De nødvendige omfartsveje i Haslev

Onsdag 16. september 2020 kl. 14:34

Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

De nødvendige  omfartsveje i Haslev
Indlæg af:
Svend-Aage Kroman
Gildringeparken 49
4690 Haslev


Jeg har med interesse læst indlægget af Lars Juul i Haslev Faxe Posten af 9/9-20 om Borgermødet den 24/8-20 vedrørende „Overordnede trafikale løsninger i Haslev”. Desværre var jeg selv forhindret i at deltage, men har haft lejlighed til at sætte mig ind i sagen.

Det er tydeligvis gået Lars Juuls hoved forbi, at infrastrukturen i Haslev by er meget dårlig i forhold til nuværende trafikintensitet. Dertil kommer at bydelene i nord og syd er delt af en jernbane, som i fremtiden vil skabe en yderligere barriere mod en fornuftig trafikafvikling mellem bydelene. Indførelsen af 20 min. drift på Lille Syd vil dele byen i 2. Den seneste tids omlægning af togtrafik til Lille Syd har været en glimrende demonstration af fremtidens trafikscenarie med tog hver ca. 12. min.

Af den af kommunen udførte „Trafikanalyse Haslev - Østlig Ringvej og Nordvendte ramper afkørsel 36”, som indeholdes i Notat af 13. februar 2020, fremgår det, at de nordvendte ramper ved afkørsel 36 ikke alene løser de nuværende og fremtidige trafikale problemer i og omkring Haslev. Analysen tager højde for både den kommende by- og trafikale udvikling frem til 2029.

Løsningen af disse udfordringer er den af kommunen planlagte videreførelse af Energivej, under banen og via Stadionvej til Københavnsvej, samt forlængelse af Gisselfeldtvej til Køgevej eller en mere østlig føring af vejen. Gennemførelse af disse planer vil være en klar fremtidssikring af byens infrastruktur.

Man kan så blot ønske sig, at kommunen i tilknytning hertil udnytter en etablering af forlængelse af Ny Ulsevej til Faxevej på den østlige side af Rønnede, til yderligere at motivere Vejdirektoratet til anlæggelse af nordvendte ramper på afkørsel 36. Det vil løse de trafikale problemer i vejkrydset midt i Rønnede og lette både Faxe og Haslevs adgang til motorvejen mod nord, samt have en uvurderlig indflydelse på sammenhæng i kommunen.

Som læser af Lars Juuls indlæg kan det undre, at han som tidligere byrådsmedlem og beboer i Bregnevang ikke er bekendt med at den østlige forlængelse af Gisselfeldtvej allerede blev planlagt i forbindelse med udstykningen af Bregnevang kvarteret. Der blev derfor ved udstykningen lagt et støjdæmpningsbælte mellem den planlagte vej og udstykningen, til beskyttelse af området mod støj fra den kommende vej.

Haslev udvikler sig heldigvis, og med realiseringen af elektrificeringen af Lille Syd kan vi se frem til yderligere udvikling af byen. Vi skal derfor være godt forberedt herpå, så her er netop de præsenterede planer for nye omfartsveje vigtige.
Derfor håber jeg, at kommunen politikere bevarer overblikket og ikke falder for pleje af lokale interesser på bekostning af den øvrige del af byen.

© Copyright 2021 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Flere nyheder i denne sektion:

- Strandparken skal forbedres - ifølge kommunen
- Lad fortsat naturen råde i Strandparken
- Grøn omtanke
- Nogle gaver er ikke være at modtage
- Danske værdier på flugt
- Fællesnævner
- Er reglerne lige for alle?
- Kvindernes internationale kampdag
- Frustration over Corona-situationen
- Ungdomsklubber genetableres i tre byer
- Efterskoleelev med opfordring til statsministeren
- Jo, det var Bertel Haarder
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst