Ja tak til rent postevand

Torsdag 27. september 2018 kl. 14:08

Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Ja tak til rent postevand
Indlæg af:
Line Krogh Lay
Skolemarken 3,
Store Heddinge
Folketingskandidat Faxekredsen
Radikale Venstre

Nej tak til flaskevand og ja tak til rent postevand og biodiversitet!

Vores landbrug har aldrig været så effektivt som nu. Braklægningen hvert tredje år er for længst skrinlagt, og alt opdyrkes hele tiden. Samtidig er vores landbrug blevet mere og mere forgældet, da vi ikke kan konkurrere på mængde og pris.

Det har ikke skabt et mere bæredygtigt landbrug, hverken økonomisk, klimamæssigt eller miljømæssigt. Med et slag vil det radikale forslag gøre det muligt at oprette en landsdækkende, effektiv beskyttelse af drikkevand og grundvandsressourcer. De seneste års stigende antal pesticidforurenede vandværksboringer, dokumenterer, at der bør skiftes spor.

Radikale foreslår en udfasning af den intensive landbrugsdrift på 1/3 af det areal, der er udlagt som landbrugsjord og modtager landbrugsstøtte i Danmark. Dette er et moderat, men visionært udspil, som vil kunne løse flere påtrængende problemer af alvorlig karakter.

Landbrugets bidrag til klimaproblemerne på omkring 20% af det danske CO2-udslip vil kunne nedbringes med mindst 1/3 og sandsynligvis med mere, hvis udfasningen af det effektive landbrug målrettes de dårligste landbrugsjorde som fx lavbundsarealer, drænede moser og tidligere vådområder, der rummer store mængder tørv, da disse frigiver CO2, når de drænes og opdyrkes.

Med en målrettet udfasning på de rigtige arealer vil både agroproducenter og befolkningen kunne få en stor værdi ud af forslaget. I forhold til de vanskeligt dyrkbare jorde i ådalene og ved vådområder som søer, vandløb og fjorde, vil producenterne slippe af med problematiske dyrkningsflader, mens naturen vil kunne få et stort løft til glæde for befolkningen.

EU’s fælles landbrugspolitik rummer allerede mulighed for at bruge op til 20% af den årlige landbrugsstøtte på 7 mia. kr. til andre formål end oprettelse af den personlige indkomst hos producenterne. Det vil sige, at der er 1,4 mia. kr. til rådighed årligt til at kompensere de berørte landmænd.

En af forudsætningerne for at gennemføre forslaget er en effektiv, statsstyret jordfordeling. Tidligere har der været et statsligt jordfordelingskontor, som med stor succes gennemførte komplicerede projekter med hundredvis af jordejere som f.eks. Skjernå Naturprojektet og genskabelsen af Vilsted Sø. Dette ville kunne gennemføres på lignende vis i de områder, som bliver berørt i dette tilfælde.

© Copyright 2019 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Flere nyheder i denne sektion:

- Kære landmand...
- Ret til tidligere pension
- Hvor er Danmark på vej hen? Set fra en vælger
- Stem på Tanja Larsson – den eneste folketingskandidat, der bor i Faxe Kommune
- Et Danmark, vi kan være bekendt
- Borgerlighedens parti - svar til Eli Jacobi Nielsen
- Valgforurening
- Hvad har den japanske pileurt gjort?
- Fasthold tilskuddet til friskolerne
- Socialdemokratiet ønsker en stærk folkeskole
- Mange protester mod regulativet om høns og fugle i Faxe kommune
- Hr. Rasmussen svigter Europa
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst