at påvirke projektet i en retning, som kunne betyde, at man bedre kunne leve i sameksistens med den store påvirkning af det omkringliggende miljø et sådant solcelleprojekt vil være.

Generelt bør anlæggelse af større klimaprojekter ske langs motorveje samt i områder, hvor der er behov for beskyttelse af grundvandet, så disse kan fritages fra uheldige sprøjtegiftpåvirkninger fra landbrugsproduktion. Herved sikrer man sig den størst mulig opbakning bag disse nødvendige projekter. Med gennemførelsen af planerne for udvidelsen, er man sikker på helt at ødelægge det eksisterende landsbymiljø.

Man må håbe på, at Faxe kommune ved udarbejdelsen af lokalplaner for området vil tage et behørigt hensyn til de omkringliggende beboelser samt miljøet. Herved får Venstre også mulighed for at opfylde løfterne fra deres sommergruppemøde, hvor de fremhæver sig som det parti, der værner om byerne og landsbyerne i den grønne kommune.

© Copyright 2023 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Flere nyheder i denne sektion:

- Vesten vil have krig
- Blomstrende bymidte, eller er det bare vildt med vilje?
- Retninger er sat - vi er klar til et godt 2023
- Ukraine skal stoppe krigen
- Skal det være Laplands Allé?
- Haslev, fra stationsby til pendlerby
- Teestrup Nederenvej og Teestrup Grusvej
- Tænd lys i mørket
- Svar fra Faxe Forsyning
- Åbent brev til Faxe Forsyning
- Den rådne banan
- Tak for hjælpen
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst