Et forholdsvist roligt byrådsmøde

Fredag 18. marts 2016 kl. 11:45

Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Et forholdsvist roligt byrådsmøde
Peter Joensen stod i spidsen for „Erhvervsstrategi-udvalget“
Modsat byrådsmødet i februar forløb mødesti marts mere roligt - og man var ikke i tvivl om hvad man stemte om...

Som sædvanlig startede byrådsmødet med „Spørgetid“ - altså muligheden for at borgere kan møde op og stille spørgsmål til byrådet. Den mulighed blev også benyttet den 17. marts.

En af spørgerne var Frank Beuchert fra Faxe, der ville høre byrådets syn på at Østskolen gennemfører et Rynkebyløb hvis formål er at samle penge ind til Børnecancerfonden.

Han understregede at han intet har imod pengeindsamlinger til gode formål, men han finder det ikke acceptabelt at der lægges pres på børn og forældre til at sponsere løb. Folkeskolen er for alle, og derfor mener han ikke skoloen skal indgå i den slags arrangementer.

Det var byrådet, i hvert fald de medlemmer der tog ordet, enig med ham i, og det vil blive taget op i Uddannelsesudvalget, lovede formanden Jonas Kristinsson.

Udlicitering
Ved budgetforliget sidste år blev det samtidig vedtaget at byrådet skulle se nærmere på muligheden for udlicitering af forskellige opgaver. Nogle forslag blev drøftet på dette byrådsmøde.

Her blev det dog ikke kaldt „udlicitering“ men „potentialeafklaring“. Kært barn har mange navne, som Venstres Dorte Nybjerg så rammende udtrykte det.

Byrådet vedtog at der arbejdes videre med emnet „Kantinedrift“, at „Hjemmepleje“, „Plejecentre“ og „Madservice“ oversendes til Social- og Sundhedsudvalget til behandling, og at sagen afklares på byrådsmødet i maj 2016.

Også IT-området var under „potentialeafklarings-debat“ og her enedes man om at gå videre med Skole-IT.

Under debatten sagde Borgerlistens René Tuekær, at man stemte for at gå videre med snakken om udlicetering, men det det på ingen måde var det samme som at sige at Borgerlisten er for udlicitering.

Garantistillelse
Da en forsamlingshus har anmodet kommunen om garantistillelse i forbindelse med optagelse af et lån, blev der fremlagt forslag til nye retningslinjer i forbindelse med garantistillelse.

Martin Hillerup, Borgerlisten, gjorde opmærksom på at man i forrige byrådsperiode, lavede en årlig pulje på 200.000 kr. som forsamlingshuse kan søge midler fra. Det synes han er en god ordning. Til gengæld var Martin Hillerup skeptisk når det handler om at stille garanti for lån.

- Er det rimeligt, at kommunen skal støtte et privatejet forsamlingshus med garantistillelse, spurgte han.

Det mente resten af byrådet dog at det er. I hvert fald vedtog byrådet nye retningslinjer for garantistillelse. Dog skal det påpeges at hver eneste garantistillelse skal godkendes af byrådet. Imod forslaget stemte, foruden Martin Hillerup, også Flemming Rønhoff, der var suppleant for Torben Reiner (Borgerlisten).

Erhvervsstrategi
Faxe Kommune nedsatte for halvandet år siden et såkaldt „§17 stk 4 udvalg“ der skulle komme med et bud på kommunens erhvervsstrategi. I udvalget har der siddet såvel politikere som erhvervsfolk og medarbejdere fra kommunen.

Formand for udvalget er Peter Joensen, byrådsmedlem for de konservative - og under behandlingen af punktet var der stor ros til Peter Joensen - for det er noget af en opgave at få det politiske og kommunale liv til at spille sammen med „den virkelige verden“.

Men det lykkedes altså, så kommunen nu har nogle retningslinjer for hvordan man kan handle fremadrettet for at sikre fortsat vækst i kommunen.
Og de punkter der skal arbejdes videre med er: A. Arbejdskraft og kompetencer. B. Brancher og sektorer. C. Infrastrukturforbedringer. Områdepotentialer og E. Branding og image.

Hvis man som erhvervsdrivende er interesseret i at høre mere om erhvervsstrategien, så kan man deltage i Faxe Kommunes konference tirsdag den 19. april klokken 18-20.30 i Kultunariet, Søndergade 12 i Haslev.

Kvalitetsrapport skoler
Byrådet fik fremlagt kvalitetsrapporten for hvordan det står til på kommunens skoler. En sag avisen vender tilbage til inden længe.

Dog kan det afsløres af formanden for Uddannelsesudvalget, Jonas Kristinsson, var tilfreds med rapporten, der viser fremgang når det handler om højnelse af elevernes karakterer i dansk og matematik, selv om der dog fortsat er noget at arbejde på at forbedre.

Nyt boligområde
Byrådet vedtog lokalplan 500-82, der omhandler et nytboligområde ved Skovholmslund ved Haslev.

Efter vedtagelsen kan der opføres et stort antal boliger på området, så som parcelhuse, rækkehuse og dobbelthuse.

Trafikforbedringer i Karise
Byrådet afsatte lige knapt én million kroner til trafikforbedringer i Karise - specielt med henblik på at gøre skolevejen mere sikker.

© Copyright 2021 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.


Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Kommentar:
 
Navn:
 
For at indsende din kommentar skal du indtaste billedets tal og bogstaver i feltet nedenfor.
Kan du ikke se hvad der står så klik på billedet for at få en ny.

Indtast nummer og bogstaver .


Flere nyheder i denne sektion:

- Nu er der isvogn ved Faxe Vandrerhjem
- Fællessang Karise - Maria B. Høyer synger for
- Paraplyen går rent...
- Roklubben Viking hejste standeren i stilhed
- Danmark Rundt i stedet for en cykeltur til Paris
- Fodhuset - ny klinik i Faxe Sundhedscenter
- Faxe Tennisklub fik flere nye medlemmer
- Grønt image blegner i Karise
- Simon Aaen udstiller malerier og skulpturer på Emmaus
- På næste fredag genåbner Mænds Mødesteder
- Vejvrede i Rønnede
- Faxe Blæserne spillede på to plejehjem
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst