Hvem passer egentlig på skatteborgernes penge?

Tirsdag 16. april 2019 kl. 10:26

Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Hvem passer egentlig på skatteborgernes penge?
Indlæg af:
Michael Christensen
Byrådsmedlem
Det Konservative Folkeparti
Slettehusvej 6
4690 Haslev


I en tid hvor større anlægsprojekter i landet revurderes, har vi i Faxe Kommune også en sag i heldigvis mindre målestok.

Byrådet har i bred enighed godkendt et anlægsprojekt i Karise til kr. 6,3 mio., hvor der etableres en stitunnel under jernbanen. Et godt projekt, som forbedrer både skolevej og adgang til hallen.

I alle sagsfremstillinger i udvalg og byråd har det været fremhævet som en vigtig forudsætning, at når nu Østbanen er i gang med en større renovering af strækningen mellem Køge og Faxe Ladeplads, vil det være en stor fordel for Faxe Kommune at koordinere de to projekter for dels at opnå en besparelse og dels for at mindske de trafikale gener for Østbanens passagerer.

På baggrund af at Østbanen nu meddeler, at deres baneomlægning udskydes til 2021, har der på det seneste Teknik- og Miljøudvalgsmøde været et forslag til behandling, som uagtet Østbanens ændring ville fortsætte med projekteringen af stitunnellen til gennemførelse i 2020. Det bliver i overslag vurderet til at gøre projektet kr. 1,3 mio. dyrere end at vente til 2021.

Derfor stillede Det Konservative Folkeparti naturligt nok det ændringsforslag, at udskyde kommunens projekt til 2021, således at det stadig gennemføres samtidigt med Østbanens baneomlægning og dermed undgår den unødvendige merudgift på kr. 1,3 mio og begrænser generne for Østbanens passagerer.

Ændringsforslaget fik desværre kun støtte fra Socialdemokratiet, hvorimod et flertal bestående af Venstre og Dansk Folkeparti fortsat ønsker at indhente to tilbud på gennemførelse af projektet i 2020 vel vidende, at det altså fordyrer projektet væsentligt.

På foranledning af Det Konservative Folkeparti bliver sagen nu løftet til byrådets behandling på torsdag den 11/4, hvor der så bliver bredere politisk lejlighed til at drøfte, hvorfor det er rimeligt at bruge flere penge på projektet end nødvendigt.

Det er fortsat min appel til byrådets flertal at revurdere rimeligheden i dette merforbrug.
© Copyright 2019 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Flere nyheder i denne sektion:

- Verdens bedste velfærdssamfund - for nogen
- Svar til Mikkel Dam - om at være til for borgerne
- Stakkels arme mig...
- Giv borgerne reel indflydelse i Faxe Kommune
- Spørgsmål til Ole Vive
- Når den sunde fornuft sejrer
- Bevar beskyttet beskæftigelse på Faxe Vandrehjem
- Det offentlige er til for borgerne - ikke omvendt
- Oh grønne Gud
- Nej, vi skulle aldrig have lagt kommunerne sammen
- En bosætningskampagne der ikke virker
- Det nære sundhedsvæsen?
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst