Hvor BLÅ er det Blå flertal i Faxe egentligt?

Mandag 10. september 2018 kl. 11:47

Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Hvor BLÅ er det Blå flertal i Faxe egentligt?
Indlæg af:
Mogens Saaby Nielsen
Bonderødvej 30
4640 Faxe


Der afholdes byrådsmøde I Faxe den 13.9. Dette møde bliver efter min opfattelse særdeles vigtigt - ikke mindst for os, der bor i det "åbne landskab".

På byrådsmødet skal bl.a. behandles ”pkt. 139. Forslag fra Eli Jacobi Nielsen (O) om revision af Administrationsgrundlag for håndtering af spildevandsrensning i det åbne land”. Denne revision er på høje tide, da det har vist sig, at version 1 åbenbart ikke var "skarp" og præcis nok til, at Administrationen, Center for Natur & Miljø, har forstået intentionen fra det Blå flertal i Byrådet.

Bevares, Natur & Miljø har besøgt de ejendomme, som bad om det, men reelt er der intet ændret. Påbudene er fastholdt med baggrund i de oprindelige skrivebords vurderinger. Muligheden for at anvende sporstofprøver er ikke anvendt - igen med baggrund i en bureaukratisk fortolkning af en sætning i Administrationsgrundlaget.

Som konsekvens heraf, har Teknik & Miljø Udvalget (TMU) i Faxe diskuteret en justering af grundlaget. Som det fremgår af sagsfremstillingen i dagsorden for byrådsmødet, blev emnet behandlet på seneste møde i TMU. I forslaget til justering er der endog inkluderet en væsentlig ændring, nemlig at påbud annulleres, såfremt ejendomme ligger længere end 750 m fra det målsatte vandløb.

Dette tal er selvfølgelig ikke grebet ud af luften, men baseret på en grundig måling af, ganske vist, vandløb i Slagelse Kommune, men mon ikke, at deres dræn og afløb svarer til Faxes?

Under alle omstændigheder er konklusionen af Orbicons målinger, at der ikke kan konstateres spildevand i mængder, der vurderes at have indflydelse på kvaliteten af de målte vandløb, såfremt afstanden mellem ejendom og vandløb overstiger 750 m!

I sandhed en interessant udvikling, hvor den reelle indflydelse på miljøet rent faktisk indgår, snarere end krav og forventninger, som er opstillet i diverse politiske tilkendegivelser og teoretisk stillingtagen til virkeligheden.

Stor er derfor min forbavselse, da det viser sig, at de to repræsentanter fra Venstre i TMU - altså fra det Blå flertal - stemmer imod forslaget til justering af Administrationsgrundlaget!

Det er efter min opfattelse i direkte modstrid til såvel intentionen i grundlaget, men endnu vigtigere - i modstrid til løfter givet under valgkampen (de såkaldte Top 3 prioriteringer, som blev givet i flere lokale medier) - samt endnu værre, de løfter, der er beskrevet i Blå flertals konstitueringsaftale!

Det får mig til at spørge: Hvor BLÅ er det Blå flertal egentligt?

Jeg er ret sikker på, hvad Dansk Folkeparti mener om sagen (ændringsforslaget er jo stillet herfra). Jeg føler mig også rimelig fortrøstningsfuld til, hvad Liberal Alliance mener. Borgerlistens "Tuekær farve" har jeg aldrig haft tillid til, men de har dog skrevet under på Konstitueringsaftalen, men, som det forhåbentlig fremgår, er jeg stærkt overrasket over i hvert fald de to Venstre byråder i TMUs stemmeafgivelse!

Står de alene med den holdning, eller har partiet Venstre ændret synspunkt? Det håber jeg trods alt ikke. Ellers er vi vel vidne til et af de største holdningsskift i lang tid? Kan man ligefrem anvende ordet vælgerbedrag?

Derfor ser jeg med spænding frem til byrådsmødet på torsdag - og især behandlingen af pkt. 139!

Jeg vil stærkt opfordre de folkevalgte medlemmer i Blåt flertal til at se hinanden dybt i øjnene, inden de går til mødet - og derefter tage den rigtige beslutning - nemlig godkendelse!

I modsat fald har vi en parlamentarisk udvikling uden sidestykke i Faxe Kommune!© Copyright 2019 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Flere nyheder i denne sektion:

- Antenneforening uden egne kabler?
- 2. spørgsmål til kommunens forvaltning
- Hej du, skal vi bules ved på Jernbanegade?
- Fakse-Faxe Ladeplads Antenneforening igen igen
- Biogas - under radaren
- Vedrørende eventuel lukning af busrute 266
- Åbent brev til kommunen og Bus 266
- Kan kommunerne løfte opgaven?
- Fibia ønsker at fjerne alt konkurrence
- Fakse og Fakse Ladeplads Antenneforening
- Vi ønsker ikke flere dobbelthuse i Karise
- Regeringens opholdskrav er en bombe under a-kasserne
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst