Det er ikke kun nogle få

Tirsdag 8. august 2017 kl. 15:47

Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Det er ikke kun nogle få
Indlæg af: Steen Petersen, Medlem af Faxe Byråd for Dansk Folkeparti, Jernbanegade 23 E, 4690 Haslev


Tilhængerne af den muslimske masseindvandring nævner tit, at det ikke er så "farligt", da det kun er en lille brøkdel af Muslimerne, som ønsker, at Koranen skal påvirke det danske samfund.

Dette er desværre forkert. Det viser den meningsmåling, som Wilke foretog i august/oktober 2015 for Jyllands - Posten blandt danske Muslimer, og som nogen af læserne har hørt om !!! Den kan findes på nettet.

Meningsmålingen viser, at det store flertal af Muslimer i Danmark mener, at "Koranens anvisninger skal følges fuldt ud", og at den (Koranen) skal have en betydelig indflydelse på dansk lovgivning.

At det også er sådan i andre lande, viser den store undersøgelse, som Pew Research Center i Washington offentliggjorde i maj 2013. Se Sjællandske den 3. maj 2013 side 11 under overskriften: "Muslimer verden over vil have Sharia indført" skrevet af Ida Bischoff.

Hvis man har tid og lyst, er der en masse videoer på YouTube, som bringer udtalelser fra Muslimer, som ikke lægger skjul på deres vilje til at overtage kontrollen med andre lande. "Islam will dominate", som de skriver på deres plakater ved mange demonstrationer. Det fremgår også af Koranen 4:100, som lyder: "Den, der udvandrer for Guds sag, vil finde megen tilflugt og rummelighed på jorden......og døden derpå indhenter ham, så påhviler det Gud at lønne ham." Det vil sige, at han er garanteret at komme i Paradis.

Hvordan vil det være i 2030 eller 2050, når der er endnu flere "flygtninge, familiesammenførte", indvandrere, o.s.v. hvoraf de fleste vil være Muslimer ??
Hvad er det for et Danmark, vi giver videre til vores børn ???


© Copyright 2018 Faxenyt.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.


Kommentarer til artiklen:
Til P. Nielsen, Har Du nogle kommentarer til den sidste tids islamistiske terrorangreb i Katalonien og Finland ? Det er altid interessant, hvad indvandringstilhængere siger om det multikulturelle samfunds virkelighed.
Steen Petersen, Medlem af Faxe Byråd for Dansk Folkeparti, 27-08-2017 15:13:20


@ J.H.Petersen.

Når Steen Petersen, der ikke kender mig og derfor ikke kan have den fjerneste anelse om, hvad jeg ved eller ikke ved, skriver; "jeg ved, at du er en af de borgere, der ved mest om islam", er det umådelig plat.

P. Nielsen, 18-08-2017 08:33:16

Du der P. Nielsen kan du ikke lige definere, hvad det er for nogle platheder, du mener Steen P. har gjort sig skyldig i. Hvordan kan det være plat at referere til nogle undersøgelser, som er foretaget, og kan læses sort på hvidt. Jeg forstår din logik således: Det er plat, hvis man skriver om hvad der står i koranen. Mener du så også, at det er plat at refererer til professer Ruud Kopmans fra WZB universitetet i Berlin, som har foretaget en meget stor videnskabelig undersøgelse, som dækker 5 lande: Tyskland, Frankrig, Holland, Belgien og Østrig. Denne undersøgelse viser også, at et stort flertal ikke vil demokratiet. Var det så også plat, dengang vi hørte Per Stig Møller forklare, at ISS havde udsendt en pressemeddelelse efter Paris terroren med reference til 59:2 som omhandler terror mod de vandtro.
J.H.Petersen, 18-08-2017 01:01:22


@ Steen Petersen.

Du er vist løbet tør for argumenter og søger derfor tilflugt i platheder.

Det er ikke det debatniveau jeg befinder mig på.

P. Nielsen, 17-08-2017 13:37:09

Til P. Nielsen,
Kan Du ikke fortælle os, hvad Du tænker om Bjarke Rosenkildes Korancitater ?? Synes Du, de er forenelige med vestlige forhold. ?? Passer Islam til Danmark ?? Jeg ved, at Du er en af de borgere, der ved mest om Islam.
Steen Petersen, DF-medlem af Faxe Byråd, 17-08-2017 12:34:59

Svar til Bjarke Rosenkilde.

Det er bemærkelsesværdigt, at de fleste danskere ikke har sat sig ind ind i den muslimske tankegang.

Derfor helt aktuelt og en passant, at fremføre koranens tekster.

Det skal åbenbart gå helt fatalt galt, førend de "slappe" danskere reagerer på den massive trusse, det er, hvis Koranens bud en dag bliver efterlevet til punkt og prikke.
Stakkels os vantro.

I mangfoldighedens navn skal dette overgreb på os etniske danskere åbenbart ske en gang ud i fremtiden.

Fred være med muslimernes religion, den skal bare efterleves i Mellemøsten. Få nu gang i repatrierings processen.

Tror også den enkelte muslim også ville føle sig bedre tilpas end her, hvor vi andre på så forskrækkelig vis er så VANTRO.Jacob H., 17-08-2017 08:33:21


@ Steen Petersen.

Nu kører du i ring og spørger endnu engang om noget du allerede har fået svar på.
P. Nielsen, 16-08-2017 09:27:58

Hvis nogen skulle have fået lyst til at vide mere om, hvad muslimernes manual drejer sig om, skal jeg da gerne være behjælpelig med følgende citater; idet jeg gør opærksom på, at der er mere af samme slags, hvor det kommer fra.
Samtidig tillader jeg mig at erindre om, at muslim betyder underkastet, og at man som muslim derfor har underkastet sig den hellige bog, som man vel at mærke ikke kan lave om på, for ordene stammer fra Allah selv.
Desuden, står der intet om menneskerettigeheder, frihed, lighed og broderskab eller om kvindefrigørelse eller andre værdier, der tilnærmelsesvis minder om dansk tankegang.
8.39 Bekæmp dem,… indtil al religion tilhører Allah.
40.70-72 De, der kalder Koranen og det, vi har sendt vore udsendinge ud med, for løgn, de skal få at se: når de i lænker og med kæder om halsen bliver slæbt af sted, dyppet i kogende vand og derpå brugt som brændsel i ilden!
41.26-27 De, der er vantro siger: ”Hør ikke på denne Koran! Snak løs imens! Måske kan I undertrykke den!” Vi vil lade dem, der er vantro smage en streng straf og gengælde dem…
34.33 Inderst inde fortryder de, når de ser straffen og vi lægger lænkerne om halsen på dem, der var vantro. Får de gengæld for andet end det, som de gjorde?
3.151 Vi vil vække rædsel i hjertet på dem, der er vantro…
76.4 Til de vantro har vi beredt lænker og kæder og flammende
ild.
9.123 I, som tror (på Allah)! Bekæmp dem af de vantro, der er i nærheden af jer1 Lad dem finder jer skånselsløse! I skal vide, at Allah er med de gudfrygtige (muslimer).
5.51 I som tror (på Allah), !Tag ikke jøder og kristne til venner! De er hinandens venner. Den af jer, som slutter venskab med dem bliver en af dem.
3.28 De troende (muslimer) skal ikke tage sig de vantro til venner. Den der gør det hører slet ikke Allah til...
3.61 …Lad os nedkalde Guds (dvs. Allahs) forbandelse over dem…
33.1 og 33.48 Adlyd ikke de vantro og hyklerne.
9.3 Forkynd dem, der er vantro en pinefuld straf.
22.19-22 …Til dem, der er vantro, vil der blive skåret klæder af ild. Kogende skoldhedt vand skal gydes over deres hoveder, så deres indvolde og hud smelter. Krumstave af jern (jernkøller) venter dem.
36.8 Vi lægger lænker om deres hals, helt op til hagen, så de må holde hovedet højt.
69.30-32 Grib ham! Bind ham! Lad ham så brænde i helvedesilden. Læg ham så i en lænke halvfjerds alen lang!
4.89 De (vantro) ville ønske, at I var vantro, lige som de selv er vantro, således at I var lige. Tag ikke nogen af dem til venner, før de udvandrer for Allahs sag! Hvis de vender sig bort, skal I gribe dem og dræbe dem, hvor I end finder dem. Tag ingen af dem til ven eller hjælper!
4.102 De, der er vantro, ønsker intet hellere, end at I er glemsomme med jeres våben!
47.5 Når I møder dem, der er vantro, så hug dem med sværdet over halsen! Når I så har slået dem ned, stram da lænkerne…med henblik enten på benådning eller løskøbelse bagefter.
47.8 Men de, der er vantro, død over dem!
33.64 Allah har forbandet de vantro og beredt dem en flammende ild.
33.68 Herre! Giv dem den dobbelte straf, og læg en stor forbandelse over dem.
47.36 Bed ikke om fred når I har overtaget, Allah er med jer.
Venlig hilsen

Bjarke Rosenkilde, 15-08-2017 21:35:45

P. Nielsen. Kan Du sandsynliggøre, at de vil "rette ind", hvis DF giver dem et ultimatum: "asylstop eller vi vælter regeringen". Jeg vil godt bede Dig om at spørge de andre blå partier. Det er jo dem, der skal bøje sig - vil de det ??
Steen Petersen, Medlem af Faxe Byråd for Dansk Folkeparti, 15-08-2017 13:05:53


@ Steen Petersen.

Nu er det jo ikke mig, der skal stå på mål for DF's ikke-fungerende politiske strategier, men DF selv...

Imidlertid ses det ofte, at DF ønsker udenlandske kriminelle udvist, så hvis vi omskriver spørgsmålet, bliver det til:

Kan du dokumentere/sandsynliggøre, at andre potentielt kriminelle udlændinge ser skriften på væggen og bøjer sig for et ultimatum fra DF: "Ordentlig opførsel eller vi udviser Jer."

DF må jo have en forestilling om, at når de første 30 – 40 stykker er blevet sendt hjem, så retter resten ind.

Følges DF's logik må det samme naturligvis gøre sig gældende gældende for regeringer. Når DF har væltet et par stykker, finder de efterfølgende regeringer automatisk ud af, hvem der bestemmer, hvor skabet skal stå.


P. Nielsen, 14-08-2017 10:10:57

Til P. Nielsen,
Kan Du dokumentere/sandsynliggøre, at de andre blå partier i regeringen vil bøje sig for et ultimatum fra DF: "Flygtningestop eller vi vælter Jer".
Steen Petersen, Medlem af Faxe Byråd for Dansk Folkeparti, 13-08-2017 16:51:46


@ Steen Petersen.

De gange, hvor det for DF er muligt at vælte regeringen, hvis DF ikke får sin vilje, dér trækker DF simpelthen tæppet væk under fødderne på regeringen.

Og i stedet for at sælge sjælen for en fin nymalet grænsebom, for så til gengæld at levere stemmer til beskæring af velfærd, stemmer DF ganske enkelt imod eller undlader at stemme.

Elementært!

P. Nielsen, 12-08-2017 16:42:50

Til P. Nielsen, Du er god til at regne. Du ved, at hvis vi kan spare flere og flere af de mindst 33 mia. kr., vi smider ud af vinduet til de fremmede, KAN VI LØSE ALLE DANMARKS PROBLEMER og endda få en lavere skat. Men skaf et flertal i Folketinget, DF er med.
Steen Petersen, DF-medlem af Faxe Byråd, 12-08-2017 14:53:24

Danmarks politik besluttes i Folketinget. DF stiller forslag, men de andre partier stemmer nej, så der er et flertal imod. Vi gør altså, hvad vi kan !!!. Hvad vil Du gøre P. Nielsen ? Kan Du bestemme over Folketinget ? FORTÆL OS NU, HVORDAN VI SKAL GØRE DET, når de andre partier stemmer imod ????
Steen Petersen, DF-medlem af Faxe Byråd, 12-08-2017 14:45:54

Jeg vil opfordre Steen Petersen til at replicere på
kommentarer fra P. Nielsen.

Selv har jeg opfattet, at du, Steen Petersen, netop vil fremme debatten ved, at gøre opmærksom på, hvad der står i koranen.

Ydermere, er der omtanke på næste generations børn, hvoraf etniske danskere bliver en minoritet i eget land.
I Dam, 11-08-2017 12:48:41

@ I. Dam.

Det står desværre klart, at du ikke har forstået mine kommentarer.
P. Nielsen, 11-08-2017 10:10:30

Til P. Nielsen

Jamen så må du også tage konsekvenserne, når det hele løber løbsk.

Du synes så åbenbart, at det er bedre de fremmede får vore dyrt betalte skattekroner -
ak ja, du har din holdning - mening hjertelig tillykke.
I. Dam, 11-08-2017 06:50:09

@ Jacob H.

"I politik må man give og tage, for at få sine egne politiske mærkesager igennem"

Og hvis man ikke af og til sætter foden ned og siger nok er nok er ovenstående ikke andet end, hvad jeg tidligere nævnte; varm luft.

Politikerne skal ikke kunne anvende min stemme til at legitimere deres demontering af velfærdsstaten, for at kunne finansiere importen af folk fra fremmede lande!
P. Nielsen, 10-08-2017 19:17:17

svar til P. Nielsen

Ingen kvaler skatteyderne betaler skriver du.

I politik må man give og tage, for at få sine egne
politiske mærkesager igennem. Den fremgangsmåde er benyttet i samtlige politiske partier.

Alle de 33 milliarder, det koster, at brødføde de fremmede, kunne sagtens strække til velfærd på alle de punkter du ridser op, så sæt dit kryds rigtigt næste gang du står i valgurnen!

Jacob H., 10-08-2017 18:39:19

@ Jacob H.

Hvor pengene skal komme fra..?

Ingen kvaler, skatteyderne betaler!

Man begrænser arbejdsløshedsdagpengeperioden, skærer i ældreplejen, fjerner delvist efterlønnen osv.

Dér kommer pengene fra!

Og DF stemmer troligt for hver eneste forringelse, men evner på forunderlig vis at bilde deres vælgere det modsatte ind.
P. Nielsen, 10-08-2017 18:17:39

TIL P. Nielsen

Måske skulle du se DF´s hjemmeside, for at blive klogere på sagen. Mig bekendt gør DF et stort stykke arbejde for, at bevare en permanent grænsekontrol.

Vi må og skal beskytte Danmark mod kommende invasioner af folk fra Mellemøsten, som ikke vil leve under vort demokrati. Men leve under deres egne regelsæt, som ikke hører til i et civiliseret vestligt land. Men vore boliger, penge og øvrige velfærd fra vugge til grav, vil de sørme gerne have!

Vor kultur oparbejdet igennem århundreder, er værdier, som frihed, ytringsfrihed. Modersmål, traditioner, ligestilling mellem kønnene etc.

TAK til Steen Petersen, som påpeger, essensen af, hvad muslimerne vil os.

De fleste danskere fortsætter deres søvngænger-attitude, det går jo nok. Tilstrømningen af "flygtninge "må vi nok leve med"? - nej det skal vi ikke.

Den danske velfærd er truet. De næste generationer må tage konsekvenserne, af deres forældres slappe holdning.

Alle venligboerne har jo ingen løsning på de fremtidige eskalerende problemer. Hvor skal pengene komme fra?Jacob H., 10-08-2017 14:00:58

Indlæggets forfatter har ikke til hensigt at skabe debat, men udelukkende at plante en tekst. Det ses tydeligt derved, at han aldrig svarer på kommentarer.

Indlægget skal derfor kun opfattes som et forsøg på meningsdannelse.

Imidlertid er det nok så småt ved at gå op for DF's vælgere, at partiet ikke har tænkt sig at gøre noget, som for alvor kan bremse eksempelvis indvandringen, men kun har det i munden.

DF's "politik" er således sammenlignelig med varm luft.
P. Nielsen, 10-08-2017 12:56:06


Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Kommentar:
 
Navn:
 
For at indsende din kommentar skal du indtaste billedets tal og bogstaver i feltet nedenfor.
Kan du ikke se hvad der står så klik på billedet for at få en ny.

Indtast nummer og bogstaver .


Flere nyheder i denne sektion:

- SKAT foretager ejendomsvurderinger
- Ejendomsskat, bestilling af møde med borgmesteren
- Massakren på Skoleengen- sæson 2
- Har slået vejrmøller hele vejen rundt om Lunden
- Masser af vilje til integration hos borgerne
- Udsmykning af rundkørsel - nu sker der noget...
- Erhvervsliv i Faxe Kommune
- Mere erhverv til kommunen
- Hvorfor flagede I ikke for Frederik?
- Muldvarpeskuddet - pinligt Faxe Kommune
- Bukkejagt fra ulovlige skydetårne
- Prioriterer byrådet kvaliteten i vores skoler?
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst