Bølgerne gik højt på byrådsmødet

Fredag 14. september 2018 kl. 10:16

Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Bølgerne gik højt på  byrådsmødet
DF'erne havde en hektisk dag...

Faxe Kommune: To punkter på byrådsmødet kunne man på forhånd forvente ville give en del debat - og det holdt stik.

Det ene var omkring administrationsgrundlaget for håndtering af spildevandsrensning - det andet om omfordeling af udvalgsmedlemmer i Socialudvalget og Beskæftigelses- og integrationsudvalget.

Hvad det sidste angik, ramte Knud Erik Hansen fra socialdemokratiet plet, da han indledte med at sige at sagen så meget uskyldig ud, men vi ved jo godt hvad der gemmer sig bagved - nemlig Steen Petersens (DF) udtalelser om at det spanske politi skal skyde efter migranter - for at ramme.

Den udtalelse, som Steen Petersen i første omgang tillagde hele Integrationsudvalget, bredte sig hurtigt til stort set samtlige medier i hele landet, og førte til at Steen Petersen måtte trække sig som formand for udvalget.

Punktet på dagsordenen handlede om at Steen Petersen skulle flyttes fra Beskæftigelses- og integrationsudvalget til Socialudvalget, og at Bente Abrahamsen (også DF) skulle „den modsatte vej” for senere at blive formand for Beskæftigelses- og integrationsudvalget.

Knud Erik Hansen startede med at spørge om hans formodning om at Venstre og Konservative ville have støttet et socialdemokratisk mistillidsvotum til Steen Petersen hvis ikke han havde trukket sig.

Den mest markante tilkendegivelse fra Venstre kom fra Nellie Bradsted, der klart og tydeligt tilkendegav at hun altid havde været imod en formand der ikke går ind for integration, og at hun blev dybt krænket da Steen Petersen kom med udtalelserne om at skyde efter migranter.


Ingen skal blande sig i hvad jeg skriver


Ivan Lilleng fra De Konseervative var tilfreds med Steen Petersens afgang, og sagde at han var utilpas med at resten af DF ikke har taget afstand fra Steen Petersens udtalelser.

René Tuekær tilkendegav, at Borgerlisten allerede fra dag ét havde tilkendegivet, at det var nødvendigt med en anden udvalgeformand end Steen Petersen.

Mange byrådsmedlemmer tog ordet under denne sag, og ingen støttede Steen Petersen - måske lige bortset fra Dansk Folkepartis gruppeformand Eli Jacobi Nielsen. Han tog i hvert fald ikke afstand fra udtalelserne, men sagde bl.a. at enhver stat har lov til at forsvare sig med de nødvendige midler.

Steen Petersen, dagens hovedperson, tog ordet et par gange, og han havde bestemt ikke fortrudt sine udtalelser på facebook:

- Jeg har lov til at skrive hvad jeg vil på facebook. Det skal ingen blande sig i og masser af danskere støtter mig, sagde han.

Flere byrådsmedlemmer, bl.a. Henrik Friis fra SF var bekymret over at Bente Abrahamsen skal være formand for Beskæftigelses og integrationsudvalget, for hun har stemt nej, hver eneste gang der har været sager i byrådet omkring bevillinger til flygtningområdet. Han spurgte om hun vil arbejde for at kommunen får en god integrationspolitik.

Det holdt hårdt med et svar, men til sidst sagde Bente Abrahamsen at hun gerne vil være med til at hjælpe dem der har viljen til at gøre en indsats for blive en del af det danske samfund.


Spildevandsrensning
Formanden for Teknik- og miljøudvalget, Eli Jacobi Nielsen, havde fremsendt et forslag til nyt administrationsgrundlag for rensning af spildevand i det åbne land.
Hans forslag handlede om at ingen der, i det åbne land, bor længere væk end 750 meter fra det sted hvor spildevandet fra ejendommen løber ud, skal pålægges spildevandsrensning - og desuden at der altid skal anvendes sporstoffer, for at kunne fastslå om spildevand fra en ejendom vitterlig når ud i f.eks. et vandløb.

Hvad det sidste angår - altså afstandskravet - kunne kun DF og Liberal Alliance stemme for. Det blev dermed forkastet.

Det andet punkt - det med sporstoffer - gav anledning til en del debat. Der var på forhånd et modforslag fra Henrik Aakast (V) men det endte med at endnu et „modforslag” blev vedtaget med støtte fra DF, LA, V og L.

Det var Borgerlistens René Tuekær der stillede modforslaget, der handler om at der skal anvendes sporstoffer, hvis man er i tvivl om hvor spildevandet løber hen, men at man, når der er gået tre måneder, skal vurdere de økonomiske konsekvenser heraf.

Og så tilføjede René Tuekær at det var sidste gang Borgerlisten ville stemme for ændringer af det eksisterende administrationsgrundlag for rensning af spildevand.

Tekst og foto: Torkild Svane Kraft

© Copyright 2021 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Flere nyheder i denne sektion:

- Sommersang på Møllegården vender tilbage
- Det drypper godt til træskulpturen
- Haslev Tennisklub melder om succes på Tennissportens Dag
- Familie og Samfund genåbner lige udenfor kommunegrænsen
- Nu er der isvogn ved Faxe Vandrerhjem
- Fællessang Karise - Maria B. Høyer synger for
- Paraplyen går rent...
- Roklubben Viking hejste standeren i stilhed
- Danmark Rundt i stedet for en cykeltur til Paris
- Fodhuset - ny klinik i Faxe Sundhedscenter
- Faxe Tennisklub fik flere nye medlemmer
- Grønt image blegner i Karise
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst