Overløb eller overløbere?

Tirsdag 2. juni 2020 kl. 11:29

Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Overløb eller overløbere?
Indlæg af:
Lars Folmann
Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti og formand for Faxe Forsyning.


Der tales for tiden, rigtig meget om overløb fra renseanlæg. Men hvad er et overløb egentligt?

Se det kommer rigtig meget an på hvem du spørger og hvordan du spørger.
Hvis du spørger mig eller en anden naiv sjæl, så er et overløb en hændelse, hvor et renseanlæg modtager så meget spildevand at renseanlægget ikke kan følge med og spildevandet passerer ud igennem anlægget og ender urenset i naturen og den samlede udledte mængde er lig med overløbet.

Hvis du spørger i miljøstyrelsen om hvad et overløb er, så skal hændelsen vare i mindst 5 minutter og der skal være mindst 5 timer i mellem to hændelser, for at det skal tælle som to overløb.

Derudover så tæller hændelser der sker fra „nødoverløbspunkter” ikke med.
Når kommunen som giver tilladelsen til, at udlede renset spildevand fra et anlæg, stiller den normalt også vilkår om hvor mange overløb der kan tillades. Dette angives typisk som „ét overløb hvert 5. år”. Det vil sige at hvis man har et overløb der starter d. 1. januar og slutter 31. december fem år senere, så har man i miljøstyrelsens optik haft ét overløb og vilkår i udledningstilladelsen er overholdt.

Andre steder indeholder udledningstilladelserne slet ikke vilkår eller krav til overløb?

På Haslev renseanlæg i Levetofte har Faxe kommune ikke stillet krav til antal eller mængde af overløb, så der kan altså aldrig ske overløb, set med miljøstyrelsens briller på ud fra de data de modtager.

Men fakta i Levetofte er, at der i år 2020 og indtil nu været 142 overløb og i alt udslip af 22 tusind m3 urenset spildevand til Susåsystemet. Men ved Faxe Forsynings har vi altså ikke overtrådt vilkårene i vores udledningstilladelse, for så vidt angår overløb.

Siden 2001 har der ikke været måling af mængden af overløb, selvom det er et vilkår i udledningstilladelsen og dette blev først foranstaltet ved min tiltræden og sat i drift februar 2019 og derfor jeg kan nu fremlægge disse tal.

Ovenstående idioti viser med alt tydelighed at embedsmændene i miljøstyrelsen og kommunerne i fællesskab prøver at forhindre, at borgere og lokalpolitikere får viden om tingenes faktiske tilstand og der skete først noget i miljøministeriet sidste år, samtidigt med at jeg pressede på for at få orden i sagerne i Faxe kommune.

Miljøminister Lea Wermelin så sig i august sidste år nødsaget til at tage tingene alvorligt og lovede at rette op på forholdene. I lang tid skete der ikke en skid, men spildevandsskandalen i København er kommet miljøet til hjælp og alle øvrige partier presser nu på for at få ændringer i forvaltningen af området.

Jeg mener at miljøministeren skal stille krav til måling af spildevandsmængden ved overløb og ikke antal, for det begreb er kun opfundet for at dække over de massive udledninger. Vi har brug for disse tal hvis vores indsatser skal kunne målrettes. Og måske hun skulle overveje at lade miljøstyrelsen være tilladelsesmyndighed, når nu ikke kommunerne kan finde ud af at holde skæg og snot hver for sig og endelig skal hun forlange at der skal måles på alle udledninger, herunder også „nødoverløb”.

Jeg ved at Faxe Forsyning har afleveret de overløbsdata de ligger inde med, men at disse data ikke er tilgået miljøstyrelsen som loven foreskriver. Jeg ved også at bestyrelse og medarbejdere ved Faxe Forsyning arbejder målrettet på, at få alle data og viden indsamlet og belyst således, at Faxe kommune bliver i stand til at udarbejde en ny og god spildevandsplan, der sigter mod at skabe de bedste rammer for naturen og samtidigt få mest muligt miljø ud af borgernes penge.

Kommunalbestyrelsen i Faxe kommune, bør stille de ansvarlige chefer til regnskab for den årelange slendrian de har udvist, i forhold til den myndighedsopgave de har fået deres gode hyre for at håndhæve.

© Copyright 2020 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Flere nyheder i denne sektion:

- Skriget
- Lokale skal byde på opgaver på Femern
- Farlig følelse af Faxe
- Den gode hyrde
- E-sport i HTT??!!
- Trafikal infrastruktur - et spørgsmål om byudvikling
- Østbanen renoveres måske ikke
- Magtfuldkommenhed og rønnebær
- Vi vil indbyde til borgermøde om solceller
- Tunnelanlæg i Karise - tanker om magtfuldkommenhed
- Miljøstyrelsen går soleklart imod byrådsmedlemmernes beslutning
- Omfattende analyse af folkeskolen er nødvendig
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst