Der er indgået forlig om kommunens budget for 2021

Tirsdag 15. september 2020 kl. 13:01

Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Der er indgået forlig om kommunens budget for 2021
Forligspartierne. Bagerst fra venstre: Michale Rosendahl, Venstre - Mikkel Dam, Liberal Alliance - Eli Jacobi Nielsen, Dansk Folkeparti. Forrest fra venstre: Michael Christensen, Konsservative - Ole Vive, Borgmester - René Tuekær, Lokallisten

Faxe Kommune: Mandag aften indgik Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti aftale om, hvordan næste års „husholdningspenge” skal fordeles i Faxe Kommune.

Aftalen betyder en nedsættelse af skatten med 0,2% til 25,8% ligesom der afsættes penge til nordvendte ramper ved motorvejen ved Ulse samt en østlig omfartsvej ved Haslev.

Der bliver investeret massivt i tidlig og målrettet indsats på børne- og ungeområdet, social- og ældreområdet samt i kultur, fritid og foreningsliv
Forligspartierne oplyser at det er et budget med fokus på sikker drift - faktisk også uden at optage nye lån - og en politisk aftale om at håndtere stigende udgifter i de kommende år i det daglige udvalgsarbejde.

Særligt børne- og uddannelsesområdet får et markant løft i 2021. Der er 14,5 millioner kroner til specialområdet på skolerne, ud over de 14,6 millioner, som er investeret ekstra fra 2020. Der er 6 millioner blandt andet til flere chromebooks, AULA, it-værktøjet „Min uddannelse” og andet, som hidtil er betalt af skolernes drift - og som dermed faktisk gik fra skolens kerneområde, nemlig undervisning.
Og så bliver der sendt tre millioner i retning af renovering af legepladser på skoler og i dagtilbud.

- Vi fortsætter med indsatserne „Børn i Fællesskaber” og „Fælles om forebyggelse”, for vi skal lykkes med at støtte børn bedst muligt, så de mestrer deres eget liv og så flere af dem bliver en del af det store fællesskab i skolen. Fælles om forebyggelse er allerede godt i gang, og det glæder mig, at vi nu også afsætter 6,5 millioner til at ombygge og istandsætte kollegiebygningen til personalet inden for de gode indsatser, siger borgmester Ole Vive.

Socialområdet

Aftalen om næste års budget sikrer en robust økonomi på socialområdet, så man kan imødegå den øgede tilgang af borgere til området.

Her bliver der nemlig tilført 30 millioner kroner. Men så er der også givet håndslag på at lægge hårdt arbejde i en indsats for at dæmme op for himmelflugten på udgifterne inden for det sociale område.

Parterne bag aftalen er enige om, at sende 7,7 millioner afsted til flere hjælpemidler, og til en værdig pleje og omsorg til det stigende antal plejekrævende borgere.

Klippekortordningen for borgere i eget hjem bliver bevaret, og aktivitetsmedarbejdernes og netværksmedarbejdernes værdifulde indsats under værdighedspuljen holder man også fast i.

Der bliver ansat en ernæringsvejleder, så man kan fastholde fokus på de ældres ernæring og den livskvalitet, som et nærende, sundt måltid mad giver.
Desuden får Æblehaven i Faxe et øget driftstilskud til udvendig vedligeholdelse og øget administration.

Udvikling og bosætning

- Faxe Kommune har stort potentiale for bosætning. Derfor skal vi også fortsat understøtte fritidslivet i kommunen. Vi fortsætter opsparingen til en ny svømmehal i Haslev, vi gør de indledende øvelser, så Haslev Tennisklub kan bygge en tennishal, og vi sætter penge af til en multibane i Terslev, siger Ole Vive og tilføjer:

- Vi er også enige om at sætte midler af til byggemodning - for eksempel til udstykning af parcelhusgrunde i Faxe Ladeplads. Investeringen er fleksibel, så vi kan prioritere cykelstier og nye veje, når det er nødvendigt. På den måde skaber vi sammenhæng mellem det nye og det eksisterende.

Infrastruktur

Parterne bag aftalen er enige om, at der skal etableres en omfartsvej fra Ny Ulsevej til Køgevej i Haslev. Den skal trækkes væk fra det nærliggende boligområde og mod øst - det vil give plads til et nyt kombineret bolig- og rekreativt område.

- Med omfartsvejen trækker vi tung trafik væk fra Bråbyvej og Køgevej, og vi fremtidssikrer en væsentlig del af Haslev bys infrastruktur, samtidig muliggør vi byudvikling, siger borgmester Ole Vive og tilføjer:

- Vi afsætter også fremadrettet midler til medfinansiering af nordvendte ramper til motorvejen i Ulse, så vi sender Staten og Vejdirektoratet det signal, at vi prioriterer projektet, og at vi mener det alvorligt.

Røgfri arbejdstid

Parterne er enige om, at kommunen begynder en proces i samarbejde med medarbejderne, Hoved Medarbejderudvalget og de faglige organisationer om, at Faxe Kommune skal have røgfri arbejdstid fra 1. juli 2021. Der er afsat yderligere midler til rygestopkurser.

Det siger de

- Vi har aldrig afsat så mange penge til anlæg og velfærd, som vi gør i dette års budget. Vi tilfører folkeskolen og socialområdet store beløb til at rette op på budgetterne, så vi fremover kan give borgerne en stabil service og en god skole. Jeg er rigtig glad for, at vi også får gjort noget ved trafiksituationen i Haslev, siger Michael Rosendahl, Venstre.

- I DF er vi meget tilfredse med, at forliget både adresserer de store anlægsspørgsmål, med beslutningen om anlæggelse af en østlig omfartsvej mellem Ny Ulsevej og Køgevej, jævnfør det initiativ vi tog i 2018, og samtidig afsætter ekstra midler til de mange små og mellemstore projekter i Trafikhandlingsplanen. Samtidig afsættes et betydeligt beløb til den forbedring af vedligeholdelse af kommunens vejnet, der har været meget efterspurgt af borgerne.

- Vi glæder os endvidere over, at indsatsen på klima- og miljøområdet intensiveres, samt det øgede fokus på de velbegavede elever i skolen, siger Eli Jacobi Nielsen (Dansk Folkeparti).

- Lokallisten synes, at budget 2021 gavner mange borgere. Servicerammen og anlægsloftet er udnyttet og personskatten får et lille hak i nedadgående retning og yderligere opsparing af kommunens kassebeholdning, siger René Tuekær, og fortsætter:

- Lokallisten glæder sig over nedsættelsen af et ungdomsforum, som minder om et fælles elevråd for hele Faxe Kommune.

- Lokallisten har bestræbt sig på at komme hele kommunen rundt og kan blandt andet nævne renovering af Vinkældertorvet i Faxe. I Faxe Ladeplads kan nævnes sauna med omklædningsrum samt opgradering af Strandparken. I Haslev har vi afsat penge til renovering af kunststof-fodboldbaner og belysning af Stadionvej ved Haslev Fodboldklub.

Mikkel Dam (Liberal Alliance):
- I Liberal Alliance er vi glade for det indgåede budgetforlig. Vi har erkendt, at det har været svært at få enderne til at nå sammen, hvor der i grove træk er givet og taget. Det har været magtpåliggende for os, at skolerne får en betydelig opkvalificering. Det har resulteret i, at almenområdet har fået et større rådighedsbeløb, vi afsætter midler til forbedret indeklima samt tilfører hele 14,5 millioner kroner på specialområdet. Dette skal gerne resultere i mere retvisende budgetter på skoleområdet.

- Jeg er stolt over, at vi laver et „hattrick” på skatteområdet - vi sænker nemlig skatten for tredje år i træk i Faxe Kommune. Det er altid et mål for Liberal Alliance, at det skal være bedre og billigere at være borger i Faxe Kommune, udtaler Mikkel Dam.

Michael Christensen (Det Konservative Folkeparti):
- Jeg er glad for, at vi for vores skoler - i en tid med lavere elevtal - har fundet ekstra penge, både til specialområdet og almenområdet.

- Jeg vil gerne fremhæve, at vi etablerer en pulje til understøttelse af lokale initiativer for at styrke turisme og erhverv i Faxe Kommune. Vi har også etableret en pulje på 4 millioner kroner i 2021 til at realisere energibesparelser i kommunale bygninger.

- På foranledning af Det Konservative Folkeparti afsætter vi nu konkret penge til etablering af motorvejsramper ved Ulse. Det er et vigtigt signal til Christiansborg om, at vi nu er klar til en videre dialog om disse ramper, udtaler Michael Christensen, og tilføjer:

- Det glæder mig, at vi også yderligere undersøger mulighederne for flere lokale, billetfrie busser i lighed med rute 266. Mange kommuner er netop kommet til den konklusion, at det er for dyrt at opkræve billetter og har omlagt lokale ruter til billetfri drift.


© Copyright 2021 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Flere nyheder i denne sektion:

- Sommersang på Møllegården vender tilbage
- Det drypper godt til træskulpturen
- Haslev Tennisklub melder om succes på Tennissportens Dag
- Familie og Samfund genåbner lige udenfor kommunegrænsen
- Nu er der isvogn ved Faxe Vandrerhjem
- Fællessang Karise - Maria B. Høyer synger for
- Paraplyen går rent...
- Roklubben Viking hejste standeren i stilhed
- Danmark Rundt i stedet for en cykeltur til Paris
- Fodhuset - ny klinik i Faxe Sundhedscenter
- Faxe Tennisklub fik flere nye medlemmer
- Grønt image blegner i Karise
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst