Er et ”X-NEJ TIL VEJ” et barns liv værd?

Mandag 15. november 2021 kl. 09:37

Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Er et ”X-NEJ TIL VEJ” et barns liv værd?
Indlæg af:
Svend-Aage Kroman,
Gildringeparken 49,
4690 Haslev


I den efterhånden hede debat om Østre Ringvej og modstandernes intense og dygtigt førte kampagne med store flotte annoncer, underskriftindsamling, debatindlæg, radio og TV, er det tankevækkende hvor langt man går i sin argumentation, med fordrejninger af kendsgerninger, for at slippe for en helt nødvendige vej. En vej der først og fremmest skaber tryghed og sikkerhed på Bråbyvej, men også i fremtiden, vil være en del af løsningen af den fortvivlende infrastruktur i og omkring Haslev.

Det er en kendsgerning:

- at Bråbyvej ikke bliver en tryg og sikker vej uden at den tunge gennemkørende trafik fjernes, samt at den lette gennemkørende trafik reduceres til et minimum.

At trafikintensiteten også i Haslev er steget væsentligt udover trafikanalysens prognose på 1% pr. år (på landsplan 5%) p.g.a. Covid 19, og at boligudbygningen ud mod Bråby og Troelstrupvej vil øge den daglige lette trafik herfra, med mindst 500 biler/dag.

- at der ikke findes noget alternativ til Østre Ringvej, som kan reducere trafik fra Bråbyvej, og give en nødvendig nedgradering af vejen fra trafikvej til primært sikker skolevej og villavej. Det kan ikke gøres uden Østre Ringvejs etablering.

- at de nordvendte ramper ved afkørsel 36 ikke vil kunne flytte den trafik, som det fremgår af uddrag fra trafikanalyse 2015: For trafikanter fra Haslev med ærinde mod København vil afkørsel 35 være det naturlige valg, da dette medfører korteste rejsetid og distance. Ved kørsel via nye nordvendte ramper ved afkørsel 36, vil trafikanterne foretage en omvejskørsel og dermed både øge rejsetiden, men også øge udslippet af CO2.

Afstanden fra det centrale Haslev til afkørsel 35 er 6,4 km og har en rejsetid på ca. 7 minutter. Måles dette for en trafikant, der kører via nye nordvendte ramper ved afkørsel kan derfor konkluderes, at afstanden til afkørsel 35 er ca. dobbelt så lang via nye nordvendte ramper ved afkørsel 36, end den direkte vej via Køgevej til afkørsel 35.
Etablering af nordvendte ramper ved afkørsel 36 kan derfor ikke umiddelbart forbedre fremkomme-
ligheden for trafikanter mellem Haslev og København.

Desuden står om belastningen af krydset Køgevej/Bråbyvej: Implementering af scenarie 5, hvor Køgevej forlænges sydøst om Haslev forbedrer fremkommeligheden i krydset Molktesvej/Bråbyvej. Det anbefales derfor at holde trafikafviklingen i krydset under observation og anlægge Køgevejs forlængelse sydøst om Haslev, hvis der opstår trafikafviklingsproble-mer i krydset.

I konklusionen fastslås det: Desuden vil etablering af Østre Ringvejs forlængelse kunne forbedre fremkommeligheden for trafikanter med ærinde i dette område, som således ikke skal igennem byen. Dvs. fjerner trafik fra Bråbyvej/Køgevej.

Der kan ikke findes belæg for etablering af nordvendte ramper ved afkørsel 36 på baggrund af rejsetid,
geografisk beliggenhed, trafikmængder mm. Afkørsel 36 har en beliggenhed der gør, at trafikanter med mål
mod det nordlige Sjælland vil benytte afkørsel 35 i stedet.

- At omvejen på 4,2 km vil påvirke kommunens klimaregnskab med mindst 54 tons/år ekstra CO2 (4,2 km). I tillæg hertil vil fragtomkostningernes til virksomhederne i Haslev blive højere som følge af indførsel af roadpricing for lastbiler.

- at hvis den valgte linjeføring af omfartsvejen vil skade beskyttet natur og dyreliv, som der argumenteres for, så vil kommunen ikke kunne opnå godkendelse til den valgte linjeføring. Det betyder, at det ikke havde været nødvendigt at gennemføre denne dyre kampagne, hvis der er hold i påstandene.

Sagen er, at der ikke er én lodsejer i Snaven og én grundejer i Bregnevang, som i årevis (mindst 43 år) har kunnet gøre sig bekendt med at denne vej kunne komme, når trafikintensiteten og behovet opstod for at ændre på gennemkørselsvejes rolle i afvikling af trafik.

At vejen har fået den valgte linjeføring skyldes, at Bregnevangkvarteret har bedt om af få vejen flyttet, med den konsekvens at den koster ca. dobbelt så meget, som den tidligere linjeføring.

Det man har gang i er, at søge beskyttelse af sine herlighedsværdier på almenhedens bekostning, og at hindre en yderligere vækst for Haslev by og i værste fald også, at påtage sig ansvaret for at der sker alvorlige ulykker på Bråbyvej.

Derfor X-JA til vej ved at stemme de politikere ind i Byrådet, som vil både vej, tryghed, udvikling og trafiksikkerhed i Haslev og Faxe Kommune på en ansvarlig måde.


© Copyright 2022 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Flere nyheder i denne sektion:

- Venskaber i skolen
- Vesten er langt værre en Rusland
- Min ven er død
- Tak til Faxe Kommune
- Fakta om væresteder
- Svar til Ib Elberg
- Vil kæmpe for en hyggelig by
- Grim med vilje
- Vores land, vores regler
- Det kan kommunen ikke være bekendt
- NATO og USA har et stort medansvar for krigen i Ukraine
- Grim med vilje?
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst