Det koster penge at sortere affald

Torsdag 23. december 2021 kl. 11:45

Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Det koster penge at sortere affald
Marianne Almindsø Andersen. PR foto

Der kommer prisstigninger på affaldsområdet i 2022.

Hele kommunen: Det er ikke gået nogens næse forbi, at der sker en prisstigning på affaldsområdet i 2022.

Borgerne i Faxe Kommune skal betale 691 kroner mere om året for affald i 2022 i forhold til 2021, hvis de har en ”almindelig” affaldsløsning, fremgår det af en pressemeddelelse.

Prisen stiger dermed fra 3.070 kroner til 3.761 kroner årligt.

Beløbet dækker en beholder til mad- og restaffald på 240 liter, en genbrugsbeholder til metal, glas, hård plast (MGP), pap og papir samt betaling for genbrugsplads, storskraldsordning og ordning for farligt affald.

De to sidstnævnte er nye medlemmer af affaldsfamilien og står for størstedelen af prisstigningen sammen med genbrugsbeholderen.

Hvorfor stiger priserne

Sidste år vedtog et flertal i Folketinget, at man i alle landets kommuner skal sortere i de samme 10 typer affald: madaffald, restaffald, metal, plast, glas, pap, papir, farligt affald, tekstiler samt mad- og drikkekartoner.

I Faxe Kommune sorterer borgerne allerede syv ud af de 10 affaldstyper hjemme ved husstanden.

Som svar på to af de affaldstyper vi endnu ikke indsamler, har Faxe Forsyning, i samarbejde med Faxe Kommune, valgt at indføre en obligatorisk storskraldsordning og en obligatorisk ordning for farligt affald.

Begge ordninger er valgt for at undgå, at borgerne skal have fem affaldsbeholdere med 10 rum stående i indkørslen.

I storskraldsordningen har borgerne mulighed for at komme af med tekstiler, og i ordningen for farligt affald, kan de komme af med det farlige affald, de førhen har afleveret på genbrugspladsen.

Ligesom alt andet her i verden koster de to ordninger penge at drifte, hvorfor borgerne i 2022 i alt skal betale 220 kroner årligt for begge ordninger.

Det bliver dyrere at behandle genbrugsaffald

Det er ikke kun de to nye ordninger, som får det årlige beløb for affald til at stige. Prisen for genbrugsordningen, altså genbrugsbeholderen til metal, glas, hård plast og pap og papir, bliver også højere.

Fra nationalt hold er der sat et ambitiøst mål om, at vi skal genanvende 55 procent af det indsamlede husholdningsaffald i 2025, og det betyder blandt andet, at vi skal sende mere af vores affald til genanvendelse.

Mere affald til genanvendelse gør, at økonomien bliver langt mere uforudsigelig. Behandlingsomkostningerne til sortering og genanvendelse af metal, glas, hård plast, pap og papir er nemlig langt mere uforudsigelige end behandlingsomkostningerne til mad og restaffald, da de er bestemt af udbud og efterspørgsel.

Alle kommuner i Danmark er igennem de seneste år begyndt at sortere affald, og det betyder, at der kommer langt flere materialer til genanvendelse. Det har den konsekvens, at markedet bliver mættet. Prisen, vi modtager for at aflevere genbrugsaffaldet, falder, og behandlingsprisen stiger.

– Da vi i 2019 startede med at sortere affald i Faxe Kommune, kostede det cirka 350 kroner at komme af med et ton metal, glas og hård plast. I dag koster det cirka 1.800 kroner at komme af med et ton af samme typer affald. Desværre er der kun én til at betale for den prisstigning, og det er forbrugerne – altså borgerne i Faxe Kommune, fortæller Marianne Almindsø Andersen, adm. direktør i Faxe Forsyning.

Må ikke tjene penge

Faxe Forsyning er et såkaldt hvile-i-sig-selv-selskab, hvilket betyder, at det ikke må tjene penge. Udgifterne til ordningerne dækkes alene af affaldsgebyrer betalt af husstandene i Faxe Kommune.

”Hvile-i-sig-selv ”-princippet indebærer, at gebyret for håndtering af affald ikke må være hverken større eller mindre end de omkostninger, der er ved at gennemføre selve håndteringen over en kortere årrække.

Den årlige pris (gebyr), som borgerne betaler til Faxe Forsyning for affald, skal dermed afspejle affaldshåndteringens reelle kostpris.

Sammenligning

Det koster at komme af med sit affald, og det ses også i de omkringliggende kommuner.

I Ringsted betaler borgerne 4.309 kroner i 2022 for affald, og dette er inklusiv storskrald og haveaffald, men ikke farligt affald.

I Næstved Kommune har de samme ordninger som i Faxe Kommune, og prisen er stort set den samme. Det koster borgerne 3.702,25 kroner årligt at komme af med affald.

– Afsætning af genbrugsaffald og implementeringen af de 10 nye affaldstyper kan mærkes på den årlige pris for affald i Faxe Kommune. det er ikke nogen hemmelighed, siger Marianne Almindsø Andersen.

– Vi forstår frustrationen hos borgerne over de stigende priser. Det gør vi virkelig. Men vi må nok også acceptere at øget genbrug og mere miljøvenlige løsninger koster flere penge. Og til næste år skal vi igen udbygge vores indsamlingssystem, så der vil vi desværre igen se, at det bliver dyrere, udtaler hun.


© Copyright 2022 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Flere nyheder i denne sektion:

- Stor katteudstilling i Haslev i weekenden
- Tre lokale verdensmestre
- Kommunemesterskab afgjort
- Babysalmesang i kirken
- Pragtfuld Crazy Night
- Det er vildt sjovt...
- Og prisen gik til Faxe Madhus
- Naomi er ny museumsinspektør
- Pragtfuldt rotræf i Faxe Ladeplads
- Kultursalonerne er klar
- Stor musik i kirken
- Venner gennem 70 år
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst