SF ønsker alle en god 1. maj

Fredag 30. april 2021 kl. 11:01

Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

SF ønsker alle en god 1. maj
Indlæg af:
Michelle Frese,
Spidskandidat for SF,
Breddammen 1
Karise


Vi i SF-Faxe har nogle faste værdier som vi lægger stor vægt på og som jeg ikke tror vi nogensinde vil forlade. Værdier som bedst kan udtrykkes som: Frihed, lighed og broderskab.

Nogen mener sikkert, at det er gammelt socialist gods som ikke er brugbart mere, men jeg mener forsat det er gyldige værdier. Det kan være, at ord som ligeværd, uafhængighed og fællesskab siger nogen mere, men det er for mig to sider af samme sag.

En sag som vi fejrer på 1. maj: Arbejdernes internationale kampdag!
For mig er 1. maj også dagen, hvor vi fejrer, at disse værdier går på tværs af grænser, etnicitet, køn og seksualitet. Det betyder i kort form, at vi mennesker har LIGEværd og vi er indbyrdes afhængige af hinanden.

I disse Coronatider, har det vist sig, at der i høj grad er brug for at give støtte og fællesskab. Uden en fælles indsats, og for manges vedkommende mange afsavn, ville vi ikke kunne beskytte andre mennesker mod sygdommen – og sågar død. Så det har ihvertfald synliggjort behovet for fællesskab og samhørighed.

Det fællesskab ser jeg gerne komme til udtryk også i tiden uden Corona. Når jeg f.eks. både før og efter Corona ser, at forholdene for mennesker på forskellige former for overførselsindkomst forringes, bliver jeg stadig provokeret. Et velfærdssamfund, hvor syge, arbejdsløse, nedslidte og ulykkesramte sættes på ydelser der ofte er under halvdelen af deres indkomst, er stærkt provokerende, da det jo bidrager til, at man oveni sin tilstand, ydermere rammes af voldsomme økonomiske konsekvenser.

Det er som nævnt en voldsom forringelse af vores velfærdsydelser som snarest muligt skal ændres. Vi skal i den sammenhæng ikke glemme, at selve vores samfundsmodel med et fleksibelt arbejdsmarked er under pres, såfremt der ikke er rimelig kompensation til de ramte borgere.

Generelt er det min opfattelse, at vi skal arbejde hen imod et samfund, hvor vi tager os virkelig godt af hinanden, specielt dem der mest har brug for hjælp og støtte, hvad enten det er ældre, handicappede eller udsatte borgere. Dette gælder selvfølgelig også i Faxe Kommune!

Her i Kommunen er der en række områder hvor der er et stort behov for indsats for borgere der er særligt udsatte eller ovenikøbet er i en truet position. I Faxe Kommune skal der selvfølgelig stilles gode fysiske rammer til rådighed for ældre borgere, med behov for et plejecentertilbud, men der skal mere til end gode fysiske rammer.
Ældre borgere har ligesom alle andre mennesker, behov for et godt fællesskab. SF-Faxe ønsker at udvikle plejecentrene til levende fællesskaber, hvor aktiviteter kan deles mellem borgerne der bor på centrene og alle andre befolkningsgrupper.

Børn og unge er selvfølgelig også en særlig mærkesag for SF-Faxe. Vi skal stille de bedste rammer til rådighed f.eks. på dagpasnings-og skoleområdet. Klasseloft i skolerne på 24 elever. To-lærerordninger i indskolingen, for at fremme den sociale trivsel i skolen og for understøtte de svageste elever. Der skal fokus på arbejdsmiljøet på skolerne, så landets højeste sygefravær blandt lærere, nedbringes via bedre arbejdsklima. SF-Faxe vil arbejde for hurtig gennemførelse minimumsnormeringer - maks. 3 børn pr. voksen i vuggestuer og dagpleje, 6 børn pr. voksen i børnehaver og 9 børn pr. voksen i SFO, ligesom vi vil arbejde for et langt bedre arbejdsmiljø for pædagogerne.

Vi finder det er ganske uacceptabelt, at sygefraværet blandt personalet, er det højeste i landet.

SF-Faxe vil medvirke til at vi skaber udvikling i alle dele af kommunen - både i form af at sikre tilbud i de forskellige lokalsamfund, men også ved at sikre en infrastruktur, der binder de forskellige dele af Faxe kommune sammen.

SF-Faxe vil også arbejde for en langt bedre og langt mere offensiv erhvervspolitik, hvor det opsøgende skal være i fokus. En aktiv erhvervspolitik handler om, at vi er offensive i markedsføringen af Faxe Kommune og i et tæt samarbejde med Business Faxe.

Vi skal alle steder slå på vores kommunes stærke sider. Det gælder ledige erhvervsområder, erhvervsskoler, offentlige service, transportforhold og en arbejdsstyrke, der er kendt for dygtighed og stabilitet. Der skal også reklameres for vores fantastiske og varierede natur og de meget forskellige byområder, med gode muligheder for bosætning.

SF-Faxe vil i det hele taget gå forrest mod en bedre, mere dynamisk og solidarisk udvikling i Faxe Kommune.

God 1. maj.

© Copyright 2021 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Flere nyheder i denne sektion:

- Hylleholt kirkegård - en perle i Faxe Ladeplads
- Den gamle stub o lad den stå
- SF ønsker alle en god 1. maj
- Asocialdemokratisk fremmedfobi
- Strandparken skal ikke åbnes op
- Godt det lykkedes med Østbanen
- Nu rykker det for Østbanen
- To spørgsmål til borgmester Ole Vive
- Livet leves lokalt - nærheden skal tilbage
- Forfølgelse af naturven
- Strandparken skal forbedres - ifølge kommunen
- Lad fortsat naturen råde i Strandparken
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst