Gensidig forsørgelsespligt

Fredag 29. november 2019 kl. 12:05

Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Gensidig forsørgelsespligt
Indlæg af:
Erik Tysbjerg Schiøtt
Hestehavevej 10
4683 Rønnede
Bestyrelsesmedlem, DF


Det er en næsten 100 år gammel lov, som er dybt uretfærdig og som splitter familier og driver folk fra hus og hjem.

Det lyder jo smukt, at INGEN skal lide nød i Danmark – at vi skal forsørge hinanden, når den ene part bliver ramt af sygdom, arbejdsulykke og får tilkendt førtidspension, eller bare går på almindelig folkepension.

Men overskriften (GF) bedrager – Virkeligheden er, at det er det modsatte, der sker, når GF træder i kraft – Staten tager din pension.

GF stammer fra en lov af 1926. Principperne om gensidig forsørgelse, er senere udvidet til også at berøre enlige og samlevende, er fuldstændig utidssvarende, og fra en tid, hvor kvinder var hjemmegående, og tog sig af de huslige gøremål og passede børnene. Lovens formål var at sikre, at en del af mandens indtægt forblev i husstanden, så konen kunne købe: kost, tøj osv.

Alt var baseret på én indtægt, MANDENS!

Modsat i dag, hvor prisniveauet er blevet så højt, at det kræver 2 indtægter for at få det hele til at hænge sammen, når alle leveomkostningerne skal betales.

ALLE som modtager en offentlig ydelse (på nær kontanthjælpsmodtagere, som først rammes, når de bliver gift) rammes af GF, før eller siden, samboende ægtepar/kærester, førtidspensionister og folkepensionister.

Det er som om, at mange politikere betragter f.eks. folkepensionen, som en ydelse, man skal være taknemmelig over at få - og nidkært modregner i pensionen, hver gang partneren, som stadig arbejder, prøver at få lidt ekstra med hjem.

Mange politikere glemmer vist, at pensionen, rent faktisk er noget borgerne selv har betalt, via diverse skatter, igennem hele livet.

Gensidig Forsørgerpligt (GF) bevirker følgende modregninger i pensionstillægget, hvis den ene part stadig arbejder:

• Kr. 3.470,- modregnes hver måned, bare for at bo sammen.
Dette forekommer urimeligt, almindelige lønmodtagere får jo ikke mindre i løn, fordi de bor sammen, og udgifterne er jo præcis de samme som før?

• Af hver kr. 100 partneren tjener, over en bundgrænse på kr. 249.728 årligt, modregnes 30 kr. i pensionen, og når skat og AM-bidrag er betalt, er der mindre end 30 kr. tilbage af de kr. 100 der tjenes ekstra. Det svarer til en skat på 75-80%, som altså opkræves af nogle af de svageste grupper i samfundet. Det er nærmest umuligt at tjene ekstra for at få det hele til at løbe rundt, med en brandbeskatning på 75-80%.

• Hvis pensionisten tilmed har en privatopsparet pension, med henblik på at forsøde tilværelsen som pensionist, ja, så bliver denne også modregnet i pensionen. Surt, at det man har sparet op til igennem hele livet, blot går direkte i statskassen – helt igennem uretfærdigt!

Man hører jævnligt en opfordring fra politikerne til de ældre om at blive længere på arbejdsmarkedet – men dette modarbejdes af GF. I stedet for at øge produktiviteten i samfundet, opnår man det modsatte, fordi det IKKE kan betale sig at arbejde.

Er det dyrt at afskaffe GF?

Finansministeriet og Udbetaling Danmark (UD), har ALDRIG foretaget beregninger af, hvor store omkostninger, der er forbundet med at drive GF, eller hvad det vil koste at afskaffe GF. Dermed kan det være svært at sige nøjagtigt, hvad det vil koste at afskaffe GF. Men der er ingen tvivl om, at det koster ”kassen” at holde hele GF-apparatet kørende, med sagsbehandling imellem Udbetaling Danmark, Skat og Gældsstyrelsen, der konstant overvåger alle borgere, som er berørt af GF, for at fange den mindste ændring i indkomstforholdene, der medfører krav om tilbagebetaling af ydelser, hvilket sker flere gange om året.

Men det er et faktum, at ca. 40% indkomstskat går direkte tilbage i statskassen og 25% moms, går ligeledes tilbage i statskassen, efterhånden som pengene forbruges.

I alt 65% går altså direkte tilbage i statskassen.
Dertil kommer en nedsættelse af Boligstøtte, for dem der bor til leje og i andelsboliger, når man kan flytte sammen i én bolig, uden at blive modregnet
– en post staten bruger 15 mia. på om året.

Hvis GF fjernes, vil mange netop flytte sammen, hvilket straks vil betyde besparelser på hjemmehjælp og sygehusvæsen.

Menneskelige omkostninger

Det skal også tages i betragtning, at der er store menneskelige omkostninger forbundet med GF.

De mange borgere det berører, har en enorm usikkerhed, de ved nemlig aldrig, hvad de får i pension, det afhænger nemlig af, hvad partneren evt. har tjent i overarbejde, eller udbetalt erstatning ol. Dette kan betyde store beløb, der kræves tilbagebetalt af Udbetaling Danmark.

Det er den gamle tankegang om, at økonomien er baseret på én indkomst, der gør, at økonomien aldrig kan hænge sammen. Der modregnes hele tiden og det kan ikke betale sig at tjene ekstra.

GF retfærdiggøres ofte fra politisk hold med at det er rimeligt der modregnes, i pensionen/ydelsen, fordi det er billigere, når to bor sammen, men det er helt ude af proportioner, at der modregnes i det omfang, det sker.

To almindelige lønmodtagere får jo heller ikke udbetalt mindre i løn, fordi de bor sammen – udgifterne er jo de samme!

Det er en kendsgerning, at GF tvinger par til at flytte fra hinanden og fastholder folk i ensomhed, alene af økonomiske hensyn. Ensomhed, der har store negative konsekvenser, både for den enkelte og samfundet, koster samfundet 8 mia. om året.

Det er også en kendsgerning, at folk tvinges fra hus og hjem.
Det er desværre også en sørgelig kendsgerning, at GF har adskillige selvmord på samvittigheden.

Der findes dokumentation for alle disse påstande!

© Copyright 2020 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Flere nyheder i denne sektion:

- Svingdørspolitikken i Faxe Kommune
- Logisk indlæg om E-sport
- Faxe Kommune og sprøjtegift
- Kom med ud i den danske natur
- Gang i svingdørene
- Skriget
- Lokale skal byde på opgaver på Femern
- Farlig følelse af Faxe
- Den gode hyrde
- E-sport i HTT??!!
- Trafikal infrastruktur - et spørgsmål om byudvikling
- Østbanen renoveres måske ikke
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst