Et budget med god sammenhæng

Onsdag 19. september 2018 kl. 13:38

Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Et budget med god  sammenhæng
Indlæg af:
Forligspartierne Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Borgerlisten.


Et budget med god sammenhæng mellem velfærd og fremtidens kommunale service.

Styrkede daginstitutioner og en nedsættelse af personskatten på 0,1 procent samt projekter, der kan støtte og tiltrække virksomheder til Faxe Kommune. Det er resultatet af en budgetaftale for budget 2019-2022.

Et budget med god sammenhæng mellem velfærdsudgifter til den øgede tilvækst i befolkningen og klare politiske prioriteringer er resultatet af forhandlingerne om budget 2019-2022 i Faxe Kommune.

Mandag den 17. september lykkedes det et flertal i byrådet - Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti at indgå forlig om budgettet.

- Det er et godt og solidt sammenhængsbudget, som vi kan være stolte af. Et budget som på flere punkter fastholder og styrker Faxe Kommune som et attraktivt sted at bosætte sig som familie og som virksomhed. Jeg beklager, at det ikke lykkedes os at blive enige på tværs af alle partier i byrådet, siger borgmester Ole Vive.

- Vi står nu med en styrkelse af blandt andet dagtilbudsområdet med væsentlige midler i de kommende år, og vi har ikke mindst skabt rum til en nedsættelse af personskatten på 0,1 procent til gavn for borgerne i Faxe Kommune, siger borgmester Ole Vive og tilføjer:

- Med denne aftale fastholder vi den nuværende service til mange flere borgere nu og i fremtiden. Det er afgørende, at befolkningsstigningen ikke finansieres via et lavere serviceniveau til vores nuværende borgere. Med dette budget sikrer vi således, at der også fremover leveres en fortsat god service i kommunen. Det sker med en styrkelse af den kommunale service i de kommende år på 27 mio. kr., fortæller Ole Vive.

Budget 2019 byder på et balanceret anlægsniveau
Det dækker primært investeringer i „moderne gadebelysning” og sikring af den allerede etablerede bygningsmasse og infrastruktur. Der udover er der blevet mulighed for projekter der kan til tiltrække og understøtte virksomheder i kommunen.

Med budget 2019 er der aftalt opprioriteringer for samlet set 11,8 millioner kroner. Samtidig er der aftalt reduktioner for 11,4 mio. kr. og effektiviseringer for cirka 2,5 millioner kroner. Det samlede budget er i balance i 2019.
Med budget 2019 sættes fokus på:

- At styrke og forbedre børn pr. voksen normeringen i vores dagsinstitutioner.
- At styrke og understøtte de udsatte børn og voksne i kommune.
- At der afsættes midler til renovering af belægninger på cykelstier og fortove i hele kommunen.
- At der etableres en cykel- og stitunnel under banen i Karise.
- Etablering af nyt offentligt toilet i Haslev
- Opsparing til idrætsfaciliteter i kommunen.
- Digitalisering og robotteknologi.

Gruppeformændende siger
Michael Rosendahl (V):
- Vi er rigtig stolte over at kunne præsentere et budget med perspektiver og en tro på Faxe Kommune. Vi har skabt en kæmpe investering i børneområdet med ekstra 9 millioner kroner om året ved at se på den kommunale økonomi med nye øjne. Samtidig sikrer vi en god service generelt i kommunen på de borgernære områder. Derudover er jeg glad for, at vi har kunnet sænke skatten på arbejde.

Eli Jacobi Nielsen (DF):
- Det er glædeligt at det første budget i den nye byrådsperiode har et klart borgerligt aftryk. Ved konstruktivt, samvittighedsfuldt samarbejde er det lykkedes både at indføre skattelettelser og give daginstitutionerne et kraftigt løft. På anlægssiden er det positivt, at der nu kommer gang i forbindelsen mellem Gisselfeldvej og Køgevej, samtidig med at mindre projekter som badebro nummer to i Faxe Ladeplads, og stiforbindelser i Haslev bliver gennemført, og stitunnelen under jernbanen i Karise fremrykkes.

René Tuekær (L):
- Borgerlisten lovede i valgkampen, at der skulle afsættes flere penge til daginstitutionerne, således at det politisk valgte serviceniveau kom i overensstemmelse med antallet af pædagogisk personale, hvilket vi er glade for at kunne indfri med vedtagelsen af dette budget. En skattesænkning på personskatten er samfundsøkonomisk i orden og kan finansieres. På anlægsplanen har Borgerlisten blandt andet fået afsat økonomi til kunstgræsbaner.

Mikkel Dam (I):
- Med dette budgetforlig, har Liberal Alliance sikret en mærkbar styrkelse af daginstitutionerne, og fremmet den tidlige indsats, så børnene oplever mere favorable opvækstvilkår. Endnu et liberalt aftryk er den skattelettelse, vi har gennemført - en vigtig konkurrenceparameter i forhold til andre kommuner og den generelle bosætning og tilflytning. Vi har sat fokus på en erhvervsfremmende plan samt udarbejdelse af en udbudspolitik med klare retningslinjer for, hvordan kommunen skal vælge sine varer og leverandører.”

Ivan Lilleng (C):
- Jeg glæder mig over, at der er blevet plads til en lille skattelettelse, uden at det går ud over servicerammen. Vi fastholder de store trafikforbedringer, der er planlagt især i Haslev-området; vejunderføring ved jernbanen og Stadionvejs færdiggørelse. Og vi fastholder fortsat et stort fokus på cykelstier og bløde trafikanter.

© Copyright 2019 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Flere nyheder i denne sektion:

- Kære landmand...
- Ret til tidligere pension
- Hvor er Danmark på vej hen? Set fra en vælger
- Stem på Tanja Larsson – den eneste folketingskandidat, der bor i Faxe Kommune
- Et Danmark, vi kan være bekendt
- Borgerlighedens parti - svar til Eli Jacobi Nielsen
- Valgforurening
- Hvad har den japanske pileurt gjort?
- Fasthold tilskuddet til friskolerne
- Socialdemokratiet ønsker en stærk folkeskole
- Mange protester mod regulativet om høns og fugle i Faxe kommune
- Hr. Rasmussen svigter Europa
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst