Kan ikke vente på at borgmester og flertal bare sidder og venter...

Tirsdag 9. juni 2020 kl. 10:20

Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Kan ikke vente på at  borgmester og flertal bare sidder og venter...
Indlæg af:
SF Faxe
Stig Herold Nielsen
Formand.


I SF har vi igennem længere tid forsøgt, at gennemskue de økonomiske forhold i Faxe Kommune.

Vi konstaterer, at byrådsmedlemmerne i udvalgene, i november 2019 blev gjort opmærksom på, et truende underskud for budgetåret 2019.

Vi ser dog ikke, at hverken Borgmesteren eller byrådsflertallet tog initiativ til at analysere underskuddet, endsige iværksætte initiativer til at imødegår underskuddet. Et underskud der kunne forudses, at akkumulere ind i budgetåret 2020.

Det borgerlige flertal, med borgmesteren i spidsen, sad derimod stille hen, og tog først initiativ til at vedtage besparelser 1/2 år efter, dvs. i maj 2020. Her vedtog flertallet massive besparelser på alle velfærdsområderne. Besparelser der selvsagt skal forceres, da besparelserne nu skal gennemføres på 7 måneder i 2020.

Helt grelt ser det ud på Børn- og Læringsudvalgets område. Tilsyneladende ved ingen, hvorfor det store underskud er opstået. Det fremgår, at særligt på det mest sårbare område, specialundervisningsområdet, er der et massivt overforbrug. Det fremgår ligeledes af Børn- og Læringsudvalgets dagsorden den 2.6.20, at: „Udvalget ønsker ikke at vedtage en tildelingsmodel nu, men afventer en grundig analyse af området”.

Byrådet har i oktober 2019 vedtaget et budget for 2020, på bl.a. specialundervisningsområdet, som allerede i november 2019 udviste et underskud.

Nu lægges der så op til massive besparelser på specialundervisningsområdet, som i vid udstrækning også vil påvirke „almenområdet”, men modellen for besparelserne udmeldes tidligst i efteråret 2020!!

Vi ved allerede nu, at der mangler støtte i almenundervisningen til børn med særlige behov, ligesom der er en voldsom venteliste for børn der er visiteret til specialskoler - og nu skal de så vente på „en grundig analyse”!

Som en af skolebestyrelser påpeger, „Vi har med en elevgruppe at gøre, der er visiteret til socialpædagogiske tilbud. Denne elevgruppe har brug for betydelige voksenressourcer omkring sig.

Med de fremsatte forslag til besparelser, vil kvaliteten af disse tilbud formentlig blive så ringe, at det vil få vidtrækkende konsekvenser for eleverne”.

Derfor spørger SF: Hvorfor har Borgmester og byrådsflertallet i den grad undladt at styre Faxe Kommunes økonomi? Kan det være rigtigt, at de end ikke har et overblik over underskuddets størrelse på Specialområdet, som gør dem i stand ti at vedtage en besparelse eller omlægning?

Såvel eleverne, som forældre og lærere, har krav på en meget hurtig afklaring og især børnene kan ikke vente på at en borgmester og hans byrådsflertal bare sider og venter...

© Copyright 2021 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Flere nyheder i denne sektion:

- Hylleholt kirkegård - en perle i Faxe Ladeplads
- Den gamle stub o lad den stå
- SF ønsker alle en god 1. maj
- Asocialdemokratisk fremmedfobi
- Strandparken skal ikke åbnes op
- Godt det lykkedes med Østbanen
- Nu rykker det for Østbanen
- To spørgsmål til borgmester Ole Vive
- Livet leves lokalt - nærheden skal tilbage
- Forfølgelse af naturven
- Strandparken skal forbedres - ifølge kommunen
- Lad fortsat naturen råde i Strandparken
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst