Nu starter Baltic Pipe på det store byggeprojekt ved Feddet

Tirsdag 1. september 2020 kl. 10:00

Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Midt i billedet ses arbejdspladsen - altså derfra hvor man borer tunnelen ned i jorden og ud i Faxe Bugt. Til venstre Strandegårds avlsbygninger

Baltic Pipe: Etableringen af den europæiske gasforbindelse fra Norge til Polen, Baltic Pipe, går snart i gang i Faxe-området. I september og oktober vil der blive anlagt en byggeplads nord for Feddet.

Der vil blive etableret en 9000 kvm. stor byggeplads nord for Feddet, nær Strandegård, hvorfra ilandføringen vil blive etableret gennem en tunnel under skrænterne ved kysten.

Som man tidligere har kunnet læse i Haslev-Faxe Posten, er Skansestien blevet omlagt i dette forår som en del af forberedelserne til Baltic Pipe anlægsarbejdet syd for Faxe Ladeplads. Desuden er St. Elmuevej blevet omlagt, og der er etableret en adgangsvej, som gør det muligt at transportere rørelementer til byggepladsen på lastbiler og at køre jord væk fra tunnelarbejdet.

Forud er desuden gået en lang række undersøgelser, herunder bl.a. miljøundersøgelser af dyrelivet i området, geotekniske undersøgelser af jordens beskaffenhed og arkæologiske undersøgelser af eventuelle bevaringsværdige fortidsminder.

Påvirkning på lokalområdet
Som en del af miljøkonsekvensvurderingen har projektet implementeret en række afværgeforanstaltninger for at reducere den miljømæssige påvirkning på omgivelserne, herunder også påvirkningen på de mennesker der bor i området. Til trods for disse tiltag vil beboere og turister i området i perioder dog ikke kunne undgå at bemærke anlægsarbejdet.

Projektet lægger vægt på at minimere gener og påvirkning på lokalområdet, og i hele anlægsperioden fra 2020 til 2022 vil projektet tilstræbe en respektfuld tilstedeværelse i lokalområdet, oplyser Baltic Pipe.

Aktiviteterne vil blive planlagt omhyggeligt, så anlægsarbejderne udføres på den bedst mulige måde, og potentielle påvirkninger minimeres.

Trafik og støj
Først og fremmest vil anlægsarbejdet medføre øget trafik i området. For at minimere påvirkningen og generne for lokalbefolkningen er der i samarbejde med Faxe Kommune blevet anlagt en tvangsrute, som lastbilerne skal køre ad.

Tvangsruten starter ved Sydmotorvejens frakørsel 37 ved Rønnede og følger derefter rute 154 mod Faxe. Lige før Faxe går ruten mod syd ad Køgevej (209) i 700-800 meter, og drejer så til venstre ad Faxe Havnevej mod Faxe Ladeplads hele vejen til kystlinjen, hvor ruten igen går mod syd ved Strandvejen og følger Dyrehavevej til St. Elmuevej, hvor den drejer mod syd til byggepladsen.

Der er etableret to vigepladser på St. Elmuevej, så lastbilerne ikke hindrer den almindelige trafik.

Udover øget trafik vil dele af projektets aktiviteter desuden medføre støj i området. Der er blevet lavet grundige analyser af den potentielle støjpåvirkning for at sikre, at støjniveauet reduceres så meget som muligt uden for almindelig arbejdstid (7-18).

En række afværgeforanstaltninger vil sikre, at støjgenerne mindskes, herunder bl.a. lydisolering af udstyr, brug af støjsvagt maskineri og støjskærme, der etableres ved at stable halmballer eller containere, så arbejdsområdet lydisoleres.
Spørgsmål til projektet

- Baltic Pipe Project lægger vægt på at minimere gener i lokalområdet. Derfor vil anlægsarbejdet hovedsageligt finde sted inden for normal arbejdstid, men der vil i nogle tilfælde finde anlægsarbejde sted uden for normal arbejdstid. Før den slags aktiviteter påbegyndes, vil vi informere på projektets hjemmeside, på Faxe kommunes hjemmeside og i lokale medier, oplyser Søren Mikkel Berg, Senior consultant.

Hvis du har spørgsmål til projektet eller oplever gener, vil Baltic Pipe gerne høre fra dig. Du kan kontakte projektet på mail: contact@baltic-pipe.dk eller på telefon: 70 10 22 44.

Tidsplan
Etablering af byggepladsen vil finde sted i september og oktober 2020. Herefter vil tunnelarbejdet blive forberedt i perioden oktober 2020 til januar 2021. Fra februar 2021 til juni 2021 vil der blive boret en 1000 meter lang tunnel under skrænten ved kystlinjen og 600 meter ud i havet nord for Feddet.

I september 2021 vil havledningen blive trukket ind gennem tunnelen, og i oktober-november 2021 fyldes den med vand, hvorefter den tryktestes i februar 2022. Efter tryktesten tømmes den for vand og tørres i april og maj 2022, og derefter forbindes den med den landbaserede rørledning, som Energinet anlægger på Sjælland, fra vest mod øst.

I august og september 2022 vil området blive retableret, og Skansestien vil blive ført tilbage til sin oprindelige placering, så det eneste synlige bevis på rørledningens tilstedeværelse vil være nogle små markeringspæle, som er placeret i diverse skel.

© Copyright 2020 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Flere nyheder i denne sektion:

- Haslevs jubilæumsfest 4. oktober gennemføres ikke
- Faxe Ladeplads Idrætsforening modtager 310.000 kr. fra Nordea
- 189 km/t på Vordingborgvej
- Kom direkte ind fra gaden og bliv døbt...
- Rundtur i Haslev med telefon og QR-koder
- Når bibelen er bedst
- Nej til skattenedsættelse
- Høstgudstjeneste i Teestrup - og fest på Troelstrupgård
- Tag med på vandretur i Kalkens Rige
- Nedlukning var ikke skidt for alle
- Bankoaften til fordel for Café Paraplyen
- Foredrag om fremtiden med covid-19
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst