Magtens tredeling stinker i det åbne land

Tirsdag 19. maj 2020 kl. 13:12

Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Magtens tredeling stinker i det åbne land
Indlæg af:
Lars Folmann
Dansk Folkeparti
Medlem af kommunalbestyrelsen i Faxe og regionsrådet i Sjælland
Formand i Faxe Forsyning


I spildevandssagerne i det åbne land, er det eneste der er tredelt min nye bundfældningstank, men indholdet stemmer godt overens med hvad procesbevillingsnævnet er fyldt med.

I januar 2020 afslog procesbevillingsnævnet at lade to prøvesager fra Østre Landsret komme til Højesteret.

Argumentet for afslaget var at sagerne ikke var af „principiel karakter” og at der ikke „var særlig grund” til at lade dem prøve. Dette på trods af at tusindvis af borgere er politianmeldt og byretten tidligere har afsagt dom i mod disse „massepåbud” om forbedret rensning af husspildevand.

Disse „massepåbud” er udstedt på baggrund af en brevfletning mellem Bygnings og boligregister (BBR) og så de åbne landområder hvor miljøstyrelsen har en formodning om at der skal gøres en indsats. En formodning som kommunerne efter en konkret sagsbehandling så kan følge op med et påbud. Danmarks love påbyder at der forud for en afgørelse skal være fortaget en konkret og individuel vurdering, men landets kommuner følger altså ikke denne grundsætning og procesbevillingsnævnt vil altså ikke lade dette forhold prøve ved højesteret.
I det åbne land er små hundredtusind ejendomme de sidste 10 år blevet pålagt voldsomme investeringer i forbedret rensning af husspildevand og i øjeblikket politianmeldes tusindvis af borgere og flere kommer til, da indsatserne skal være gennemført med udgangen af 2020. Disse investeringer giver ikke sikkerhed for en miljøforbedring, da langt de fleste ejendomme nedsiver til jorden hvor restspildevandet nedbrydes af mikroorganismer i de øvre jordlag.

Men de borgere som vil have sagerne prøvet ved højeste instans, kan altså ikke få lovligheden af disse påbud prøvet, selvom de selv vil afholde omkostningerne til sagens gennemførelse og altså ikke under fri proces. Forvaltningerne ude i kommunerne bruger nu denne meget mærkværdige dom fra Østre Landsret, som „hammer” mod borgerne og kalder den ligefrem for præcedensskabende på trods af at landets højeste domstol ikke har talt i sagen.

Svage og uoplyste lokalpolitikkere i landets kommuner, læner sig op af deres nidkærer administrationer og bakker dem op de mange politianmeldelser af deres borgere, frem for at afklare de konkrete afløbsforhold først og derefter give en konkret og individuel sagsbehandling som loven foreskriver.

Hvad er det så der gør at sagerne fra Roskilde og Køge ikke kan ankes? Mit bud er at man har i ti år overtrådt sine beføjelser i udstedelse af påbud og sæt nu de to borgere vandt i højesteret, så ville landets kommuner kunne se frem til massive gruppesøgsmål for i omegnen af 4 milliarder kroner. Nogen må have hvisket procesbevillingsnævnet dette i øret, siden man ikke ville give adgang til at anke en så oplagt og vigtig sag der berører så mange familier i det åbne land.

Dette har aldrig været en sag om miljø, for så ville de dygtige kommunale miljøfolk nok have kastet et blik mod de kommunalt ejede forsyningsselskaber og deres svineri i vores vandsystemer, men her har man bevist lukket øjnene for de store mængder overløb og ulovlige udledninger, der foregår hver dag landet over.
De menige miljømedarbejdere som arbejder under de kommunale direktioners instruktion, må i stedet nøjes med at ryste på hovedet og kigge ned i jorden når de bliver forelagt disse forhold.

Jeg håber at nogen i de øvre politiske lag vil gå ind i denne sag og hjælpe til i kampen for få prøvet disse påbud ved højesteret og hvis ikke nogen vil det, er den eneste mulighed at finde et par påbudssager i Vestdanmark og så se om fornuft og retfærdighed findes ved landsretten der?

© Copyright 2020 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Flere nyheder i denne sektion:

- Pårørendevejledning skal også være for børn
- Fritiden forsvinder...
- Blomsterhilsen til Park og Vej
- Alternativt budget fra S, SF og Enhedslisten
- Ole Vive svarer
- Til borgmester Ole Vive
- Turbo på velfærden
- Natur og turisme frem for vindmøller
- Lokallistens indflydelse på budget 2021
- De nødvendige omfartsveje i Haslev
- Gode konservative aftryk på budget 2021
- Budget 2021 - at turde tage ansvar
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst