Skarven er et grundlæggende problem

Mandag 5. august 2019 kl. 09:01

Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Skarven er et  grundlæggende problem
Indlæg af:
Søren Grothe Petersen
Engvej 18B,
Næstved


På faxenyt.dk skriver Jesper Petersen 31. juli: „Medierne driver hetz mod skarven i disse år med artikler og reportager, der er fulde af faktuelle fejl og formuleringer, som appellerer til hadske følelser hos uvidende mennesker.” Spørgsmålet er om det er medierne, lystfiskerne eller DTU Aquas medarbejdere, der er ” uvidende”.

Jesper Petersen fortsætter: „Skarven er ikke et grundlæggende problem. Men det er forvaltningen af åer og vandmiljø.”

Jo, skarven er et grundlæggende problem siden den for 10-20 år siden under en isvinter begyndte af jagte i vandløbene. Det havde den aldrig gjort før.

Det er gået hårdt ud over den unikke snæbelbestand, der som eneste sted i verden lever i Vidåen. Den står på den akutte liste over truede arter. Den danske bestand af stalling er nede på et minimum pga. skarvens ny vane med at jagte i vandløbene, og blev derfor fredet.

Lokalt i Karrebæk Fjord er heltbestanden næsten at betragte som udryddet. I hvert fald blev der forrige år ikke fanget eller observeret helt i Susåen i ynglesæsonen, og denne vinter blev kun nogle få eksemplarer observeret.
Interesserede kan læse mere i DTU Aqua-rapport nr. 283-2014 „Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv.”
„forvaltningen af åer og vandmiljø” er et helt andet problem, som ikke kan eller skal sammenholdes med skarvproblematikken.

Udledning af kvælstof fra landbrugsarealerne, grødeskæring og udretning og uddybning af vandløbene er blandt de andre seriøse problemer for vores vandmiljø, men de to problematikker har meget lidt med hinanden at gøre.
Sidste års tørke kan jo ikke begrunde at skarven har jagtet i vandløbene i mange år forinden. „de tusindvis af fisk, der nogle måneder senere døde af hedeslag og iltmangel i Susåen” kender jeg ikke noget til.

Så når Jesper Petersen citerer mig for „at skarverne ikke var hovedproblemet”, så er det mildest talt ikke fyldestgørende.

Problemerne omkring vores vandmiljø vil det desværre tage en årrække at rette op, mens skarvproblemet er akut for en række fiskebestande.

Vi kan ikke vente på, at vandmiljøproblemet bliver løst, - og slet ikke når det spiller en ubetydelig rolle i forhold til skarvproblematikken.

© Copyright 2019 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Flere nyheder i denne sektion:

- Budgettet vidner om et byråd der vokser med opgaven
- Hul i hovedet...
- Haslevs 150 års stationsbyjubilæum
- Slut med fortidens lappeløsninger
- Forudsigelighed for plejefamilier
- Hvor er visionerne for Faxe Kommune?
- Mere trivsel og nærvær om fravær
- Verdens bedste velfærdssamfund - for nogen
- Svar til Mikkel Dam - om at være til for borgerne
- Stakkels arme mig...
- Giv borgerne reel indflydelse i Faxe Kommune
- Spørgsmål til Ole Vive
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst