Verdens Gang: Velkommen til Lapland...

Onsdag 30. juni 2021 kl. 10:21

Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Verdens Gang: Velkommen til Lapland...
Er det Lapland? Nej, det er Faxe Kommune - eller det kunne være Faxe Kommune...

Verdens Gang: Velkommen til Lapland...
Aksel Wolter
Verdens Gang: For nylig kørte vi tværs over Danmark fra Sdr. Ballum i Vestjylland hjem til Faxe Ladeplads.

Vi kørte en stor del af ruten på mellemstore og mindre, særdeles gode veje med skønne udsigter. Vedligeholdt af de respektive kommuner, vi kørte igennem.

Men vi var ikke i tvivl om, hvornår vi kørte ind i Faxe Kommune. Ikke fordi vi så kommuneskiltet, men fordi, det begyndte at bumle i bilen.

Vi kørte nu på måske nogle af Danmarks dårligst vedligeholdte veje. Generelt er belægningen mange steder nedslidt, men der er også masser af nødtørftigt reparerede huller, ligesom der bare er huller, man skal køre i slalom udenom.

Kommunen har indgået forlig med Colas Danmark A/S om at stoppe samarbejdet om vedligeholdelse af mindre og mellemstore veje før kontraktens udløb.

Fra januar 2021 har Faxe Kommune selv skulle vedligeholde mange af vejene. Det betyder, at kommunen selv skal afgøre hvilke veje, der skal repareres, eller fornyes, og hvornår det skal gøres.

Man mærker ikke, at Faxe Kommune er gået i gang med organisering af vedligeholdelsen af fortrinsvis små og mellemstore veje i det område, der tidligere var henholdsvis Haslev og Fakse Kommune?

Colas står stadig på Faxe Kommunes hjemmeside som samarbejdspartner, da Faxe kommune stadig har en aftale om samarbejde med Colas om, at vedligeholdelse af kommunens større veje, fortsætter uændret.

• „Vi er nået frem til en gensidig aftale om at Faxe Kommune fra 1. januar 2021 vil overtage vedligeholdelse af dele af vejnettet i kommunen. Det giver os en mulighed for at reorganisere vores vej­indsats, og har blandt andet den virkning, at vi mere specifikt kan bestemme, hvor og hvornår vores mindre og mellemstore veje skal laves. Vi har mulighed for enten selv at stå for hele vedligeholdelsen, eller vi kan vælge at udbyde vedligeholdelsen af specifikke dele af vejnettet for at sikre en flerårig planlægning “, siger borgmester Ole Vive.

• „Det er ikke endeligt besluttet, hvordan vi i givet fald løser det fremadrettet. Men jeg et tilfreds med de muligheder, det giver os”, tilføjer Ole Vive.

På Faxe Kommunes hjemmeside kan læses følgende om vedligeholdelse af vejnettet:

I Dalby-Rønnede området er det Pankas.
I Faxe-Karise-Faxe Ladeplads og i Haslev-Terslev er det Colas.
Har du spørgsmål til vedligeholdelsen af vejbelægninger i Faxe Kommune kan du kontakte Park & Vej.
Opdateringsdato: 06.05.2021 - 14:01

Den gamle aftale med Colas Danmark omfattede:
• Vedligeholdelse.
Hvilken plan følger Faxe Kommune nu?
• Nye slidlag. De er svære at finde!!
• Profilering af rabatter

På flere strækninger fyldes der „kalkbat” i rabatterne efterhånden som asfalten forsvinder. Det sjasker op på bilen i regnvejr og støver i tørvejr. Begge medfører beskidte hjulkasser og sider på bilerne, og „kalk-smuds” på øvrige køretøjer og tøj. På nogle veje bliver kalkrabatten bredere og bredere med tiden, så måske ender vi med en ensporet vej eller en ridesti?

• Reparation af slaghuller
• Giver „bump” og niveau forskelle utallige steder, hvor det er udført. Det giver en ujævn kørsel for bilister, og på nogle steder en fare for at vælte og komme til skade for øvrige trafikanter.

Borgmesteren udtalte: „Flere modeller for løsningen kan komme i spil fra 1. januar 2021.”

Jeg er måske ikke den eneste, der gerne vil vide, hvilken model, det er, kommunen har valgt?

Set i det perspektiv giver det ikke mening, at bruge millioner på en ny omfartsvej ved Haslev. Den skal jo også vedligeholdes!!
Brug hellere nogle midler på en gennemgribende renovering af kommunens samlede vejnet. Så vi slipper for lappe løsninger...

Verdens Gang leveres af Aksel Wolter

© Copyright 2022 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Flere nyheder i denne sektion:

- Naomi er ny museumsinspektør
- Pragtfuldt rotræf i Faxe Ladeplads
- Kultursalonerne er klar
- Stor musik i kirken
- Venner gennem 70 år
- Gods har købt havnen
- Ny affaldsordning i Faxe Kommune
- Ny ledelse i Haslev Y’s Men’s Club
- Sensommer i gaden
- Vandretur på stier
- Tennishal bliver indviet
- Shubberne spiller
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst