Østlig omfartsvej og nordvendte ramper

Tirsdag 25. maj 2021 kl. 09:28

Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Østlig omfartsvej  og nordvendte ramper
Indlæg af:
Svend-Aage Kroman,
Gildringeparken 49,
Haslev


Indlæg om Borgergruppens annoncering i Haslev/Faxe Posten

Haslev by, som er omgivet af en fantastisk natur med søer, skove, åbne marker og ikke mindst flere herregårde, er et dejligt sted at bo og opholde sig. Det er noget vi skal værne om, men samtidig ikke lade det være en hindring for at bevare og udvikle vores dejlige by.

Undertegnede, som i år har boet i Haslev i 50 år har oplevet en afvikling af byen fra en aktiv og levende skole- og erhvervsby, til en sove- og pendler by. Først begyndte industri- og fremstillingsvirksomhederne at forsvinde, og så mange af skolerne, hvis eksistens var afhængig af at der var virksomheder i byen.
Tilbage er der - ud over nogle håndværks- og handelsvirksomheder, enkelte skoler og et gymnasium, kun ganske få virksomheder og arbejdspladser.

Skal Haslev by derfor fortsat kunne tiltrække nye beboere og udvikle sig, som er en forudsætning for at byen ikke skal sygne helt hen, så skal det gøres mere attraktivt for pendlere at bosætte sig her. Det vil sige at byen skal være let at komme fra og til, og der skal være gode offentlige trafikforbindelser. Infrastrukturen skal sikre, at trafikintensiteten fordeles, så det er trygt, sikkert og roligt, at færdes og være i Haslev, når man er hjemme.

Gode offentlige trafikforbindelser har vi, og her vil togforbindelserne om ikke længe forbedres, så de bliver ekstra attraktive.

Den infrastruktur der er i Haslev i dag giver derimod ikke mulighed for, at fordele trafikken for tunge gennemkørende køretøjer og øvrig gennemkørende trafik. De kan ikke holdes ude af de områder af byen, hvor de gør det utrygt og usikkert at færdes, og laver en masse støj.

Kommunens fremlagte planer om en østlig omfartsvej fra Køgevej til Ny Ulsevej, er derfor eneste fornuftige og mulige løsning, for de mest presserende infrastrukturproblemer i Haslev. I det fremlagte forslag er der taget hensyn til eksisterende boligområder, ved at flytte vejen længere væk herfra. Desuden blev der på Borgermødet orienteret om, at de nordvendte ramper ikke er nedprioriteret i forhold til dette projekt. Tværtimod har Kommunen allerede lavet arealreservationer for både omfartsvej og motorvejsramper ved afkørsel 36.

Undertegnede har i sit høringssvar til Kommunen afgivet et forslag om, at det naturområde der bliver mellem nuværende boligområder og omfartsvejen, ikke anvendes til nye boligområder. I stedet foreslås det udlagt til natur og rekreativt område, så vandhuller/søer og dyreliv bevares.

Det er en fantastisk fin og flot følelsesmæssig annonce som „Borgergruppen” (der væsentligst repræsenteres af områdets lodsejere og boligområder) har indrykket i Haslev-Faxe Posten. Stor ros for opsætningen, men til øvrige borgere i Haslev: Lad jer ikke vildlede af tekstens misinformation!

Natur. Etableringen af omfartsvejen vil ikke resultere i at dyre- og planteliv bliver udryddet, og de eventuelle skader der sker i forbindelse med anlæggelsen, vil Kommunen have pligt til at reetablere.

Virkning. Som ovenfor anført vil Kommunen netop prioritere motorvejsramperne ved afkørsel 36, hvilket er sket ved reservation af arealer hertil, og afsætning af midler i vedtagne budget.
Rampeløsningen vil ikke løse Haslevs nære infrastrukturproblemer, men begge projekter vil sammen med hinanden give optimal løsning i den del af byen.

Økonomi. Rampeløsningen kan ikke stå alene og vil, hvis den gør det, gå ud over trafiksikkerheden i Haslev.

Hvis du vil byens bedste, så lad være med at give din underskrift til Borgergruppen.

© Copyright 2021 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Flere nyheder i denne sektion:

- Invitation til hele byrådet
- Milepæl for Østbanen
- Appel til støjreduktion fra faldskærmsklubber
- Økonomisk forvaltningskaos
- Haslev Gymnasium skal bevares
- Replik til Eli Jacobi Nielsen
- Hvor står konservative og resten af flertalsgruppen?
- Folkeskolen og de konservative
- Østlig omfartsvej og nordvendte ramper
- Svar til Winnie Schou om træskulpturen
- Hylleholt kirkegård - en perle i Faxe Ladeplads
- Den gamle stub o lad den stå
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst