Er reglerne lige for alle?

Mandag 22. marts 2021 kl. 14:13

Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Er reglerne lige for alle?
Her er det omtalte område. Jomfruens Egede ligger ud for pilen

Indlæg af:
Heidi Zethof
Egedevej 156
Frenderup


I disse tider hvor alle taler om klimaforandringer, er der vist enighed om, at vi må gøre noget og bidrage positivt med vedvarende energi.

Faxe kommune har givet den endelige tilladelse til, at Bregentved må opføre solcelleparker tre forskellige steder i kommunen. Det vil dække ca. 244 hektar af kommunen, det samme som ca. 244 fodboldbaner. Placeringen er tæt ved motorvej, så det ikke skæmmer naturen.

Lystrup Gods har også søgt om tilladelse til en kæmpe solcellepark, da der er god økonomi i at leje jorden ud til formålet. Her er der dog tale om, at solcelleparken skulle placeres i bevaringsværdig natur og Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen har da også kommet med indvendinger to gange imod dette projekt.

Faktisk har Styrelsen, Godsejeren og kommunen holdt flere møder om sagen, men konklusionen har alle gangene været meget klar, Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen har nedlagt veto imod planen.

Citat „En solcellepark er ikke foreneligt med bevaringsværdigt landskab ved Jomfruens Egede.” Erhvervsstyrelsen orienterede endvidere om, at indsigelsen ikke kan påklages til Planklagenævnet.
Til mødet den 9. marts i Plan og Kulturudvalget skulle sagen afgøres.

Læser man dagsordnen, var der ingen tvivl om udfaldet, kort sagt, den gigantiske solcellepark er dømt ude fra Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen og af administrationen, da solcelleparken var uforeneligt med størrelse og placering. (se link til dagsordnen nederst).

Godsejeren har d. 28. januar skrevet til Miljøminister Dan Jørgensen og håber nu, at ministeren går imod Miljøstyrelsens afgørelse.
Godsejeren har ikke fået svar fra ministeren endnu. Derfor blev sagen ikke som planlagt afgjort i Plan og Kulturudvalget tirsdag d. 9. marts. Hvor længe vil man vente med at afgøre en ellers klar dom?

Det er meget bekymrende, hvis vores lokalpolitikere går direkte imod kommuneplanen (eller hvis de vil lave den om) samt går imod Miljøstyrelsens veto, og jeg kan ikke forestille mig, at der gives tilladelse til solceller i de pågældende områder, da det ellers vil blive skruen uden ende, hvor ingen regler gælder og naturområderne taber.

Det skal nødigt ende med, at alt for mange marker bliver dækket med de pladskrævende tekniske anlæg, hvor elnettet ikke er udviklet til at kunne følge med, så energi går tabt og vores skønne landskab, som er Faxe kommunes kæmpe ressource lider nød.

Som jeg startede med at skrive, så er Faxe kommune allerede klimavenlig med de store solcelleanlæg Bregentved de næste par år vil etablere, og hvis Faxe vil gøre brug af energien selv, i stedet for at sende strømmen ud af kommunen, så kan kommunens tage tages i brug til formålet, da reglerne på området fra den 1. januar 2021 er forenklet i forhold til tidligere.

Heldigvis har formand for Plan- og kulturudvalget René Tuekær d. 13. januar i Sjællandske nyheder udtalt; citat „Udvalget vil sandsynligvis rette ind efter de bemærkninger, ministeriet har. Det plejer vi at gøre”.

Hvis Plan- og kulturudvalget ikke, som de plejer, retter ind efter Miljøstyrelsens veto mod projektet, foranlediges man jo næsten til at tro, at Plan- og kulturudvalget forhaler sagen, så de kan nå at lave kommuneplanen om, så området ikke mere karakteriseres som bevaringsværdigt, så Miljøstyrelsen derved ikke har noget at skulle have sagt. Det vil være dybt kritisabelt, hvis en godsejer for egen vindings skyld, skal have lov til at forvandle et kæmpe naturområde med tekniske anlæg.

Så jeg regner med, at der er nogle byrådspolitikere der anerkender et veto mod projektet fra Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen og træder i karakter, og oplyser Plan- og Kulturudvalget om, at Faxe kommunes kæmpe ressource, som er den skønne natur, skal værnes om, til gavn for turisterne, dyrelivet og ikke mindst os der bor i kommunen. For reglerne er vel lige for alle?

P.S. Kaare Dybvad (Indenrigs- og boligminister) har været inde i en lignende sag i Næstved kommune, hvor han afviste et solcelleanlæg i Nylandsmose, da det også lå i bevaringsværdig natur.

Link til dagsorden og referat med Miljø- og Erhvervsstyrelsens veto mod projektet. Sag nr. 28
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-09-03-2021

© Copyright 2021 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Flere nyheder i denne sektion:

- Strandparken skal forbedres - ifølge kommunen
- Lad fortsat naturen råde i Strandparken
- Grøn omtanke
- Nogle gaver er ikke være at modtage
- Danske værdier på flugt
- Fællesnævner
- Er reglerne lige for alle?
- Kvindernes internationale kampdag
- Frustration over Corona-situationen
- Ungdomsklubber genetableres i tre byer
- Efterskoleelev med opfordring til statsministeren
- Jo, det var Bertel Haarder
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst