Faxe Forsyning svarer Erik Molnit

Torsdag 11. januar 2018 kl. 10:56

Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Faxe Forsyning svarer Erik Molnit
Henrik Ellermann
Indlæg af:
Adm. direktør Henrik Ellermann, Faxe Forsyning A/S


Erik Molnit skriver i sit indlæg hans synspunkter om aflæsning af vandmålere. Synspunkterne giver et indtryk af, at Faxe Forsyning ikke har styr på sagerne, og derfor synes jeg, at emnet skal have et par ord med på vejen.

Aflæsning af vandmålere sker enten manuelt eller ved fjernaflæsning. Metoden vælges af det lokale vandværk, og der er mange fordele ved at vælge fjernaflæsning. Én af fordelene er, at vandværkerne og forsyningsselskaberne får rigtigt mange målerdata i hus på kort tid, således forbrugsafregningen kan gennemføres administrativt let. En anden fordel er, at man ved fjernaflæsning kan opdage lækager hos den enkelte husstand.

Juridisk er det - uanset målertype - altid den enkelte husstand/forbrugers eget ansvar, at måleraflæsningen er korrekt. Med andre ord er det - som altid - den enkelte forbruger, som skal kontrollere, at den aflæsning, der afregnes for, stemmer overens med det faktiske målte forbrug. Dette kan kun gøres ved at man aflæser sin egen måler manuelt.

På Faxe Forsynings hjemmeside kan man læse om vores anbefaling om - løbende - at tjekke sit vandforbrug, så man i tide opdager en eventuel lækage eller andet abnormt forbrug. I øvrigt er alle forbrugere forpligtet til at afgive sine forbrugsdata på vand. Dette fremgår af Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsselskaberne, §7b.

Vi synes, at det er mest reelt, at vi oplyser, hvad konsekvensen er ved ikke at indberette sit forbrug. Hvis ikke der modtages en aflæsning fra en forbruger, kan forsyningsselskaberne - jf. loven - skønne en aflæsning op til 600 m3. Vi har valgt 50 m3 ud over sidste års forbrug.

Faxe Forsyning har aftaler om udveksling af målerdata med hovedparten af de private vandværker i kommunen. Samarbejdet omhandler, at Faxe Forsyning enten modtager målerdata mod betaling fra vandværker med fjernaflæste målere, eller at Faxe Forsyning vederlagsfrit indhenter og afleverer data til de vandværker, som fortsat har manuel aflæsning.

Tre vandværker - herunder Faxe Ladeplads vandværk - har desværre valgt at opsige aftalen med Faxe Forsyning, da man ønsker et større beløb for aflæsningsdata end man hidtil har modtaget. Derfor er det nødvendigt, at forbrugerne i disse områder skal aflæse manuelt og indberette til Faxe Forsyning, således der kan afregnes for spildevandsrensning.

Når Faxe Forsyning ikke kan imødekomme de tre vandværkers ønske om en højere betaling for data, beror dette primært på en afgørelse i Østre Landsret, hvor en lignende disput er afgjort. Derudover finder Faxe Forsyning det ikke rimeligt, at andre forbrugere i kommunen skal betale ekstra til enkelte vandværker.

Afslutningsvist kan jeg oplyse, at rigtigt mange forbrugere har været glade for at få en påmindelse om at huske aflæsningen. Det er ikke Faxe Forsynings hensigt at være træls, når vi sender en sms eller mail med en påmindelse, men derimod at give forbrugerne en god service, som det lokale forsyningsselskab.

© Copyright 2018 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.


Kommentarer til artiklen:
Jeg har ligesom Erik Molnit, undret mig over at Faxe Forsyning (FF) ikke får måleraflæsningerne fra Faxe Ladeplads Vandværk (FLV). På min forespørgsel, oplyser FF at det skyldes at ”enkelte vandværker har krævet et ekstraordinært højt gebyr pr. aflæsning” Jeg kunne godt tænke mig at der kom nogle beløb på disse ”urimelige” priser som FLV kræver, det er jo svært at tage stilling til FF påstand, uden at kende kendsgerningerne.
Jeg må sige at Henrik Ellermann (HE) har styr på love og paragraffer, men har han hørt om sund fornuft? Det er flot at FF vider givere data vederlagsfrit til de vandværker der har manuel aflæsning, det vil sige at os i Faxe Ladeplads er med til at betale for at andre vandværker kan få gratis aflæsning af deres kunders vandforbrug?? Jeg vil da forvente at FF, når HE får læst sine egne udtagelser, får sendt en ”rimelig” regning til de vandværker der har haft glæde af en gratis service fra FF. Det kunne være spændende om HE har lige så meget styr på økonomi som paragrafer, for så kan han vel nemt oplyse hvor meget den ”gode service” med sms eller mail koster.

Svend Michelsen, 24-01-2018 20:51:06


Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Kommentar:
 
Navn:
 
For at indsende din kommentar skal du indtaste billedets tal og bogstaver i feltet nedenfor.
Kan du ikke se hvad der står så klik på billedet for at få en ny.

Indtast nummer og bogstaver .


Flere nyheder i denne sektion:

- Trist skamfering af byens største ægte kastanjetræ
- Et budget med god sammenhæng
- Derfor siger vi nej til budgettet
- Et markant budget
- Udkast til øget adgang til naturoplevelser
- Udvikling i hele Danmark
- Jeg er fløjtende ligeglad
- Et dilemma i demokratiet
- Nå, Venstreblå blev lyserød
- Tak for stafet For Livet i Haslev
- Forringelse af busdriften i Faxe Kommune
- Hvor BLÅ er det Blå flertal i Faxe egentligt?
-
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst