Cykelsti Søndergade/Troelstrupvej

Tirsdag 27. november 2018 kl. 08:59

Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Cykelsti Søndergade/Troelstrupvej
Indlæg af:
Eli Jacobi Nielsen
Formand for Teknik- og
Miljøudvalget
Prins Buris Vej 19, Karise


Teknik- og Miljøudvalget vedtog i maj 2017 „Cykelstrategi 2017” der ud over at danne grundlag for det fremadrettede arbejde med at forbedre forholdene for kommunens cyklister indeholder en bruttoliste med 12 konkrete projekter til forbedring af sikkerheden for cyklister.

Der blev af kommunens forvaltning søgt støttemidler fra Vejdirektoratet til fire af projekterne, herunder etablering af stiforbindelser ved Troelstrupvej og Søndergade, hvortil der blev tildelt 2.48 mio kr, dvs 40% af den anslåede omkostning på ca 6.2 mio kr. Formålet med projektet er at forbinde stierne syd for Vestre Ringvej med stierne på Præstevænget og dermed forbedre sammenhængen i cykelstinettet markant i den sydvestlige del af Haslev. Projektet forventes at øge antallet af daglige cyklister fra 80 til 250.

Der er ikke ifm. tilsagnet om støtte stillet betingelser omkring tidspunkt for opstart af projektet, der er alene fremsendt en tidsplan med forventet afslutning medio 2019.

For at sikre fremkommelighed vil det desværre være nødvendigt at indføre parkeringsforbud på strækningen, og dette vil ubestrideligt være til gene for beboerne i området, specielt de ejendomme hvor der ikke er plads til parkering på egen grund.

Byrådet har imidlertid med endelig vedtagelse d. 15-03-2018 valgt at prioritere udførelse af projektet til gavn for cyklisternes sikkerhed og fremkommeligheden på vejen. Det er naturligvis beklageligt at de berørte borgere først på et meget sent tidspunkt er blevet informeret om konsekvenserne, og dette er et punkt hvor der ved fremtidige projekter nødvendigvis må ske forbedringer, så beboere i et givent område i højere grad kan forberede sig på ændrede trafik- og parkeringsmæssige forhold.

Iflg §8 stk 2 i Lov om offentlige veje er det vejmyndigheden der bestemmer hvilke arbejder der skal udføres på de offentlige veje, og afgørelser herom kan forelægges Vejdirektoratet, som er øverste myndighed på området.

Fra lokalpolitisk hold er det i forbindelse med større anlægsprojekter naturligt i videst muligt omfang at indgå i dialog med berørte borgere, og som sådan står jeg naturligvis til rådighed, men det skal understreges at det sjældent er muligt at gennemføre forbedringer i infrastrukturen til gavn for almenhelheden, uden at dette har indvirkninger og gener for mindre grupper af borgere.

© Copyright 2018 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.


Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Kommentar:
 
Navn:
 
For at indsende din kommentar skal du indtaste billedets tal og bogstaver i feltet nedenfor.
Kan du ikke se hvad der står så klik på billedet for at få en ny.

Indtast nummer og bogstaver .


Flere nyheder i denne sektion:

- Flest vil bo i Dragør, færrest på Mors - og nogle i Faxe
- Snak med biskoppen og alt mellem himmel og jord
- Kendte tegnestuer giver bud på besøgscenter for Stevns Klint
- Savner du denne cykel?
- 6 år og Danmarksmester for anden gang
- Julestue i det gamle seminarium
- Julehistorien del 1, 2 og 3 - skriv 4. del og vind en julekurv
- Det bliver ikke dyrere at ta’ en taxa i Faxe i julen
- Nu er der også julestue på Henriettelund
- Faxe Blæserne holder julekoncert
- Rønnede IF Gymnastik - en springsikker forening
- Lizzie har været dagplejer i 40 år - og nu stopper hun
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst