Socialdemokratisk trafikpolemik eller DF-virkelighedsforvanskning?

Mandag 11. maj 2020 kl. 08:51

Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Socialdemokratisk trafikpolemik eller DF-virkelighedsforvanskning?
Indlæg af:
På bestyrelsens vegne
Lars Juul, Bregnevang,
Haslev &
Claus Bo Hansen,
Pilevang, Haslev.


Hr Lars Folmann har i indlæg den 6. maj kaldt et punkt på en generalforsamling i en grundejerforening for ”socialdemokratisk trafikpolemik”.

Vi i bestyrelsen med mange forskellige observanser synes, at det er en ganske forvanskning af virkeligheden og viser, at Hr Folmann ikke har sin baggrundsviden på plads.

Flere i bestyrelsen har boet i området siden bebyggelsen blev grundlagt og har kæmpet for trafiksikkerhedstiltag, så man har kunnet færdes sikkert. F.eks. var det en kamp at få en fodgængerovergang på Køgevej og senere få den lysreguleret. En ihærdig indsats sikrede, at disse ting blev etableret - noget af det tilbage i Haslev Kommunes tid.

Vi kan dog også læse analysen i sagsfremstillingen til byrådsmødet den 12. maj og læser i denne, at ramper kan være et væsentligt bedre og billigere alternativ i forhold til endnu en omfartsvej.

Omfartsvejen har ganske rigtigt figureret i lokalplan 1 for Haslev siden halvfjerdserne MEN er jo sidenhen - i 2014 - udtaget af den gældende kommuneplan, hvor et enigt Faxe byråd i stedet prioriterede de nordvendte ramper. I tiltro til denne politiske beslutning har grundejerforeningen ofret et ikke ubetydeligt beløb på at etablere en oase i byens udkant. En oase af den skønneste natur Haslev kan byde på, med stisystem direkte til Bregnemade skov og Bregentved Gods, der dagligt og flittigt bruges af borgere og dagplejere fra hele området og ikke kun af grundejerforeningens beboere.

Ligeledes er her et meget rigt fugleliv. Både store og små arter bor og yngler i området.

Vi håber, at byrådet på det kommende møde indstiller, at man skal arbejde med løsningen med nordvendte ramper, da det jo er en forbedring af en ringvej, der allerede ER anlagt OG betalt. En løsning der ikke vil genere nogle borgere i kommunen, som det er beskrevet i VVM undersøgelser tilbage i 2010-2013.

Dette er beskrevet tilbage i 2010 af den daværende trafikminister. I sammenhæng med arbejdet omkring en bedre forbindelse fra Næstved til Sydmotorvejen udtalte Magnus Heunicke dengang:

”De nordvendte ramper var også med i forundersøgelsen, og de kan få stor betydning for borgerne i Faxe og Rønnede.”

I trafikplanen for Faxe kommune 2013 står der bl.a.:
„Faxe kommune mener, at adgangen til motorvejen generelt skal optimeres, så trafikanter i størst muligt omfang kan benytte motorvejen. Motorvejsramperne ved Ulse er placeret midt i Faxe kommune. Her vil nordvendte ramper kunne aftage trafik fra både tilkørsel 35 & 37.

Anlæg af nordvendte ramper vil aflaste bymiljøet i både Haslev og Rønnede samt trafikken ved tilkørsel 37”.


© Copyright 2020 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Flere nyheder i denne sektion:

- Lukning af tre ungdomsklubber
- Ret til tidlig pension sikrer værdige seniorliv
- Om planen for Faxe Ladeplads
- Klintevej - uanstændigt territorie-tyrani
- Strøtanker om nedlæggelse af sti langs Klintevej 31
- Klintevej - den sti har jeg brugt i 70 år...
- Grøn genstart skal holde hånden under lokale jobs
- Uhensigtsmæssigheder på strand og sti
- Erhvervsklimaet i Faxe Kommune
- Sundhed skal leveres klogere - og tættere på borgeren
- Der er plads til forbedring
- Hvordan skaber vi vækst og erhverv i Region Sjælland?
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst