Verdens Gang: S-tog til Faxe Ladeplads og Rødvig

Onsdag 26. februar 2020 kl. 11:30

Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Verdens Gang: S-tog til Faxe Ladeplads og Rødvig
Verdens Gang: S-tog til Faxe Ladeplads og Rødvig
Aksel Wolter
Verdens Gang: Leveres af Aksel Wolter


Lokaltog er et dansk jernbaneselskab, der driver ni privatbaner på Sjælland, Lolland og Falster. Selskabet blev dannet 1. juli 2015 ved fusion af Lokalbanen og Regionstog A/S. Trafikselskabet Movia ejer 75,7% af Lokaltog.

Movia ejes af Region Hovedstaden, Region Sjælland og de 45 kommuner i dækningsområdet, der samtidig er bestiller af al trafik med busser og lokalbaner. Hovedsædet er i Valby i København, mens der er trafiktjenesteenheder i Herlev, Helsingør, Roskilde og Næstved.

Selve navnet Movia er sammensat af de latinske ord moveo (bevægelse, mobilitet) og via (vej, rute, distance, rejse). Altså ikke en nem gennemskuelig konstruktion

Østbanen / Lokaltogs skinner er ved at være udslidte, hvorfor en udskiftning er tiltrængt. Udgiften til dette arbejde anslås til 650 - 660 millioner, hvilket er et betragteligt beløb. Hvem skal betaler?

Skinnerne kan opgraderes, så toget kan køre med 120 km. i timen, og på sigt kan der indsættes el-tog, i takt med at togene udskiftes. Desuden er det sådan, at Østbanen i fremtiden skal servicere jernbanestrækningen fra Køge til Roskilde, som er en jernbane. Derfor er en BRT-busløsning, som Trafikministeren og Regionsformanden meldte ud for ganske nylig ikke en løsning, da man så skal skifte transportmiddel i Køge.

Der er brug for, at Regionen og Transportministeriet finder en hurtig løsning omkring finansiering af skinnerenoveringen af Østbanen/ Lokaltog, da banedriften er vital for hele vores områdes indbyggere og kommende tilflyttere.
Udmeldinger fra regeringen om at trafikdrøftelserne om Danmarks Infrastruktur sandsynligvis udskydes til efteråret er uacceptabel, da en løsning for Østbanen / Lokaltog er presserende!

Undrer mig over bestyrelsens tavshed

Der skal gang i renoveringen nu. Det er en af de forudsætninger der er for øget tilflytning, mindske fraflytning - og give grobund for yderligere vækst i vores del af Sjælland.

Jeg undrer mig over den tavshed, der er fra bestyrelsen og ledelsens side i Østbanen / Lokaltog omkring tilstanden af banens skinnelegeme. Der bliver intet nævnt i deres årsrapport fra 2018.

- Det er ledelsens opfattelse, at driften er sund og det økonomiske fundament herfor tilfredsstillende. Citat slut.
Kilde : Årsrapport 2018, side 9.

- I forbindelse med Ledelsens evaluering 2018 konkluderes det, at jernbanesikkerhedsniveauet og udviklingen i jernbanesikkerheden er tilfredsstillende. Citat slut.
Kilde : Årsrapport 2018, side 10.

Jeg undrer mig over at skinnerne dårlig tilstand ikke er taget med i evaluering.
Østbanen / Lokaltog udtaler sig heller ikke i den løbende debat omkring de nedslidte skinner, og bestyrelsen og ledelsen har ingen forslag til, hvordan den nuværende situation kan løses? Hvor meget vil de for eksempel bruge af selskabets egenkapital på at delfinansiere en nyrenovering af det samlede skinnelegeme, som nu er en konsekvens af den manglende vedligeholdelse?

Hvorfor har Østbanen / Lokaltog ikke løbende vedligeholdt deres skinner, ved for eksempel at udskifte udvalgte strækninger over en årrække?

Jeg har ikke længere tillid til, at Østbanen / Lokaltog / Movia skal administrere omkring 660 millioner kroner til de nu uundgåelige reparationsarbejder.

Hvad er alternativet?

Før S - toget til Rødvig og Faxe Ladeplads. Men det er jo DSB og Banedanmark. Kan man have tillid til dem?? Det er svært, men det kan næppe blive værre end med Østbanen / Lokaltog / Movia!!

En anden mulighed er at stille betingelser til Østbanen / Lokaltog / Movia i forbindelse med hel eller delvis finansiering. Gør jernbanen til en moderne forsøgsbane med kørsel med moderne tog, der kører på batteristrøm i stedet for diesel. Strækningerne er ikke længere, end det er en mulighed.

© Copyright 2020 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Flere nyheder i denne sektion:

- Bøgerne til den afgørende SRP blev fanget på Haslev Bibliotek
- Y’s Men aflyser cykelløb
- Jo, der er stadig fartkontroller
- To lokale valgt til Møns Banks repræsentantskab
- Genbrugspladser åbner igen - men...
- Det var ligegodt pokkers
- Aflysninger
- Politiet advarer mod Corona-svindel
- Hør de lokale præster i Radio Rollo
- Hanne vil gerne sige tak - men til hvem?
- Flere smittefrie konsultationer på vej i Region Sjælland
- Ny køreplan for Østbanen
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst