Er det nødvendigt at Royal Unibrew kan bygge så højt?

Onsdag 6. december 2017 kl. 12:51

Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Er det nødvendigt at Royal Unibrew kan bygge så højt?
Indlæg af:
Mogens og Anne Marie
Hallenberg,
Frederiksmindevej 24,
Faxe


Kommunen har i samarbejde med Royal Unibrew (bryggeriet) og NIRAS gennemført udarbejdelse af et nyt plangrundlag for Royal Unibrew i Faxe.
Det ny plangrundlag giver bryggeriet mulighed for at opføre en enorm 40 meter høj og 110 meter lang lagerbygning kun 60-70 meter fra skel til eksisterende parcelhusbyggeri på Frederiksmindevej. Vi skriver enorm, for den bliver formentlig den højeste bygning i kommunen og måske endda i hele regionen.

På et orienteringsmøde på bryggeriet blev det anført, at der var tale om en type højlager, som man kunne se eksempler på andre steder i landet. Det er rigtigt, at der findes enkelte eksempler af lignende byggeri, men de er ikke placeret i små lokalsamfund klods op af parcelhusbebyggelse.

Kommunen har gennemført en „Idefase“, hvor naboer har kunne indsende kommentarer og ideer. Blandt de indsendte ideer er, at man i stedet for at udvide mod syd ind mod parcelhuskvarteret ved Frederiksmindevej, udvider på vestsiden af det eksisterende lager ned mod Vinkelvej, hvor Bryggeriet har store arealer, som grænser op til industriområder.

Det ny plangrundlag indebærer endvidere ophævelse af byggelinjen på 50 meter mod Frederiksmindevej. Det betyder, at bryggeriet fremover kan opføre bygninger på 7 meters højde, kun 10 meter fra skel.

Det er ikke klart, hvorfor bryggeriet ønsker denne ændring, for som det blev sagt på bryggeriets orienteringsmøde, har bryggeriet ingen planer om at bygge inden for den eksisterende 50 meter linje, og det ville formentlig aldrig ske. - Hvorfor så ændre den?

Vi har i vore kommentarer i idefasen argumenteret med, at kommunen ved udarbejdelsen af den nugældende lokalplan har vedtaget en 50 meter byggelinje langs med den eksisterende parcelhusbebyggelse for at varetage det hensyn til borgerne, som kommunen er forpligtet til at tage. Hvordan vil man argumentere for, at disse hensyn nu kan sløjfes?

Forvaltningen har til spørgsmålet argumenteret med citat: „at 50 meter byggelinjen er fra en tid, hvor man regulerede støj og lugt via afstande. Bryggeriet er i dag reguleret på Støj og lugt via miljøgodkendelsen“.
Vi forstår ikke hvad der menes. Bygninger hverken støjer eller lugter.

Forvaltningens argument har ikke noget med byggelinjen at gøre. - Når man i sin tid fastsatte grænser for bygningers højde og afstande til naboer, var det selvfølgeligt på grund af bygningernes fremtræden i rummet med påvirkning af omgivelserne med hensyn til æstetik, skyggevirkninger, afskærmning af udsyn refleksioner med videre.

Vi kan tydeliggøre problemstillingen ved at henvise til det eksisterende højlager, som siden, det blev opført for 20 år siden og til i dag, stadig giver betydelige gener i form af refleksion af sollys.

Forslag til nyt plangrundlag har været sendt til behandling i Erhvervs og Kulturudvalget mandag den 27. november 2017. Indstillingen er ledsaget af en hvidbog, som indeholder kopi af de indsendte høringssvar. Af referater fra mødet fremgår blot, at forslaget til nyt plangrundlag er anbefalet sendt videre til Byrådet til endelig godkendelse. Der har åbenbart ikke været nogen diskussion om planerne eller de kommentarer, som er modtaget fra borgerne. Hvis en sådan diskussion har fundet sted, er den i hvert fald ikke medtaget i referatet, hvilket er utilfredsstillende, da det udelukker, at borgerne kan efterspore, hvordan deres indvendinger og ideer er blevet behandlet.

Vi håber, at byrådet er enig i dette, for vi husker, at politikerne i den nylig afsluttede valgkamp lagde stor vægt på, at borgerne skulle have større indblik i den kommunale beslutningsproces. Vi skal i øvrigt minde om, at „pligten til at udarbejde lokalplaner skal sikre borgernes indsigt i og indflydelse på planlægningen“.

Når det i indstillingen til Erhvervs og Kulturudvalget anføres, at bryggeriet har muligheder for at bygge mod nord og vest, følges denne mulighed ikke op. Bryggeriet har anført, at det ikke er den optimale løsning, og så slutter diskussionen her.

Vi skal hertil anføre, at placering af højlageret ind mod Frederiksmindevej ikke er den optimale løsning for vejens beboere.

Hvorfor vil kommunen ikke se nærmere på den alternative løsning, som ligger lige for. Selvom en sådan løsning ikke er økonomisk optimal, kan den godt være en rimelig realistisk løsning. Der må derfor gennemføres en analyse af de driftsmæssige og økonomiske konsekvenser af dette alternativ.

© Copyright 2018 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.


Kommentarer til artiklen:
Politikerne vælges og aflønnes af folket, men adlyder naturligvis kun ordre "oppefra".
P. Nielsen, 06-12-2017 14:34:01


Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Kommentar:
 
Navn:
 
For at indsende din kommentar skal du indtaste billedets tal og bogstaver i feltet nedenfor.
Kan du ikke se hvad der står så klik på billedet for at få en ny.

Indtast nummer og bogstaver .


Flere nyheder i denne sektion:

- Skal Faxe Kommune eje oversøiske aktier?
- Bus 630R fortsætter uændret i 2019
- Stødende, Haslev, Faxe og lysende standere
- Åbent brev til borgmester og kommunaldirektør
- Hvad skal der ske med rute 630R fra Faxe Ladeplads?
- To akutpladser står ikke mål med udfordringen
- Ungdomsråd - ja tak
- I strid med egne regler
- Alle gode gange tre...
- Kære borgere i Faxe by og Faxe Ladeplads
- Om seniorbofællesskab
- Er Dalby bare et hul i jorden?
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst